20.06.16

VІІІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України спільно з КНЗ «Черкаський обласний інститут  післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 15 - 16  вересня 2016 року проводить VІІІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій.

У ході фестивалю як міжнародного освітянського форуму традиційно презентуються результати досліджень сучасного змісту освіти, авторські методики, технології, інноваційні методи та форми роботи, моделі навчального та  виховного процесів, управлінської діяльності за номінаціями:
- «Інновації у сфері дошкільної освіти»;
- «Інновації в організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах»;
- «Інновації в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами»;
- «Інновації у неперервному розвитку професійної компетентності педагогічного працівника».
Для участі у фестивалі необхідно до 30 червня 2016 року надіслати на адресу оргкомітету в електронному (pedfestival@ukr.net) та роздрукованому варіантах опис авторської педагогічної інновації та заявку на участь за формою:

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника
2. Місце роботи, посада
3. Науковий ступінь
4. Вчене (або педагогічне) звання
5. Назва (тема) інновації
6. Вид педагогічної інновації (метод, прийом, форма, методика, модель тощо)
7. Номінація
8. Особиста електронна адреса та мобільний телефон учасника
Опис нової наукової ідеї подається у формі наукової статті, яка відповідає вимогам ДАК.
Опис педагогічної інновації має висвітлювати: актуальність теми інновації; мету і завдання, на вирішення яких спрямована інновація; засоби,  форми і методи досягнення мети інновації; отримані результати та висновки щодо ефективності пропонованої інновації.
Обсяг опису авторської інновації– до 10 сторінок форматом А4, кегль – 14, інтервал – 1,5.
Опис може містити додатки, які ілюструють зміст інновації.
Адреса оргкомітету: 18003, м. Черкаси, вул. Бидгощська, 38/1, КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (з приміткою: «На VІІІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій»).


Немає коментарів: