Довідка про стан викладання української літератури в ліцеї

Довідка
про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
із української літератури в 10-11 класах
Ніжинського обласного педагогічного ліцею
Чернігівської обласної ради
(2013-2017 рр.)
Відповідно до навчального плану Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 2017-2018 н.р. у листопаді – грудні 2017 р. вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із української літератури старшокласників. До складу комісії входили Т. М. Шевчук, голова комісії, директор ліцею; заступники голови комісії: С. М. Сліпак, заступник директора з НВР, Т. М. Котляр, заступник директора з ВР; члени комісії: Т. І. Бутурлим, голова кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін,  учитель української мови та літератури, Ю.І.Бондаренко, доктор педагогічних наук, завідуючий кафедрою методики викладання української мови та літератури  НДУ імені Миколи Гоголя, учитель української літератури.
Вивчення вищезазначеного питання здійснювалося на основі аналізу навчально-матеріальної бази викладання предмета, учительської та учнівської документації, результатів співбесід із учнями та вчителями, відвідування уроків із української літератури, дослідження рівня навчальних досягнень старшокласників.
У Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради працює 6 учителів української літератури: 1 штатний (Т. І. Бутурлим) і 5 сумісників (Ю. І. Бондаренко, О.В. Міщенко, А. С. Іващенко, А. М. Капленко, А.І.Бондаренко).
Т. І. Бутурлим  – голова кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, учитель української мови та літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії категорії, старший учитель, керівник науково-дослідницьких робіт із педагогіки та мистецтвознавства. Має 13 р. педагогічного стажу.
Ю. І. Бондаренко – учитель української літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, доктор педагогічних наук, завідуючий кафедрою методики викладання української мови та літератури  НДУ імені Миколи Гоголя, спеціаліст вищої категорії категорії, старший учитель, керівник науково-дослідницьких робіт із української літератури. Має 32 р. педагогічного стажу.
А.І.Бондаренко – керівник науково-дослідницьких робіт із фольклористики. Має 31 р. педагогічного стажу.
О.В. Міщенко – учитель української мови та літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, кандидат педагогічних наук. Має 3 р. педагогічного стажу, 10 год. тижневого навантаження з української літератури.
А. С. Іващенко учитель української мови та літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, аспірантка кафедри  методики викладання української мови та літератури  НДУ імені Миколи Гоголя. Має 2 р. педагогічного стажу.
 О. М. Капленко – керівник гуртка «Українське літературознавство» (4 години), керівник науково-дослідницьких робіт із української літератури. Має 16 років педагогічного стажу.
Кількість учнів, що вивчають українську літературу, складає 180. Старшокласники профілю української філології навчаються за програмою «Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль — українська філологія). Профільний рівень (зі змінами, затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826)» / Укладачі:  М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2016; фізико-математичного класу та класу іноземних мов – за програмою «Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). Рівень стандарту. Академічний рівень (зі змінами, затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826)» / Укладачі:  М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2016.
Ліцеїсти забезпечені наступними підручниками та навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012-2013 н.р.: Авраменко О.М. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. Ч. І-ІІ. - Грамота, 2011; Українська література (рівень стандарту, академічний рівень) / заг. ред. Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. – Освіта, 2010; Українська література (профільний рівень) / заг. ред. Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. – Освіта, 2010; Українська література (рівень стандарту, академічний рівень) / заг. ред. Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В. та ін. – Освіта, 2011; Українська література (профільний рівень) / заг. ред. Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В. – Грамота, 2011.
Учителі активно впроваджують інноваційні педагогічні технології (ідеаційно-концептуальну, ґендерну, формування успішної особистості, ІТ-технології), ІКТ (ПК-презентації, відео- та аудіозаписи), наочність (портрети письменників, узагальнюючі, схеми, таблиці, графіки, діаграми, картки для виконання індивідуальних, групових та ігрових завдань, асоціативні малюнки учнів), інтерактивні форми навчання та виховання (робота в групах, парах, рольові ігри, круглі столи, дискусії, вікторини, змагання, творчі проекти, онлайн-тестування), що значно підвищує ефективність навчально-виховного процесу.
Під керівництвом учителів здійснюється навчальна практика з української літератури на І курсі, у контексті якої організовується повторення вивченого матеріалу, навчальні екскурсії до Новгород-Сіверського, Чернігова, Києва, Львова.
Протягом 2013-2017 рр. 2 вчителям було  присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних  наук (Т.І. Бутурлим (2013 р., спец. «Теорія і методика виховання»), О.В. Міщенко (2016 р., спец. «Теорія і методика навчання»). О.М. Капленко пройшла стажування при кафедрі української мови і літератури Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка  (2015 р.).
Т.І.Бутурлим успішно пройшла 2 курси: «Англійська мова рівня А1-А2 (на сайті www.lingva.ua) (Київ, Асоціація інноваційної та цифрової освіти, 2017 р.), «Критичне мислення для освітян» (грудень, 2017 р.).
Члени кафедри взяли участь у 16 конкурсах: Національній освітній премії «Global Teacher Prize Ukraine - 2017» (Київ, серпень - жовтень 2017 р., Т І.Бутурлим, сертифікат учасниці), І етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» (Ніжин, жовтень – грудень 2017 р., Т. І. Бутурлим), VII Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» (жовтень, 2017 р., Ю. І. Бондаренко), ІХ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій (Черкаси, червень – жовтень, 2017 р., Т І. Бутурлим, диплом перемложця), ХІІ Міжнародному українсько-канадському конкурсі проектів (Чернігів, листопад 2017 р., Т І. Бутурлим, диплом переможця), VШ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій (Чернігів, листопад 2016 р., Т І. Бутурлим, диплом переможця), VІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2017» (Київ, 2017 р., срібна медаль, Бутурлим Т.І., співавтор творчої роботи), VII Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» (Біла Церква, 2017 р., Ю.І.Бондаренко), VII Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» (Київ, 2015 р., золота медаль,  Т.І.Бутурлим, співавтор творчої роботи), VІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016» (Київ, 2015 р., срібна медаль, Т.І.Бутурлим, співавтор творчої роботи), VІ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій (Черкаси, Т.І.Бутурлим, сертифікат), VІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015» (Київ, срібна медаль, Т.І.Бутурлим, співавтор творчої роботи), ІВсеукраїнському конкурсі «Творчий учитель – обдарований учень» (Т.І.Бутурлим, Т.А.Бронзенко),                V Національній виставці – 2013 «Інноватика в сучасній освіті» (Київ, диплом лауреата ІІ ступеня, Т.І.Бутурлим, співавтор творчої роботи), Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014» (Київ, золота медаль, Т.І.Бутурлим, співавтор творчої роботи), ІХ Всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор» (Т.І.Бутурлим). 
Педагогами було проведено 6 майстер-класів: «Шляхи аналізу літературного твору в контексті організації особистісно орієнтованого навчання» на VII Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» (жовтень 2017 р., Біла Церкава, Перший білоцерківський ліцей, Ю. І. Бондаренко), «Сім’я без насильства – основа ґендерної гармонії» – для учасників Міжнародної студентської науково-практичної конференції (Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя, квітень 2017 р., Т.І.Бутурлим), «Формування партнерських взаємин між хлопцями та дівчатами раннього юнацького віку в контексті педагогіки успіху» – для учасників Міжнародної наукової конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» (Ніжин, НДУ імені М. Гоголя, травень 2016 р., Т.І.Бутурлим), «Формування ґендерної компетентності вчителя»  для вчителів Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради та студентів філологічного факультету НДУ імені М. Гоголя (Ніжин, березень 2014 р., Т. І. Бутурлим), «Профілактика схильності старшокласників до ґендерного насильства засобами української літератури» – для учасників міжнародної конференції «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей»  (Тернопіль, квітень 2014 р., Т. І. Бутурлим) та  3 семінари: Обласний семінар «Упровадження педагогіки успіху у виховну роботу закладу» («Сім’я без ґендерного насильства – основа гармонійних взаємин між чоловіком і жінкою» (виховна година з ґендерного законодавства ХІХ-ХХІ ст. та української літератури)) (Ніжин, лютий 2017 р., Т.І.Бутурлим),  Обласний семінар «Застосування на уроці методик педагогіки успіху як стратегії радісного навчання» (урок «Тропи») (Ніжин, лютий 2016 р., Т.І.Бутурлим),  «Напрямки і шляхи вивчення літературного матеріалу в школі» (Ніжин, грудень 2016 р., Ю.І.Бондаренко), а також VIII-ХІІ Регіональний конкурс учнівської поетичної творчості «Славні нащадки Тараса» (березень  2013-2017 рр., А.М. Кайдаш) та опубліковано збірник поезій «Стежка до Шевченка» (2013-2017 рр., А.М. Кайдаш)
Під координацією Т.І.Бутурлим було проведено ІІ-ІV Всеукраїнську наук.-практ. конференцію «Українська та світова література в сучасному контексті» (Ніжин, березень 2013-2015 р., Т.І.Бутурлим), опубліковано матеріали конференцій (https://drive.google.com/file/d/0B_0PzmvDEzquSHF4QUpRblVVQ28/view?usp=sharing
О.М.Капленко входила до оргкомітету Всеукраїнської конференції «ІІ Кошелівецькі читання. До 110-річчя з дня народження» (18 жовтня 2017 р.).
Т І. Бутурлим взяла участь у 2 обласних науково-методичних семінарах  «Упровадження педагогіки успіху в освітній простір ліцею» (рефлексивному тренінгу «Партнерство в освіті») (Ніжин, 24-25 жовтня 2017 р.), «Застосування на уроці методик педагогіки успіху як стратегії радісного навчання» (Ніжин, 2016 р.)), 3 міських семінарах («Використання різних форм і методів навчання при підготовці учнів до ДПА та ЗНО» (Ніжин, 09.02.2017 р.), «Використання ІКТ на уроках української мови та літератури» (Ніжин, 2016 р.), «Напрямки і шляхи вивчення літературного матеріалу в школі» (Ніжин, 14.12.2016 р.)), вебінарі щодо підготовки учнів до олімпіад (ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2016 р.), вузівській конференції до 200-річчя Т.Г. Шевченка в НДУ імені М. Гоголя (Ніжин, 2014 р.), презентації книги Г. Самойленка про Т.Г. Шевченка  (Ніжин, 2014 р.), виступила на презентації збірки оповідань Ю. Бондаренка (Юрія Івановича) «Фарца» (Ніжин, 29.03.2017 р.).
К.А.Готенко взяла участь у міських семінарх (семінар, присвячений творчості М.Коцюбинського (Ніжин, Ніжинська школа № 15), «Методика написання есе» (Ніжин, Ніжинська школа № 3), «Національні й загальнолюдські проблеми крізь призму авторського бачення й оцінки в кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» (Ніжин, Ніжинська школа № 3), «Використання ІКТ на уроках української мови та літератури» (Ніжин, Ніжинська школа № 3)), вебінарі «Національно-патріотичне виховання на уроках гуманітарного циклу» (ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського), вузівській конференції до 200-річчя Т.Г. Шевченка в НДУ імені М. Гоголя (Ніжин, 2014 р.), презентації книги Г. Самойленка про Т.Г. Шевченка  (Ніжин, 2014 р.),
Т.І. Шевченко відвідала літературний вечір «Чарівна мелодія віршів»  (Ніжин, Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя, 09.03.2017 р.), літературний квартет «Ерудит» (Ніжин, Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя, 09.03.2017 р.).
Ю.І.Бондаренко та Т.А.Бронзенко взяли участь в обласному семінарі «Застосування на уроці методик педагогіки успіху як стратегії радісного навчання» (Ніжин, 2016 р.)).
Т. І. Бутурлим виступала на засіданнях педагогічної ради: «Мій блог» (25.10.2016), «Про участь у VІІІ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій» (25.10.2016) (Т.І.Бутурлим), «Робота з членами кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (проведення тренінгових занять)» (25.10.2016), «Проведення відкритих виховних заходів» (30.03.2017 р.), «Урок в системі педагогіки успіху» (05.04.2016), «Шляхи формування творчого вчителя» (2013 р.).  Також провела педагогічний тренінг «Формування ситуації успіху у взаєминах учнів і вчителів» (2015). Усі члени кафедри взяли участь в обговоренні проблеми «Пiдготовка учнiв до успiшного складання ЗНО» (09.11.2017).
Т. І. Бутурлим виступала на V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014» («Шляхи підвищення професійної компетентності вчителя щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників» (Київ, 2014)), VШ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій («Підвищення компетентності вчителів щодо здійснення ґендерного виховання учнів») (Черкаси, 2016), семінарі «Теорія і практика впровадження інноваційних технологій в аграрному вищому навчальному закладі» («Модельний підхід до навчання (на прикладі вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка»)) (Ніжин, ВПНУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 20.01.2015), разом із Т.А.Бронзенко презентувала навчально-методичний посібник «Формування позитивного мислення  старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури» на   ІV Всеукраїнська наук.-практ. конференції «Українська та світова література в сучасному контексті» (18.03.2015, Ніжин, Ніжинський обласний ліцей) та в Київському славістичному інституті, на засіданні круглого столу «Викладання укр. мови та літ. в школах та вищих навчальних закладах» (Київ, 2015 р.), окреслила результати дослідження «Якості сучасного випускника» на семінарі «Вимоги до успішного випускника» (Ніжин, 2015 р.).
Учителі української літератури ліцею взяли участь у 51 науково-практичній конференції, що відбувалися в Україні (Ніжині, Києві, Дніпрі, Чернігові, Миколаєві, Дрогобичі, Запоріжжі, Умані, Сумах, Прилуках) та за кордоном (Росії (Новосибірську), Білорусі (Гомелі)):
1.                  ХІІ Всеукраїнські педагогічні читання з гуманної педагогіки «Сім’я – лоно культури людства» (м. Київ, Національний педагогічний університет імені  М.П. Драгоманова, 16-17 грудня 2017 р.) (Т І.Бутурлим).
2.                  VII Міжнародна науково-практична конференція «Особистість та її історія»  (Ніжин, 16-17 листопада 2017 р.) (Т І.Бутурлим).
3.                  Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня української письменості (16-17 листопада 2017, Чернігів) (Ю.І.Бондаренко, Т.А.Бронзенко).
4.                  Всеукраїнські Грищенківські читання (Ніжин, 6 жовтня 2017 р.)  (Т. І.Бутурлим, Т.А.Бронзенко).
5.                  Всеукраїнська науковай конференція «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу» (Дрогобич, 30 березня 2017 р.) (О.М.Капленко).
6.                  XIII Міжнародна гоголезнавча конференція «Микола Гоголь і сучасний світ: проблеми вивчення» (Ніжин, 16‒18 травня 2017 р.). (Костенко О.О.).
7.                  «П’яті Бугайківські читання» (Ніжин, 29–30 вересня 2016 р.) (Ю.І.Бондаренко, Т.А.Бронзенко, Т.І.Бутурлим, О.В. Міщенко).
8.                  Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Філологічна наука: проблеми та перспективи» (Ніжин, 26 квітня 2016 р.) (О. О. Костенко).
9.                   «Літературний дивосвіт краян-ювілярів» (Миколаїв, 2016 р.). (О.В. Міщенко).
10.               «Творчість Ніли Волошиної – золотий фонд методики літератури» (Чернігів,  2016 р.). (О.В.Міщенко).
11.              Всеукраїнський круглий стіл з онлайн-трансляцією «Формування патріота у вимірі Революції гідності та пріоритетів «Нової школи» (Суми, 16-17 лютого 2017 р.) (Бутурлим Т.І.).
12.              ІІ Всеукраїнська наукова шкільна конференція «Крок у науку» (Дніпро, 27-28 квітня 2017 р.) (Бутурлим Т.І.).
13.              ІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів «Наукова Україна» (Дніпро, 25-26 травня 2017 р.) (Бутурлим Т.І.).
14.              Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу» (Дрогобич, 30 березня 2017 р.) (Костенко О.О.).
15.              Міжрегіональна науково-практична конференція «Творчість Тараса Шевченка у вимірах сучасності», присвячена Шевченківським дням (Чернігів, 16.03.17 р.) (Бондаренко Ю.І., Бронзенко Т.А.).
16.              Регіональна  науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи вивчення іноземної мови: досвід минулого - погляд у майбутнє» (Ніжин, 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
17.              Педагогічні читання «Педагогічні ідеї І.Д. Беха в сучасному освітньому просторі» (Ніжин, 3 листопада 2016 р.) (Бутурлим Т.І.).
18.              Международная заочная научно-практическая конференция «Гендерные аспекты гуманитарных наук» (Росія, Новосибірськ) (Т.І.Бутурлим).
19.              Х (LХІІ) Международная научно-практическая конференция «Научные открытия – путь к развитию общества» (Київ, 30 жовтня 2015 г.) (Т.І.Бутурлим).
20.              Обласна учнівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні» (11 листопада 2015 р.) (Т.І.Бутурлим).
21.              X Міжнародна конференція «Развитие науки в XXI веке» (Харків, 15 лютого 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
22.              VІ Міжнародна наукова конференція «Наука в современном мире» (Україна, Київ, 19 лютого 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
23.              Міжнародна наукова конференція «Гендер в євроінтеграційних прагненнях України: економіка, політика, культура» (Україна, Дніпро, 18 квітня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
24.              Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку світової науки» (Київ, 30 березня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
25.              Міжнародна науково-практична конференція «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» (Ніжин, 5-6 травня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
26.              ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (Запоріжжя,17-18 березня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
27.              Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Філологічна наука: проблеми й перспективи» (Ніжин, 26 квітня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
28.              Міжнародна конференція «Ніжинська вища школа: історія і сучасність (1805-2015)» (Ніжин, 7-8. 10. 2015 р.) (О.В.Міщенко).
29.              Международная научная конференция «Славянская мифология и этнолингвистика» (Білорусія, Гомель, 2-3 декабря 2015) (Т.А.Бронзенко).
30.               Всеукраїнська конференція до 125-річчя від дня народження П.Г. Тичини» (Чернігів, лютий  2016 р.) (О.В. Міщенко).
31.              Всеукраїнська науково-практична конференція «Павло Тичина у вимірах сучасності» (Чернігів, 11-12 січня 2016 р.) (Ю. І. Бондаренко).
32.              Міжнародна наукова конференція «Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних лінгвістичних парадигм» (27.02.2015, Ніжин, НДУ імені М. Гоголя) (Ю. І. Бондаренко, А.М.Кайдаш, Т.А.Бронзенко).
33.              Міжрегіональна науково-практична конференція «Ідеї національної єдності та ідентичності у творчій спадщині Т.Г.Шевченка» (12 березня, Чернігів) (Ю. І. Бондаренко).
34.              V Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу» (Черкаси, 19-20 травня 2016 р.) (Ю. І. Бондаренко).
35.              Всеукраїнська науково-практична конференція «Четверті Волошинські читання» (Чернігів 20-21 травня) (Ю. І. Бондаренко).
36.              Всеукр. наук.-практ. конф. «Четверті Бугайківські читання» (Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2-3 жовтня 2014 р.) (Ю.І.Бондаренко, Т.І.Бутурлим, О.М.Капленко,).
37.              Всеукр. наук.-практ. конф. «П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 29 жовтня 2014 р.) (Т.І.Бутурлим).
38.              Всеукр. наук.-практ. конф. «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні» (Ніжин, Ніжинський обласний педагогічний ліцей  Чернігівської обласної ради) (Ніжин, 2014 р.) (Т.І.Бутурлим).
39.              ІV Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Ніжин, Ніжинський обласний ліцей Чернігівської обласної ради, 18.03.2015) (Т.І.Бутурлим, Т.А.Бронзенко, О.М.Капленко).
40.              Міжнародна конференція «Треті Арватівські читання» (Ніжин, НДУ імені М. Гоголя, 23-24.04.2015) (Т.І.Бутурлим, Т.А.Бронзенко).
41.              Міжнародна наук.-практ. конференція «Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах» (Ніжин, ВПНУБіТ України «Ніжинський агротехнічний інститут», 23-24.04.2015) (Т.І.Бутурлим).
42.              Міжвузівська науково-практична конференція,  присвячена 201 річниці від дня народження Тараса Шевченка (Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 11-12.03.2015 р.) (Т.І.Бутурлим).
43.              V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті» (Ніжин, 10 – 11 жовтня 2013 р.) (Т.І.Бутурлим).
44.              ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права та обов’язки людини та громадянина в Україні» (Ніжин,  22 листопада 2013 р.) (Т.І.Бутурлим).
45.              Міжвузівська науково-практична конференція «Педагогічна освіта у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: реалії сьогодення та перспективи розвитку (Прилуки, 19 грудня 2013 р.) (Ю.І.Бондаренко).
46.              V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті» (Ніжин, 10-11 жовтня 2013 р.) (Т.І.Бутурлим).
47.              Міжнародна науково-практична конференція «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.) (Т. І. Бутурлим).
48.              ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті»  (Ніжин, 14 березня 2014 р.) (Бутурлим Т.І., Т.А.Бронзенко, О.М.Капленко, Готенко К.А., Павлов Ю.О., Іващенко А.С.).
49.              Всеукраїнська наукова конференція «Шевченкове слово в українському мовному просторі»  (Ніжин,  21 лютого 2014 р.) (Бутурлим Т.І., Іващенко А.С., О.М.Капленко).
50.              Всеукраїнський науково-практичний семінар «Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації»  (Умань, 21 березня 2014 р.) (Т. І. Бутурлим).
51.              Регіональна науково-практична конференція «Формування життєвих компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання» (Ніжин, 27 березня 2014) (Т.І. Бутурлим).
Т.І. Бутурлим узяла участь у трьох Інтернет-марафонах: ІІ Міжнародному Інтернет-марафоні «Досвід успішних реформ естонської й фінської освіти для України. Європейський контекст» (Київ, 12-14 грудня, 2017 р.), І Міжнародному Інтернет-марафоні «Досвід успішних реформ естонської й фінської освіти для України. Європейський контекст» (Київ, 20-21 червня, 2017 р.), Х Всеукраїнському Інтернет-марафоні «Інноваційні технології та методики освіти» (Київ, 31 жовтня – 2 листопада 2017 р.).
Протягом 2013-2017 рр. було створено 3 посібники, 3 збірники матеріалів конференцій:
1.                  Бутурлим Т. І. Формування позитивного мислення старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури: навчально-методичний посібник для вчителів української літератури (теоретичний аспект проблеми, програма, орієнтовне календарно-тематичне планування, розгорнуті конспекти занять) / Т. І. Бутурлим, Т. А. Бронзенко. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – 253 с.
2.                  Бондаренко Ю.І. Загальна модель шкільного навчання української літератури: монографія /Ю.І.Бондаренко. – Ніжин: НДУ, 2017. – 397 с.
3.                   Курсова, дипломна та магістерська роботи з української літератури посібника (О.М. Капленко 2016 р.).
4.                  Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 15 бер. 2013 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 136 с.
5.                  Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – 173 с.
6.                  Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – 176 с.
Також опубліковано 96 статей:
1.                  Бондаренко Ю.І. Метод лекції: загальнодидактична та методико-літературна специфіка // Українська мова і література в школі. – 2017. - №4. – С.47-49.
2.                  Бондаренко Ю.І. Метод лекції: загальнодидактична та методико-літературна специфіка // Українська мова і література в школі. – 2017. - №5. – С.53-56.
3.                  Бутурлим Т. І. Усвідомлення помилок художніх персонажів як шлях до самовдосконалення учнів / Т. І. Бутурлим // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – № 3 (7). – Вип. 7. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2017. – С. 17 – 25.
4.                  Бутурлим Т.І. Відеоурок як засіб виховання гармонійної особистості старшокласників /  Т. І. Бутурлим //  Матеріали ІХ Міжнародн. фестивалю пед. інновацій / упор. Г. А. Назаренко.  – 2017. (Черкаси, 21-22 вересня 2017 р.). – С. 162 – 165.
5.                  Іващенко А.С. Вивчення процесів символізації образних структур художнього тексту як етап формування в старшокласників умінь аналізувати образи-символи / А.С. Іващенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – 2017. – №2 (57), травень.С. 212 – 215.
6.                  Бутурлим Т. І. Формування життєстійкості старшокласників в умовах творення успішної європейської держави / Т. І. Бутурлим //  Особистість та її історія: зб. матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 листопада 2017 р.) / за заг. ред. М. В. Папучі. – Ніжин: НДУ ім. М.В.Гоголя, 2017. – С. 36 – 38.
7.                  Бутурлим Т. І. Формування відповідального ставлення до сторення майбутньої сім’ї (за романом Ірен Роздобудько «Ґудзик») / Т. І. Бутурлим // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 46 – 52.
8.                  Бутурлим Т. І. Ґендерне виховання старшокласників у контексті педагогіки успіху / Т. І. Бутурлим // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: зб. матеріал. міжн. конф. (Ніжин, 5-6 травня 2016 р.) / Заг. заг. ред. О. О. Лісовця. – С. 26 – 28.
9.                  Бутурлим Т. І. Позитивна афірмація як засіб ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим //  Гендер і євроінтеграційні прагнення України: зб. матеріал. міжн. конф. (Дніпропетровськ, 18 квітня 2016 р.). – С. 11–12.
10.              Бутурлим Т. І. Виховання сімейних цінностей старшокласників засобами української літератури через співпрацю з  батьками /Т. І. Бутурлим // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку: зб. матеріал. всеукр. конф. (Запоріжжя,17-18 березня 2016). – С. 136 – 138.
11.              Бутурлим Т. І. Ґендерний підхід як засіб побудови паритетного суспільства / Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні: матеріали обласної науково-практичної конференції (Ніжин, 11 грудня 2015 р.). – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С. 13-24.
12.              Бутурлим Т.І. Партнерські взаємини між хлопцями та дівчатами: майстер-клас для вчителів / Т.І. Бутурлим // Соціальний педагог.  – 2016. – № 8 (116), серпень. – С. 20-43.
13.              Бутурлим Т.І. Сучасні підходи до підвищення компетентності вчителів щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників / Т.І. Бутурлим // Матеріали VIII Міжнародн. фестивалю пед. інновацій. – 2016. – Т. 2 (Черкаси, 22-23 вересня 2016 р.). – С. 246 – 251.
14.              Бутурлим Т.І. Педагогічні умови формування ґендерної культури учнів 10-11 класів засобами української літератури / Т.І. Бутурлим // Психологічний часопис: зб. наук. праць. – 2016. – № 1 (3). – С. 31 – 40.
15.              Бутурлим Т.І. Використання міжпредметних зв’язків на уроках української літератури як засіб ґендерного виховання старшокласників / Т.І. Бутурлим // Актуальні проблеми та перспективи вивчення іноземної мови: досвід минулого – погляд у майбутнє: матеріали наук.-практ. конф. (Ніжин, 17 листопада 2016 р.). – Ніжин. – С. 35 – 44.
16.              Бутурлим Т.І. Особливості, структура, етапи сучасного уроку /  Т.І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2016. – Випуск 2 (10) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2016. – С. 4 – 8.
17.              Бутурлим Т.І. Ролі-маски: за і проти (за фарсом-фантасмагорією Неди Неждани «Угода з ангелом») /  Т.І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2016. – Випуск 2 (10) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2016. – С. 8 – 14.
18.              Бутурлим Т. І. Українська література як засіб формування неприйняття ґендерного насильства / Т. І. Бутурлим // Вісник Луганського  національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Старобільськ: Вид-во Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – 2017. – № 4 (309), травень. – С. 105 – 113.
19.              Бутурлим Т. І. Літературна гра «Кращий знавець сучасної української літератури» /                          Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України. – 2017. – № 2. – С. 54 – 62.
20.              Бутурлим Т. І. Ролі-маски: за і проти (за фарсом-фантасмагорією Неди Нежданої «Угода з ангелом») / Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України. – 2016. – № 12. – С. 35 – 44.
21.              Бутурлим Т. І. Відгук на видання «Ігор Качуровський – Микола Шкурко: листування. 1994 – 2013. Мюнхен – Ніжин» (2016) (упоряд. М. П. Шкурко, передм. і прим. О. О’Лір) / Т. І. Бутурлим [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nizhen.com.ua/uploads/files/VIDHUK_T_BUTURLYM_1.PDF. – Назва з екрана.
22.              Бутурлим Т. І. Упровадження ґендерного підходу в навчально-виховний процес (навчальний семінар) / Т.І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. - № 3-4 (75-76). – С. 24 – 31, С. 21 – 25.
23.              Бутурлим Т.І. Шлях до успіху майбутнього ліцеїста (мовно-літературна гра) /  Т.І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2017. – Випуск 1 (11) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2016. – С. 67– 70.
24.              Бутурлим Т.І. Позитивні афірмації та релаксації як засоби досягнення внутрішнього балансу особистості /  Т.І. Бутурлим // Наукова Україна: зб. статей ІІ Всеукр. наук. конф. студ. (Дніпро, 25-26 травня 2017 р.). – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – С. 142 – 145.
25.              Бутурлим Т. І. Утвердження життєвих цінностей у поезії Олександра Ірванця (урок в 11 класі) /  Т. І. Бутурлим // Дивослово. – 2017. – № 6 (723). – С. 7 – 11.
26.               Бутурлим Т. І. Як мислити позитивно у складних соціально-політичних умовах ХХІ ст. (Урок в 11 класі за поезією Сергія Жадана) / Т. І. Бутурлим // Дивослово. – 2017. – № 6 (723). – С. 12 – 16.
27.              Бондаренко Ю. І. Дослідження функціональності образів-персонажів літературного твору // Українська мова і література в школі. – 2016. - №1. – С.23-28.
28.              Бондаренко Ю. І. Пообразний аналіз: зміст, загальні принципи, види характеристик // Українська мова і література в школі. – 2016. - №3. – С.12-18.
29.              Бондаренко Ю. І. Шляхи аналізу літературних творів як усвідомлена учнями навчальна технологія // Українська мова і література в школах України. – 2016. – №6. – С.18-22.
30.              Бондаренко Ю. І. Тема уроку літератури: аспектуальний вимір // Дивослово. – 2016. – №6. – С.15-18.
31.              Бондаренко Ю. І. Тема уроку літератури: аспектуальний вимір // Дивослово. – 2016. – №10. – С.20-23.
32.              Бондаренко Ю. І. Мета уроку літератури: аспектуальний вимір // Дивослово – 2016. - №11. – С.10-14.
33.              Бондаренко Ю. І. Мета уроку літератури: аспектуальний вимір // Дивослово – 2016. - №12. – С.23-27.
34.              Бондаренко Ю. І. Види навчального матеріали з української літератури, напрямки і шляхи їх вивчення // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12.
35.              Бутурлим Т. І. Підвищення ґендерної компетентності вчителів / Т. І. Бутурлим // Научные открытия – путь к развитию общества: материалы Х (LХІІ) Междунар. научн.-практ. конф. по философ., филолог., юрид., пед., экон., псих., социол., полит. наукам (Украина, г. Киев, 30 октября 2015 г.) – Горловка : ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2015. – С. 38–44.
36.              Бутурлим Т. І. Характер гендерних взаємин персонажів роману Валер’яна Підмогильного «Місто» / Т. І. Бутурлим // Дивослово. – 2015. – № 9 (672). – С. 6 – 10.
37.                Бутурлим Т. І. Тренінг «Підвищення компетентності старшокласників щодо шляхів подолання стресу в навчально-виховному процесі» / Т. І. Бутурлим, Т. А. Зінченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 27–35.
38.              Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей виконання старшокласниками домашніх завдань з української літератури / Т. І. Бутурлим, О. С. Линник // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 36–39.
39.              Бутурлим Т. І. Боротьба за виживання маленької людини у світі насильства (розробка заняття за романом Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі») / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 15–26.
40.              Бутурлим Т. І. Ґендерне виховання старшокласників у контексті педагогіки успіху /  Т. І. Бутурлим // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: зб. матеріал. міжн. конф. (Ніжин, 5-6 травня 2016 р.) / Заг. заг. ред. О. О. Лісовця. – С. 26 – 28.
41.              Бутурлим Т. І. Ґендерна компетентність педагога в процесі формування андрогінності старшокласників / Т. І. Бутурлим // Наука в современном мире: сб. материал. междунар. конф. (Київ, 19 лютого 2016 р.). – С. 100–103.
42.              Бутурлим Т. І. Формування сімейних цінностей старшокласників / Т. І. Бутурлим // Развитие науки в XXI веке: сб. материал. междунар. конф. (Харків, 15 лютого 2016 р.). – С. 21–26.
43.              Бутурлим Т. І. Позитивна афірмація як засіб ґендерного виховання старшокласників /             Т. І. Бутурлим //  Гендер і євроінтеграційні прагнення України: зб. матеріал. міжн. конф. (Дніпро, 18 квітня 2016 р.). – С. 11–12.
44.              Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей використання копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: ґендерний аспект / Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми розвитку світової науки. Ч. І: зб. матеріал. міжн. конф.  (Київ, 30 березня 2016 р.). –   С. 35–38.
45.              Бутурлим Т. І. Виховання сімейних цінностей старшокласників засобами української літератури через співпрацю з  батьками / Т. І. Бутурлим // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку: зб. матеріал. всеукр. конф. (Запоріжжя,17-18 березня 2016). – С. 136 – 138.
46.              Бутурлим Т. И. Модельный подход к изучению учебной дисциплины «Педагогика»: гендерный аспект / Т. И. Бутурлим // Гендерные исследования в гуманитарных науках: сб. ст. по матеріалам ІІІ междунар. заочной научн.-практ. конф. (Россия, Новосибирск, 2015 г.). – Новосибирск: АНС «СибАК», 2015. – 40-44.
47.              Бронзенко Т. Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномена / Т. Бронзенко // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 2. – 64 с. – С. 35–38.
48.              Бронзенко Т. А. Міфопоетичний тип мислення Б.-І. Антонича / Славянская мифология и этнолингвистика : сборник научных статей / редкол. : В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т  им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорині, 2015. – С. 36–39.
49.              Бондаренко Ю. І. Дослідження функціональності образів-персонажів літературного твору / Ю. І. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2016. – №1. – С. 23 – 28.
50.              Бутурлим Т. І. Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури / Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. ‒ № 5. – С. 117-122.
51.               Бутурлим Т. І. Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення творчості Тараса Шевченка / Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія  «Філологічні науки». Кн. 4  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. ‒ С. 16-20.
52.              Бутурлим Т. І. Виховання ненасильницької моделі поведінки старшокласників засобами української літератури: ґендерний аспект / Т. І. Бутурлим // Дитинство без насильства: суспільство, школа, сім’я на захист прав дітей: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.) / заг. ред. О. Кікінежді. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. - С. 625 – 628.
53.              Бутурлим Т. І. Формування професійної компетентності вчителя щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим // Формування життєвих компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Ніжин, 27 березня 2014 р.)»). – Ніжин : ФОП Лук’яненко В.В.ТПК “Орхідея», 2014. – С. 200-212.
54.              Бутурлим Т. І. Мотивування старшокласників до зіставлення власних ґендерних цінностей та ґендерних цінностей персонажів українських художніх творів / Т. І. Бутурлим // Ґендерна освіта в сучасному університеті: досвід, проблеми та перспективи: : зб. матеріалів Міждисц. всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених  (м. Кривий Ріг, 22-23 жовтня 2014 р.). – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. - С. 85 – 87.
55.              Бутурлим Т. І. Формування особистості учнів у контексті педагогіки успіху / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 11–20.
56.              Бутурлим Т. І. Формування життєстверджуючих цінностей старшокласників у контексті ґендерного виховання засобами української літератури (на прикладі вивчення роману В. Підмогильного «Місто») / / Т. І. Бутурлим // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 122 /   Чернігівський національний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред.. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. ‒ С. 39-44.
57.              Бутурлим Т. І. Формування позитивного мислення старшокласників у процесі вивчення української літератури: ґендерний аспект /  Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. ‒ № 3. – С. 125-130.
58.              Бутурлим Т. І. Особливості ґендерного виховання старшокласників у процесі вивчення творчості Михайла Коцюбинського /  / Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. ‒ № 2. – С. 101-104
59.              Бутурлим Т. І. Взаємозв’язок правового й гендерного виховання в процесі вивчення драматичної поеми Івана Кочерги «Свіччине весілля» / Т. І. Бутурлим // Права та обов’язки людини і громадянина в Україні: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Ч.1 (м. Ніжин, 21 листопада 2014 р.). – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2014. - С. 11-14.
60.              Бутурлим Т. І. Формування особистості учнів у контексті педагогіки успіху / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 11–20.
61.              Бутурлим Т. І. «Читають усі: і дорослі, і малі» (гра для старшокласників та їхніх батьків) /  Бутурлим Т. І., Борщ А. С. // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. –  С. 141-143.
62.              Бутурлим Т. І. Використання інтерактивних форм і методів у процесі формування поведінкового компонента ґендерної культури старшокласників засобами української літератури / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач  О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 9-12.
63.              Бутурлим Т. І. Проблема насильства в романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі» / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 8 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 54-57.
64.              Бутурлим Т. І. Виховання сімейних цінностей у процесі літературного діалогу зі старшокласниками та їхніми батьками /  Т. І. Бутурлим, А. С. Борщ // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 121-128.
65.              Бутурлим Т. І. Шляхи вивчення сучасної української поезії в урочний та позаурочний час /  Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 131-134.
66.              Бутурлим Т. І. Символіка роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука» / Т. І. Бутурлим,                      Н. Кошова // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 78-80.
67.              Бронзенко Т.А. Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномену / Т.А.Бронзенко // Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. ‒ № 2. – С. 96-100.
68.              Бронзенко Т.А. «У просвітку між світами» (за «Автобіографією без дат  і майже без фактів» Галини Пагутяк) / Т.А.Бронзенко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред.                  Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 50-54
69.              Мищенко О.В. Особенности позиционирования автора на уровне внесюжетних элементов в современной украинской прозе (к изучению романа Марии Матиос «Сладкая Даруся») // Сборник научных трудов Телавского государственного университета им. Якова Гогебашвили. – Грузия, Тбилиси, 2014. – С. 277-281.
70.              Мищенко О.В. Проблема изучения внесюжетных элементов художественного произведения в контексте литературного образования // Наука и школа. – 2014. - №2. – Москва: Изд-во: «Прометей МПГУ». – С. 67-71.
71.              Міщенко О.В. Елементи проектного навчання в методиці вивчення позасюжетних елементів художнього твору на уроках української літератури // Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті : ч.2: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 88-91.
72.              Міщенко О.В. Удосконалення читацьких умінь старшокласників у контексті вивчення позасюжетних елементів прозового твору / О.В. Міщенко // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред проф. Коваленко Є.І.]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – №3. – С.203-208. (ВАК)
73.              Міщенко О.В. Особливості вивчення позасюжетних елементів сучасної прози в старших класах загальноосвітньої школи / О.В. Міщенко // Українська та світова література в сучасному контексті: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ніжин, 2015. – 135-139.
74.              Стежка до Шевченка: Поезії. Збірка X / Упор. – А.М.Кайдаш, О.Є. Гадзінський. – Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2015.
75.               Готенко К.А. Дорогами української ліричної пісні (позакласний захід) / Готенко К.А., Палаєва М.В. // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 97-101.
76.               Капленко О. Хроніка останнього літературного року / О. Капленко // Українська та світова література в сучасному контексті: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної  конференції. – Ніжин, 2015. – 7-13.
77.               Бондаренко Ю.І. Моделювання уроку літератури як навчальний етап у підготовці вчителів-словесників / Ю.Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2013. - №5. – С.12-15.
78.              Бондаренко Ю.І. Дослідження ціннісних та цільових пріоритетів персонажів у процесі шкільного аналізу літературного твору / Ю.Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. - №.7-8. – С.28-31.
79.              Бондаренко Ю.І. Шкільний аналіз образів-персонажів у зв’язку із хронотопною структурою літературного твору / Ю.Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. - № 11. – С.13-16.
80.              Бутурлим Т. Контрольні завдання на уроках української літератури в 10‒11 класах / Т. Бутурлим // Наш український дім: наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2013. ‒ № 2. ‒ С. 78‒92.
81.              Бутурлим Т. Прихований навчальний план програм із української літератури для старших класів загальноосвітньої школи / Т. Бутурлим // Наукові записки НДУ імені М. Гоголя. Психолого-педагогічні дисципліни. – 2012. - № 7.  – С. 118‒123.
82.               Бутурлим Т. І. Виховні можливості сучасної української художньої літератури / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 86-92.
83.              Бутурлим Т. І. Технологія формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 92-104.
84.              Бутурлим Т. І. Психоаналітична рецепція пов’язаних із Чернігівщиною художніх творів Тараса Шевченка / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 132-148.
85.              Бутурлим Т. І. Шляхи підвищення професійної компетентності вчителя щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим // Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (м. Умань, 21 березня 2014 р.) / ред. кол.: Ярошин-ська О.О. та ін. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 15 – 21.
86.              Бутурлим Т. І. Використання інтерактивних методів і форм у процесі формування емоційно-ціннісного компонента ґендерної культури старшокласників засобами української літератури / Т. І. Бутурлим // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2014. −  Вип. 1. –  С. 15-20.
87.              Бутурлим Т. І.  Використання сучасних досягнень педагогічних і психологічних наук у формуванні “Я-концепції” вчителя / Т. І. Бутурлим // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2014. −  Вип. 1 (5). – 20-23.
88.              Капленко О.М. Особливості розвитку сучасної української літератури / О.Капленко // Українська та світова література в сучасному контексті: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 6 квітн. 2013) / відп. ред. Т.І. Бутурлим. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 7-10.
89.              Капленко О.М. Микола Руденко: реалізація світоглядних ідей у дитячій літературі / О.Капленко // Література та культура Полісся. – Вип. 73. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – С. 84–97.
90.              Капленко О.М. Чи існують секрети успіху в сучасній українській літературі? / О.Капленко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 15 бер. 2013) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 20–27.
91.              Капленко О.М. Філософія прози Мирослава Дочинця / О.Капленко // Українська та світова література в сучасному контексті: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2013. – С. 20–27.
92.              Капленко О.М. Екзистенційна парадигма у «тюремному циклі» оповідань Івана Франка / О.Капленко // Література та культура Полісся. – Вип. 75. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – С. 132–140.
93.              Капленко О.М. Хронологія останнього літературного року / О.Капленко // Українська та світова література в сучасному контексті: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин: Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – С. 6–12.
94.              Капленко О.М. Типологія дитячих персонажів в оповіданнях Івана Франка / О.Капленко // Література та культура Полісся. – Вип. 77. Серія «Філологічні науки». – № 3 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 61–73.
95.              Капленко О.М. Художня модель урбаністичного простору у романі Євгена Плужника «Недуга» / О.Капленко // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3) квітень. – С. 93-97. (журнал уключений до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
96.              Капленко О.М. У пошуках істини: на пошану 70-річчя Олександра Герасимовича Ковальчука / О.М.Капленко // Літературний Чернігів. – 2017. – №2 (78) квітень-червень. – С. 164 – 174.

Для вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін було проведено 6 педагогічних тренінгів:
1.                   «Шлях до самовдосконалення сучасного вчителя» (30 листопада 2017 р.) (Т.І.Бутурлим).
2.                  «Формування морально-етичних цінностей учнів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін» (23 листопада 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
3.                  «Формування соціально-політичних цінностей на заняттях суспільно-гуманітарного циклу» (11.01.2017 р.) (Т.І.Бутурлим).
4.                  «Виховання в старшокласників якостей інноватора»  (22.03.2017 р.) (Т.І.Бутурлим).
5.                  «Модель та структура сучасного уроку» (грудень, 2015 р.) (Т.І.Бутурлим).
6.                  «Формування акмеологічної позиції вчителя»  (2013 р.) (Бутурлим Т.І.)
7.                  «Формування особистості учня в контексті впровадження педагогіки успіху в навчально-виховний процес ліцею» (2014 р.) (Бутурлим Т.І.).
Протягом 2013-2017 рр. учителями української літератури було проведено 17 відкритих занять, виховних заходів з української літератури:
1.                  Всеукраїнський відкритий урок «Образ Марусі Кайдашихи крізь призму феноменального (за повістю І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я)» (Біла Церква, 2017 р.) (Ю.І.Бондаренко).
2.                   «Лірика збірки І.Франка «З вершин і низин». Аналіз поезії «Гімн», «Сікстинська мадонна» (17 листопада 2017 р.) (Іващенко А.С.).
3.                  «І. Франко «Легенда про вічне життя». «Декадент» – поетичне кредо І. Франка» (08 грудня 2017 р.) (Іващенко А.С.).
4.                  Творчість Осипа Турянського. Гуманістичний, життєствердний пафос  у творі «Поза межами болю» (07 грудня 2017 р.) (Бутурлим Т.І.).
5.                  «Лірика як рід літератури. Теорія віршування» (листопад 2017 р.) (Ю.І.Бондаренко).
6.                  «Життєвий шлях Б.-І. Антонича. Оригінальне сприйняття ліричним героєм навколишньої дійсності у віршах Б.-І. Антонича («Вишні», «Автопортрет», «Різдво») (листопад 2017 р.) (О.В.Міщенко).
7.                  Виховна година «Сім’я без ґендерного насильства – основа гармонійних взаємин між чоловіком і жінкою» (обласний семінар «Упровадження педагогіки успіху у виховну роботу закладу» (Ніжин, 23 лютого 2017 р.)) (Бутурлим Т.І.).
8.                  Виховний захід «Відкрите засідання Наукового товариства юних філологів» (обласний семінар «Упровадження педагогіки успіху у виховну роботу закладу» (Ніжин, 23 лютого 2017 р.)) (Кайдаш А.М.).
9.                  Відкритий урок до Дня відкритих дверей «Шлях до успіху майбутнього ліцеїста» (мовно-літературна гра) (березень, 2017 р.) (Бутурлим Т.І.).
10.              «Інтимна лірика Івана Франка» (25 листопада 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
11.               «Повторення вивченого з української мови та літератури» (2015 р.) (Т.І.Бутурлим).
12.               «Світоглядний конфлікт у повісті О.Кобилянської «Земля» (2015 р.)  (Ю. І. Бондаренко).
13.               «Життєвий і творчий шлях Л. Костенко. Аналіз віршів «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…», «Хай буде легко. Дотиком пера…» (2015 р.) (Т.А.Бронзенко).
14.              Театральна постановка за фарсом-фантасмагорією Н.Нежданої «Угода з янголом» (13.05.2015). (Павлов Ю.О.).
15.               «Характер ґендерних взаємин персонажів роману В.Підмогильного «Місто» (24 жовтня 2014 р.) (Т.І.Бутурлим).
16.              «Романтичний пафос в історичній трагедії І. Карпенка-Карого «Сава Чалий» (07 листопада 2013 р.) (Т.І.Бутурлим).
17.              «Декадент» – поетичне кредо І. Франка. Історичний шлях нації в поемі І.Франка «Мойсей» (06 грудня 2013 р.) (Т.І.Бутурлим).

Відредаговано збірники матеріалів конференції «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)збірник поезій «Стежка до Шевченка» (Кайдаш А.М.).
Педагогами було підготовлено рецензії на 8 робіт:
1.                  Линник О. С. Технологія виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі: [практикум] / О. С. Линник; [за заг. ред. Т. І. Бутурлим]. ― Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. ― 72 с. (рецензенти: Бутурлим Т.І., Костенко О. О., Міщенко О. В.)
2.                  Зінченко Т. А. Використання ефективних копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: практикум / Т. А. Зінченко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим; ― Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. ― 78 с. (рецензенти: Бутурлим Т.І., Чумак Т. М., Костенко О. О., Міщенко О. В.)
3.                  Супрун А. В. Екзистенційні стани персонажів у «тюремному циклі» оповідань І. Франка / А. В.  Супрун (рецензент ― Костенко О. О.)
4.                  Колесник А. В. Єврейська тематика в художній прозі Івана Франка : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.10. ― К., 2016. ― 20 с. (рецензент ―Костенко О. О.).
5.            Борщ А. Виховання сімейних цінностей старшокласників у процесі літературного діалогу з батьками: практикум / А. Борщ. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – 56 с. (рецензенти: Бутурлим Т.І., Бронзенко Т.А., Бондаренко Ю.І.).
6.            Сафіюк О.В. Національний образ світу й концепція особистості у західноєвропейській новелі кінця ХІХ – ХХ ст. та у малій прозі В. Підмогильного: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» (рецензент ― Капленко О.М., 2013 р.).
7.            Бойко Я. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення (рецензент ― Капленко О.М., 2017 р.).
8.            Методика навчання української мови і літератури. Атестація здобувачів вищої освіти / Голуб Н.М., Проценко Л.І., Бондаренко Ю.І., Забарний О.В.: навчально-методичний посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (рецензент ― Капленко О.М., 2017 р.).

Т.І.Бутурлим за звітний період підготувала 6 призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (Т. Зданевич ‒ диплом ІІ ступеня ІІ етапу, 2013 р.; А. Борщ – диплом І ступеня ІІ етапу, диплом ІІ ступеня ІІІ етапу, 2015 р; Т. Зінченко – диплом ІІІ ступеня ІІ етапу, 2016 р.; О. Линник – диплом ІІІ ступеня ІІ етапу, 2016 р.; Ю. Міхієнко – диплом І ступеня ІІ етапу, диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу, 2016 р.; В. Нечипоренко – диплом ІІ ступеня ІІ етапу МАН, 2017 р.), 3 призерів Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (Т. Католик ‒ диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу, 2013 р.; А. Калюжина ‒ диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу, 2013 р.;  М. Прочай – диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу, 2015 р.), 4 призерів ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (Гопка І. – VІ, 2017 р., А. Стародубцева – І, О.Андрійко – ІV, Ю.Міхієнко – І, 2016 р.)
Ю.І. Бондаренко підготував 5 призерів  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (Якубів Ю. – диплом IІ ступеня ІІІ етапу МАН; Багмет О. - диплом IІ ступеня ІІ етапу МАН, Сорокіна О. – диплом І ступеня ІІ етапу МАН, 2016 р.; Харченко В. – диплом ІІІ ступеня ІІ етапу МАН, А.Момот), 4 призерів  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (Давиденко Я. – ІІІ місце, Біжовець Я. - V, Фесюн Ю. – VІІ, 2017 р., Александренко А. – ІІІ місце, 2016 р.).
О.Є. Гадзінський підготував призера ІІ етапу МАН – Семенченко В. (диплом ІІ ступеня ІІ етапу МАН, 2017 р.), О.М.Капленко3 призерів (Кушніренко Ю. (диплом І ступеня  ІІ етапу МАН, 2012 р.), Силенко К. (диплом ІІ ступеня  ІІ етапу МАН, 2015 р.); Супрун А. (диплом ІІ ступеня ІІ етапу МАН, 2016 р.).
Міщенко О.В. за звітний період підготувала 1 призера ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (Конончук І. - ІV, 2017 р.).
Науковці беруть участь у секційних засіданнях «Дня науки», оцінюють наукові роботи, перевіряють контрольні роботи членів МАН.
 Члени кафедри готують завдання для проведення зрізів знань з української літератури, І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, І етапу Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Т. Шевченка,  також проводять конкурси, перевіряють роботи, готують звіти про результати проведення конкурсів, директорських контрольних робіт, порівнюють семестрові оцінки учнів із результатами ДКР.
Учителі української літератури (Т.І.Бутурлим, Т.І.Бронзенко) є членами журі ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Т. Шевченка. Т.І.Бутурлим у 2013 р. брала участь у перевірці робіт Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!», обласного конкурсу на кращий урок серед учителів української мови і літератури за творами О.П.Довженка.
Було уточнено критерії оцінювання вступних випробувань з української літератури  (2016 р., Т.І.Бутурлим, , К.А.Готенко). Оформлено стенд з української літератури (Т.І.Бутурлим). Розроблено ряд електронних презентацій до уроків української літератури (Т.І.Бутурлим, О.В.Міщенко) та онлайн-тести в програмах «Kahoot», «Quizizz», «Learningapps» (Т.І.Бутурлим).
Під керівництвом Т.І.Бутурлим учні взяли участь у 8 конференціях: ІІІ Всеукраїнській науковій шкільній конференції «Крок у науку» (Дніпро, 15–16 січня 2018 р.) (І.Гопка),  Регіональній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи вивчення іноземної мови: досвід минулого - погляд у майбутнє» (Ніжин, 2016) (О. Андрійко), ІІІ Всеукр. наук. конф. студ. «Наукова Україна» (Дніпро, 25-26 травня 2017 р.) (І.Гопка, О. Андрійко), Обласній учнівській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні» (11 листопада 2015 р.) (Ю.Міхієнко, О.Линник, Т.Зінченко), Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції «Філологічна наука: проблеми й перспективи» (Ніжин, НДУ  ім. М. Гоголя) (Ніжин, 26 квітня 2016 р.) (Ю.Міхієнко, О.Линник, Т.Зінченко), ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська та світова література в сучасному контексті» (Ніжин, 2015 р.) (Ю.Міхієнко, О.Линник, Т.Зінченко, А.Зінич, І.Щітка, І.Савченко, А.Сюр, В.Рудько, Є.Демченко, В.Сущенко, І.Федоренко, Т.Величко, О.Вороченко, Т.Редька, М.Прочай, Т.Бугай, К.Силенко, А.Храпаль, К.Безпала, А.Борщ, А.Титорчук, Н. Тертишник, А. Мелащенко, М. Мостова, К. Харченко, Л. Бринзей, А. Сердюк, Т.Качан, А.Броско, Ю. Міхієнко, О.Линник, Л.Дворнік, В. Нойманн, Н.Кошова, Я.Онищенко), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська та світова література в сучасному контексті» (2014) (О.Багмет, А.Зінич, А.Фабриченко, Н.Коваленко, Б.Слобоженюк, К.Безпала, О.Коваль, В. Сластьон, І. Білим, Я.Титикало, Т.Качан, Д. Якуніна, К. Шкрамко, В. Петриченко,О.Ткаченко, П.Балін, Й.Бугай, К.Солодовник, Р.Шевченко, В.Левчук, М.  Прочай, Л.Бринзей, А.Зінич, О.Лесенко, А.Борщ, О.Вороченко, К.Солодовник, К.Харченко, К.Федіна), VІІІ Всеукраїнській краєзнавчій філософській конференції «Пізнай себе, свій рід, свій народ» (2013) (Борщ А., Зінич А., Прочай М.), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська та світова література в сучасному контексті» (2013) (М.Лапай, Т.Пісня, А.Шевченко, А.Калюжина, О.Бережняк, К.Кривуця, Т.Зданевич, Н.Черниш, А.Мірошниченко, Т.Зданевич, Т.Католик, О.Бережняк)
Під керівництвом О.В.Міщенко Т.Гмиря, Ю. Кебкал, В. Войтенко взяли участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференцї «Українська та світова література в сучасному контексті» (Ніжин, 2015 р.).
Учні під керівництвом учителів узяли участь у таких конкурсах: Програмі молодіжного обміну «Краків: осягнення міста» (Сірик О., Харченко В. (Польща, Краків, 2016 р., диплом І ступеня) (Т.І.Бутурлим); Всеукраїнському конкурсі учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності» (Лабута О., Крутась А. – лауреати, Мироненко Н., Богдан А. – учасники, Чернігів, 2016) (Т.І.Бутурлим); ІІІ Всеукраїнській олімпіаді з філософії (есе «Не поділяючи ваших переконань, я життя віддам, захищаючи ваше право їх висловлювати» (Вольтер/Евелін Беатріс Холл) (Андрійко О., Київ, 2016, переможець І етапу, учасник ІІ етапу) (Т.І.Бутурлим); ІІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (номінація «Наукова робота») (А. Борщ, диплом І ступеня (Т.І.Бутурлим); Всеукраїнському літературному конкурсі «Розкрилля душі», присвяченому 85-річчю від дня народження Ліни Костенко (Щітка І., диплом ІІІ ступеня (О.В.Міщенко); Всеукраїнському конкурсі учнівських есе «Права людини і сучасні виклики України» (Міхієнко Ю., диплом учасника) (О.В.Міщенко); конкурсах у рамках ІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Українська та світова література в сучасному контексті»: «Перші проби пера»  (Бутурлим Т.І., Міщенко О.В., Бронзенко Т.А., Готенко К.А.), «Кращий знавець сучасної української та світової літератури» (Бутурлим Т.І.), «Найактивніший  учасник конференції» (Міщенко О.В., Бутурлим Т.І.); «Краща наукова стаття» (Бутурлим Т.І.), «Краща презентація результатів наукового дослідження» (Міщенко О.В., Бутурлим Т.І., Бронзенко Т.А.), «Краща літературна гра» (Супрун А., Гмиря Т., Міхієнко Ю., Зінченко Т., Рудько В., Федоренко І.) (Міщенко О.В.); конкурсі «Розкрилля душі» (секція «Літературна творчість») (О.Щітка) (Міщенко О.В.); Всеукраїнському історико-літературному конкурсі «Лицарі українського романтичного світосприйняття. М. Коцюбинський. С. Параджанов» (М. Прочай, Т. Бугай, К. Силенко, К. Солодовник, лауреати ІІІ етапу, 2014 р.) (Бутурлим Т.І.); Обласній краєзнавчій акції «Безсмертний, як саме життя» (Бутурлим Т.І.); Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Обнімітеся ж, брати мої» (Іващенко А.С.).
Під керівництвом учителів опубліковано 86 учнівських статей.
Бутурлим Т. І.
1.                  Бутурлим Т. І. Проект старшої школи ХХІ століття (за концепцією «Нова українська школа» (2016 р.)) / Т. І. Бутурлим, І. Гопка // «Наукова Україна»: зб. статей ІІІ Всеукр. наук. конф. студ. (Дніпро, 25-26 травня 2017 р.). – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – С. 145 – 148.
2.                  Бутурлим Т. І. Соціальна реклама як вид мистецтва / Т. І. Бутурлим, О. Андрійко // «Наукова Україна»: зб. статей ІІІ Всеукр. наук. конф. студ. (Дніпро, 25-26 травня 2017 р.). – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – С. 138 -142.
3.                  Зінченко Т. А. Використання ефективних копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: [практикум] / Т. А. Зінченко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 78 с.
4.                  Бутурлим Т. І. Підвищення компетентності старшокласників щодо шляхів подолання стресу в навчально-виховному процесі (тренінг) / Т. І. Бутурлим, Т. А. Зінченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 27–35.
5.                  Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей виконання старшокласниками домашніх завдань з української літератури / Т. І. Бутурлим, О. С. Линник // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 27–35.
6.                  Линник О. Технологія виконання домашніх завдань у процесі вивчення сучасної української літератури / О. Линник // Українська та світова література в сучасному контексті: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2014. – С. 128–131.
7.                  Линник О. С. Технологія виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі: [практикум] / О. С. Линник; за заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 70 с.
8.                  Бутурлим Т. І. Особливості виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі / Т. І. Бутурлим,  О. С. Линник // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
9.                  Борщ А. Виховання сімейних цінностей старшокласників у процесі літературного діалогу з батьками: практикум / А. Борщ. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – 56 с.
10.              Бутурлим Т.І. Читають усі: і дорослі, і малі (гра для  старшокласників та їхніх батьків) / Бутурлим Т.І., А. Борщ // Наш укр. дім : наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2014.
11.              Міхієнко Ю. Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Братів Богдана та Левка Лепких / Ю. Міхієнко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 22-23.
12.              Линник О. Літературна премія імені Ірини Вільде / О. Линник // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 24.
13.              Зінич А. Внесок Юрія Винничука в українське літературознавство /  А. Зінченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 25-26.
14.              Щітка І. Творчий портрет Андрія Бондаря / І. Щітка // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 26-28.
15.              Савченко І. Життєвий і творчий шлях Юрія Щербака / І. Савченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 28-29.
16.              Савченко І. Життєпис Олександра Вертіля / І. Савченко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 29-30.
17.              Сюр А. Життєпис Андрія Куркова / А. Сюр // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 31.
18.              Рудько В. Життєвий і творчий шлях Юрія Іздрика / В. Рудько // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 32-34.
19.              Демченко Є. Життєвий і творчий шлях Леся Подерв’янського /  Є. Демченко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 34-35.
20.              Сущенко В. Життєпис Олександра Кабанова / В. Сущенко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 36-37.
21.              Федоренко І. Життєпис Софії Андрухович / І. Федоренко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 37-39.
22.              Величко Т. Літературна премія фундації Івана Багряного / Т. Величко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 39-40.
23.              Вороченко О. Тернистий шлях до віднайдення сімейної гармонії (за фарсом-фантасмагорією Неди Нежданої «Угода з ангелом») / О. Вороченко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 61-62.
24.              Редька Т. Професійне становлення особистості в романі Ганни Арсенич-Баран «Тиха вулиця вечірнього міста» / Т. Редька // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 62-64.
25.              Прочай М. Проблема добра і зла в романі дари корній «Гонихмарник» / М. Прочай // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 65-66.
26.              Бугай Т. Проблематика роману Євгенії Кононенко «Два квитки до опери» / Т. Бугай // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 77-78.
27.              Силенко К. Національні особливості країн (за романом Ірен Роздобудько «Мандрівки без сенсу й моралі») / К. Силенко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 81-82.
28.              Храпаль А. Особливості періоду геронтогенезу (за повістю Софії Андрухович «Старі люди») / А. Храпаль // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 82-84.
29.              Безпала К. Проблематика збірки Тараса Прохаська «Ботакє» («Непрості») /    К. Безпала // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 84-86.
30.              Борщ А. Проблема батьків і дітей у романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі» / А. Борщ // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 86-88.
31.              Титорчук А. Шевченко й Ніжин у драмі Олександра Забарного «Грішниця» / А. Титорчук // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 88-90.
32.              Тертишник Н. Проблема духовності в драмі олександра Забарного «Грішниця» / Н. Тертишник // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 91.
33.              Мелащенко А. Трагічне кохання Т. Шевченка в драмі Олександра Забарного «Грішниця» / А. Мелащенко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 92.
34.              Бринзей Л. Ліричний герой поезії Василя Герасим’юка / Л. Бринзей // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 93-94.
35.              Качан Т. Ліричний герой поезії Сергія Жадана / Т. Качан // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 95-98.
36.              Броско А. Любовні перепетії в романі Люко Дашвар «Молоко з кров’ю» / А. Броско // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 98-99.
37.              Міхієнко Ю. Порівняльний аналіз літературної казки ганса Хрістіана Андерсена «Принцеса на горошині» та Євгена Тищука «Принцеса без горошини» / Ю. Міхієнко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер.  2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 100-101.
38.              Линник О. Технологія виконання домашніх завдань у процесі вивчення сучасної української літератури / О. Линник // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. –  С. 128-131.
39.              Бутурлим Т. І. Виховання сімейних цінностей у процесі літературного діалогу зі старшокласниками та їхніми батьками /  Т. І. Бутурлим, А. С. Борщ
40.              Тертишник Н. Вірші / Н. Тертишник // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред.                        Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 157-160.
41.              Дворнік Л.  «Град», або Спогади бійця АТО (на основі спогадів бійця Володимира Домнича) / Л. Дворнік // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 160-166.
42.              Борщ А. Війна сьогодення (есе) / А. Борщ // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред.                        Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 167.
43.              Нойманн В. Есе про війну / В. Нойманн // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред.                          Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 167-168.
44.              Силенко К. Обійми війни / К. Силенко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред.                         Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 169-172.
45.              Титорчук А. Боротись – значить жити / А. Титорчук // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 172-173.
46.              Тертишник Н. Новела про війну / Н. Тертишник // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2015. – С. 173-176.
47.              Бутурлим Т.І. Символіка роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука» / Т. І. Бутурлим,    Н. Кошова // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 78-80.
48.              Бородавко АНайкращі українські книги 2013 року / А. Бородавко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 15.
49.              Багмет О. Всеукраїнський рейтинг «книжка року – 2013» / Багмет // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 16.
50.              Зінич А. Книги-ювіляри 2014 року / А. Зінич // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 17-19.
51.              Фабриченко А. 25 найпопулярніших українських письменників / Фабриченко А., Бринзей Л. // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 19-20.
52.              Коваленко Н. 50-річна історія національної премії України імені Тараса Шевченка / Н. Коваленко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 21-23.
53.              Слобоженюк Б. Леонід Горлач – лауреат національної премії україни імені Тараса Шевченка 2013 р. / Слобоженюк Б. // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 23-24.
54.              Безпала К. Міжнародна премія імені Олеся Гончара / К. Безпала // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 24-26.
55.              Коваль О. Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя / О. Коваль // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 26-27.
56.              Сластьон В. Міжнародна премія імені Володимира Винниченка / В. Сластьон // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 28.
57.              Білим І. Переможці конкурсу «Коронація слова — 2013» / І. Білим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 29.
58.              Титикало Я. Лауреати незалежної літературної премії «Великий їжак» / Я.Титикало // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 30-31.
59.              Качан Т. Літературно-мистецька премія імені Пантелеймона Куліша / Т. Качан // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 32-33.
60.              Якуніна Д. Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» / Д. Якуніна // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 33-34.
61.              Шкрамко К. Багатогранність творчого «Я» Лади Лузіної / К. Шкрамко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 35.
62.              Шкрамко К. Роль Василя Шкляра у розвитку сучасної української літератури / К.Шкрамко, А.Титорчук // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 36-37.
63.              Петриченко В. Творчість Люко Дашвар / В. Петриченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 37-38.
64.              Ткаченко О. Андрій Кокотюха як письменник і кіносценарист / О. Ткаченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 38-39.
65.              Балін П. Багатогранність творчої особистості Сергія Жадана / П. Балін // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 39-40.
66.              Бугай Т. Особливості екзистенції головного героя роману Євгенія Положія «Юрій Юрійович, улюбленець жінок» / Т. Бугай // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 55-57.
67.              Солодовник К. Вплив українських традицій на долю людини (за романом Люко Дашвар «Село не люди») / К. Солодовник // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 57-59.
68.              Шевченко Р. Використання жінки у власних інтересах (за психологічною драмою Марії Вайно «Чоловік у кредит, або четвертий варіант») / Р. Шевченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 59-61.
69.              Левчук В. Взаємини матерi й сина в романi Люко Дашвар «Мати все» / Левчук В. // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 61-62.
70.              Прочай М. Невміння чоловіка та жінки досягти внутрішньої гармонії (за психологічною драмою Ірен Роздобудько «Ґудзик») / М. Прочай // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 62-64.
71.              Бринзей Л. Шлях до особистісного щастя у творчості Ірен Роздобудько  (на прикладі роману «Ґудзик») // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 64-65.
72.              Зінич А. Сильний тип жінки в романі Галини Вдовиченко «Купальниця» / А.Зінич // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 65-67.
73.              Лесенко О. Реальне й ірреальне в романі І. Роздобудько «Якби…» / О. Лесенко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С.68-69.
74.              Борщ А. Виховання сімейних цінностей старшокласників засобами сучасної української літератури / А. Борщ // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 110-112.
75.              Борщ А. Роль батьків у вихованні сімейних цінностей старшокласників засобами української літератури (педагогічний тренінг) / А. Борщ // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 113-119.
76.              Вороченко О. Неможливість самореалізації особистості в суспільстві (за романом-драмою «Солодка Даруся» Марії Матіос) / О. Вороченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 131-132.
77.              Солодовник К. Погляд у майбутнє / Солодовник К.  // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 170-171.
78.              Солодовник К. Стомлений, змучений походами і боями, але нескоримий, відважний воїне! / Солодовник К.  // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 171.
79.              Харченко К. Власні поетичні наробки / К. Харченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 172-173.
80.              Федіна К. Фанфік за драмою Івана Франка «Украдене щастя» / К. Федіна // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 173-174.
О.В.Міщенко
81.              Гмиря Т. «Знайди ключі, відкрий іржаві двері, почувши скрип замовчених думок…»: пластика віршів Юлії Алейнікової / Т. Гмиря // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 108-111.
82.              Гмиря Т. Я  Напишу тобі відвертого листа / Т. Гмиря // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 155-156.
83.              Кебкал Ю. Чернігівщино, краю веселковий / Ю. Кебкал // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 156.
84.              Войтенко В. Вірш про кохання / В. Войтенко// Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 157.
Ю.І.Бондаренко
85.              Багмет О. Образ родини в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття / О.  Багмет // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 52-55.
О.М.Капленко
86.  Силенко К. Проблема часу в романі «Хронос» Тараса Антиповича / К. Силенко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 85-86.

Щороку  проводиться тиждень української літератури: у 10.03.17 – 17.03.17 н.р. – ХІІ Регіональний конкурс учнівської творчості «Славні нащадки Тараса», присвячений Шевченківським дням (А. М. Кайдаш); літературний флешмоб за віршами Т. Шевченка (Т. А. Бронзенко), онлайн-тестування з української літератури (Т. І. Бутурлим), творча зустріч-інтерв’ю з «царівною» й «королівною» української літератури (О. В. Міщенко), вікторина «Поезія — це завжди неповторність...» (О. О. Костенко), відеоролик «Як ліцеїсти готуються до ЗНО з української мови та  літератури» (Т. І. Бутурлим), інсценізація п’єси Н. Уварової «Трикутники», Лани Ра (С. Конощук) «Час відьом», Є. Петрученко «День прем’єри» (Т. І. Бутурлим); у 09.03.16 -18.03.16 н.р. – виставка стіннівок (Бутурлим Т.І.), присвячені творчості письменників Чернігівщини, поетичний флешмоб, брейн-ринг «Знавці української літератури», поетичний конкурс «Найкращий декламатор», виставка фотографій «Книга в серці назавжди» (К.А.Готенко), ХІ регіональний конкурс учнівської творчості «Славні нащадки Тараса (Кайдаш А.М.); у 02.03.15 – 20.03.15 н.р. – Х Регіональний поетичний конкурс «Славні нащадки Тараса» (Кайдаш А.М.), конкурс стіннівок «Сучасний світ  української літератури» (Бутурлим Т.І., Готенко К.А.), презентація навчально-методичного посібника  «Формування позитивного мислення  старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури» (Бутурлим Т.І., Бронзенко Т.А.), «Конкурс прозових,  драматичних, поетичних творів «Літературний ліцей – 2015» (Бутурлим Т.І., Бронзенко Т.А., Міщенко О.В., Готенко К.А.), літературний конкурс-змагання «Краща літературна ідея року» (Міщенко О.В.),  «Конкурс знавців сучасної української літератури» (Бутурлим Т.І.), ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному  контексті» (Бутурлим Т.І.), літературні конкурси: «Перші проби пера» (Бутурлим Т.І.)., «Краща наукова стаття» (Бутурлим Т.І.), «Краща презентація результатів наукового дослідження»  (Готенко К.А., Міщенко О.В., Бронзенко Т.А., Бутурлим Т.І.), «Кращий знавець сучасної української та світової літератури» (Бутурлим Т.І.), «Найактивніший учасник конференції» (Готенко К.А., Міщенко О.В., Бронзенко Т.А., Бутурлим Т.І.); у 03.03.14 – 14.03.14 н.р. – конкурс стіннівок «Я люблю читати  українську літературу!» (Бутурлим Т.І.), ІХ Регіональний поетичний конкурс «Славні нащадки Тараса», літературно-музична композиція, присвячена 200-річчю з дня народження Т. Шевченка (А.М.Кайдаш), літературний конкурс-змагання «Краща літературна ідея року» (Бутурлим Т.І.), конкурс соціальної реклами «Книга – шлях до сімейної гармонії» (Бутурлим Т.І.), фотоконкурс «Мама, тато, книга і я – щаслива сім’я» (Бутурлим Т.І.), ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному  контексті» (Бутурлим Т.І.), педагогічний тренінг для старшокласників та їх батьків «Виховання сімейних цінностей засобами української літератури» (Бутурлим Т.І.),
У 2013 р. проведено моніторинг якості загальної середньої освіти з української літератури.
У період із 2013 р. по 2016 р. директорська контрольна робота виконувалася у формі тестів і відкритих запитань, у 2016-2017 н.р., 2017-2018 н.р. – у формі ЗНО: 2013-2014 рр. – 85% учнів показали високий і достатній рівень знань, 15% – середній рівень; 2014-2015 рр. – 80% учнів продемонстрували високий і достатній рівень знань, 18% – середній рівень, 2 % – початковий рівень; 2015-2016 рр. – 85% учнів показали високий і достатній рівень знань, 14% – середній рівень, 1 % – початковий рівень; 2016-2017 рр. – 81% учнів продемонстрували високий і достатній рівень знань, 19% – середній рівень;  2017-2018 рр. – 86% учнів показали високий і достатній рівень знань, 14% – середній рівень.
Результати контрольної роботи показали, що учні орієнтуються в особливостях як художнього матеріалу (засвоєння змісту літературних творів), так й історико-літературного, теоретичного. Проте припускаються помилок при встановленні відповідності між назвою художнього твору та його темою, персонажами, текстуальними цитатами, літературними напрямками. Їх доцільно ліквідувати в процесі організації повторення вивченого матеріалу на уроці, а також на спецкурсах, гуртках, консультаціях.


Немає коментарів: