Звіт кафедри за 2014-2015 н.р

ЗВІТ
КАФЕДРИ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РОБОТУ ЗА 2014-2015 Н.Р.

РОБОТА НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ ЛІЦЕЮ «УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІКИ УСПІХУ В
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЛІЦЕЮ»:
№ п/п
Прізвище, імя та
по-батькові вчителя
Науково-методична проблема, над якою працює вчитель
1
Бутурлим Тетяна Іванівна

Упровадження педагогіки успіху в процес вивчення української літератури
2
Готенко Катерина Анатоліївна

Створення ситуації успіху на уроках художньої культури та світової літератури
3
Кайдаш Алла Миколаївна

Підвищення рівня пунктуаційної грамотності учнів
4
Сидоренко Тетяна Михайлівна
Формування почуття успіху старшокласників на уроках української мови
5
Бронзенко Тетяна Анатоліївна

Формування читацької компетентності учнів на уроках української літератури в старших класах
6
Міщенко Оксана Вікторівна

Упровадження педагогіки успіху в методику аналізу художніх творів на уроках української літератури
7
Шевчук Тетяна Михайлівна


Формування життєвих компетенцій на уроках світової літератури
8
Сидоренко Валентина Олександрівна

Урок літератури як засіб пізнання себе, інших, світу
9
Павлов Юрій Олексійович

Упровадження в навчально-виховний процес методу проектів як шлях до формування успішного ліцеїста
10
Рябцева Олена Миколаївна

Упровадження педагогіки успіху в процес вивчення історії
11
Давиденко Юрій

Формування наукового мислення  старшокласників
12
Дудченко Оксана Сергіївна

Розв’язання юридичних задач на уроках правознавства
13
Капленко Оксана Миколаївна

Формування творчого «Я» старшокласників
14
Бондаренко Юрій Іванович


Теорія і практика навчання на філософсько-історичних засадах у старших класах загальноосвітньої школи
15
Пономаревський Станіслав Борисович
Розвиток творчих здібностей старшокласників

16
Бойко Надія Іванівна

Формування наукового мислення  старшокласників
17
Клунко Роксолана Юріївна

Формування життєвих компетенцій у процесі вивчення правознавства

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
Сидоренко Т.М. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший учитель»;
Бутурлим Т.І. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».


ПУБЛІКАЦІЇ
1. Бутурлим Т. І. Формування позитивного мислення старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури: навчально-методичний посібник для вчителів української літератури (теоретичний аспект проблеми, програма, орієнтовне календарно-тематичне планування, розгорнуті конспекти занять) / Т. І. Бутурлим, Т. А. Бронзенко. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – 253 с.
Бутурлим Т. І. Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури / Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. ‒ № 5. – С. 117-122.
2. Бутурлим Т. І. Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення творчості Тараса Шевченка / Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія  «Філологічні науки». Кн. 4  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. ‒ С. 16-20.
3. Бутурлим Т. І. Виховання ненасильницької моделі поведінки старшокласників засобами української літератури: ґендерний аспект / Т. І. Бутурлим // Дитинство без насильства: суспільство, школа, сім’я на захист прав дітей: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.) / заг. ред. О. Кікінежді. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. - С. 625 – 628.
4. Бутурлим Т. І. Формування професійної компетентності вчителя щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим // Формування життєвих компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Ніжин, 27 березня 2014 р.)»). – Ніжин : ФОП Лук’яненко В.В.ТПК “Орхідея», 2014. – С. 200-212.
5. Бутурлим Т. І. Мотивування старшокласників до зіставлення власних ґендерних цінностей та ґендерних цінностей персонажів українських художніх творів / Т. І. Бутурлим // Ґендерна освіта в сучасному університеті: досвід, проблеми та перспективи: : зб. матеріалів Міждисц. всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених  (м. Кривий Ріг, 22-23 жовтня 2014 р.). – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. - С. 85 – 87.
6. Бутурлим Т. І. Формування особистості учнів у контексті педагогіки успіху / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 11–20.
7.  Сидоренко Т.М. Лексико-граматичні й контекстні засоби вираження фази завершення дії в сучасній українській мові / Т. М. Сидоренко// Науковий часопис Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 151 – 155.
8.                  Бутурлим Т. І. Формування життєстверджуючих цінностей старшокласників у контексті ґендерного виховання засобами української літератури (на прикладі вивчення роману В. Підмогильного «Місто») / / Т. І. Бутурлим // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 122 /   Чернігівський національний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред.. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. ‒ С. 39-44.
9.                  Бутурлим Т. І. Формування позитивного мислення старшокласників у процесі вивчення української літератури: ґендерний аспект /  / Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. ‒ № 3. – С. 125-130.
10.              Бутурлим Т. І. Особливості ґендерного виховання старшокласників у процесі вивчення творчості Михайла Коцюбинського /  / Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. ‒ № 2. – С. 101-104
11.               Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – 176 с.
12.              Бутурлим Т. І. Взаємозв’язок правового й гендерного виховання в процесі вивчення драматичної поеми Івана Кочерги “Свіччине весілля» /      Т. І. Бутурлим // Права та обов’язки людини і громадянина в Україні: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Ч.1 (м. Ніжин, 21 листопада 2014 р.). – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2014. - С. 11-14.
13.              Бутурлим Т. І. Формування особистості учнів у контексті педагогіки успіху /                          Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 11–20.
14.              Бутурлим Т. І. «Читають усі: і дорослі, і малі» (гра для старшокласників та їхніх батьків) /  Бутурлим Т. І., Борщ А. С. // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. –  С. 141-143.
15.               Бутурлим Т. І. Використання інтерактивних форм і методів у процесі формування поведінкового компонента ґендерної культури старшокласників засобами української літератури / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач  О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 9-12.
16.              Бутурлим Т. І. Проблема насильства в романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі» / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 8 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 54-57.
17.              Бутурлим Т. І. Виховання сімейних цінностей у процесі літературного діалогу зі старшокласниками та їхніми батьками /  Т. І. Бутурлим, А. С. Борщ // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 121-128.
18.              Бутурлим Т. І. Шляхи вивчення сучасної української поезії в урочний та позаурочний час /  Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин,                   18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 131-134.
19.              Бутурлим Т. І. Символіка роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука» /                                    Т. І. Бутурлим, Н. Кошова // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 78-80.
20.               Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – 176 с.
21.              Бутурлим Т. І. Формування пізнавальної навчально-пізнавальної мотивації студентів у процесі підготовки до практичних занять із педагогіки /  Т. І. Бутурлим // Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах: зб. наук. праць / наук. ред. В.С.Лукач. – Н. : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – С. 190-192.
22.               Бутурлим Т. І. Формування позитивного мислення старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури: навчально-методичний посібник для вчителів української літератури (теоретичний аспект проблеми, програма, орієнтовне календарно-тематичне планування, розгорнуті конспекти занять) / Т. І. Бутурлим, Т. А. Бронзенко. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – 253 с.
23.              Бронзенко Т.А. Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномену / Т.А.Бронзенко // Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. ‒ № 2. – С. 96-100.
24.              Бронзенко Т.А. «У просвітку між світами» (за «Автобіографією без дат  і майже без фактів» Галини Пагутяк) / Т.А.Бронзенко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред.                  Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 50-54
25.              Дудченко О.С. Система вищих органів державної влади УСРР відповідно до Конституції 1929 р. // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2014 р., м. Київ, Україна) / Упор. К.ю.н. Головко Л.О. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – С. 14–16.
26.              Дудченко О.С. Методичні вимоги щодо розв’язування юридичних ситуацій (задач) на заняттях з правознавства / О.С. Дудченко // Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 6 червня 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 25–29.
27.              Дудченко О.С. Правові засади діяльності Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР в 1919–1930 рр. / О.С. Дудченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 3/2014. – С. 28–33.
28.              Дудченко О.С. Правовий статус центральних органів державної влади відповідно до Конституції УСРР 1919 р. / О.С. Дудченко // Право і суспільство. – 2014. – № 6-1. – С. 27–32.
29.              Дудченко О.С. Правознавство : [навчально-методичний посібник]. – вид. 2-ге доп. і перероб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 85 с.
30.              Дудченко О.С. Особливості створення та функціонування колегій органів виконавчої влади в працях науковців радянського періоду / О.С. Дудченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 1 (5) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 28–33.
31.              Дудченко О.С. Правові засади діяльності Ради Народних Комісарів відповідно до Конституції УСРР 1919 року / О.С. Дудченко // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka konference «Nastoleni moderni vedy – 2014». Dil 5. Pravni vedy. :Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 7–9.
32.              Дудченко О.С. Еволюція понять «орган держави» та «орган державної влади» в сучасній юридичній науці / О.С. Дудченко // Materials of X International scientific and practical conference, «Scientific horizons», – 2014. Volume 3. History. Law. Sheffild. Science and education LTDS. 39–42.
33.              Дудченко О.С. Правовий статус Ради Народних Комісарів УСРР у 1920-х рр. / О.С. Дудченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 3-4 жовтня 2014 року / За аг. Ред.. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 22–25.
34.              Дудченко О.С. Организационно-правовые основы создания и деятельности Народного комиссариата Просвещения УСРР в 1920–1930 гг. // Оксана Дудченко // Revistă ştiinţifico-practică «Legea și viața». – 2014. – № 11./3. – Р. 14–18.
35.              Дудченко О.С. Теоретичні засади визначення понять «орган держави» та «орган державної влади» //  «Правовые  реформы  в  Молдове,  Украине  и  Грузии  в  контексте евроинтеграционных  процессов»,  международная  научно-практическая конференция (1 ; 2014 ; Кишинев). Международная научно-практическая конференция «Правовые  реформы  в  Молдове,  Украине  и  Грузии  в  контексте  евроинтеграционных процессов», 7-8 нояб. 2014 г. / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. „Cetatea de Sus”) – . – ISBN 978-9975-3009-4-0.
36.              Ч. 1. – 2014. – 220 p. – Antetit.: Ин-т Юрид. и Полит., Акад. Наук Респ. Молдова, Славян. ун-т [и др.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3009-5-7. – 220 p. – С. 124–126.
37.              Дудченко О.С. Методичні вимоги щодо розв’язування задач (ситуацій) з трудового права / О.С. Дудченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск № 2(6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 34-39.
38.              Дудченко О.С. Еволюція підходів до визначення поняття «форма державного управління» // X Международна научно-практическая конференция «Наука и образование без границ – 2014» : Przemysl, Nauka I studia/ – S. 8-11.
39.              Дудченко О.С. Еволюція правового статусу Ради Народних Комісарів УСРР у 1920-х рр. // «Evropský politický a právní diskurz». – 2014. – № 6. – С. 23-31.
40.              Дудченко О.С. Права та обов’язки людини і громадянина в Україні : матеріали ІІІ Все­української науково-практичної конференції, м. Ніжин, 21 листопада 2014 р. / уклад.                   О  С. Дудченко. – Частина І. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014.
41.              Дудченко О.С. Методичні вимоги щодо розв’язування задач (ситуацій) з трудового права / О.С. Дудченко Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 34-39.
42.              Мищенко О.В. Особенности позиционирования автора на уровне внесюжетних элементов в современной украинской прозе (к изучению романа Марии Матиос «Сладкая Даруся») // Сборник научных трудов Телавского государственного университета им. Якова Гогебашвили. – Грузия, Тбилиси, 2014. – С. 277-281.
43.              Мищенко О.В. Проблема изучения внесюжетных элементов художественного произведения в контексте литературного образования // Наука и школа. – 2014. - №2. – Москва: Изд-во: «Прометей МПГУ». – С. 67-71.
44.              Міщенко О.В. Елементи проектного навчання в методиці вивчення позасюжетних елементів художнього твору на уроках української літератури // Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті : ч.2: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 88-91.
45.              Міщенко О.В. Удосконалення читацьких умінь старшокласників у контексті вивчення по
засюжетних елементів прозового твору / О.В. Міщенко // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред проф. Коваленко Є.І.]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – №3. – С.203-208. (ВАК)
46. Міщенко О.В. Особливості вивчення позасюжетних елементів сучасної прози в старших класах загальноосвітньої школи / О.В. Міщенко // Українська та світова література в сучасному контексті: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ніжин, 2015. – 135-139.
47. Кайдаш А.М. Українська мова. Практикум / А.М.Кайдаш. – Ніжин: 2014. – 204 с.48.              Кайдаш А.М. Рукописна книга: витоки, графічне оформлення, мистецьке оздоблення : навчальний посібник / А.М.Кайдаш. – Ніжин : ТПК «Орхідея», 2014. – 240 с.
49.              Кайдаш А.М. Використання національно маркованої лексики на уроках української мови  / А.М.Кайдаш // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 42-46.
50.              Стежка до Шевченка: Поезії. Збірка X / Упор. – А.М.Кайдаш, О.Є. Гадзінський. – Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2015.
51.              Бойко Н. І. Звертання – показник рівня нормативності мовлення школярів  // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». – Ніжин:  НДУ імені Миколи Гоголя, 2014. – № 1. – С. 22–30 (у співавторстві). 
52.              Бойко Н. І. Лексико-семантические маркеры экспрессивности слова // Сборник научных трудов  Телавского государственного университета  им. Якова Гогебашвили. – № 1 (27). –  Tbilisi -Тбилиси, 2014. – С. 241–244.
53.              Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: плани практичних занять, запитання, вправи та завдання з фонетики, орфоепії, графіки, орфографії: навчальний посібник /                                  Н.І. Бойко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 68с.
54.              Бойко Н. І. Лексичні експресиви як стильотвірні компоненти художнього тексту // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.  – Випуск 11. – С. 7–10.
55.              Бойко Н. І. Відфраземні експресиви в українському мовному просторі: семантичний аспект // Славянская фразеология в синхронии и диахронии: Сборник научных статей. – Выпуск 2. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2014. – С. 17–21.
56.              Бойко Н. І. Проблеми лексикографічної інтерпретації експресивної лексики української мови // Українська лексикографія та лексикологія: проблеми, завдання. – Ніжин–Київ, 2014. – С. 179–187.
57.              Бойко Н. І. Рецензія на монографію Г.М.Вокальчук  «Словотворчість українських поетів ХХ століття» (Острог : Національний університет «Острозька академія», 2008. –  536 с.) // Література та культура Полісся. – Вип. 75. – Серія «Філологічні науки». – № 2. – Ніжин:  НДУ ім. М.Гоголя,  2014.  –   С. 310– 314.
58.              Бойко Н. І. Питання експресивного синтаксису в науковому доробку Н. В. Гуйванюк // Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження. –  Чернівці: Чернівецький національний університет,  2014. –  С. 51–52.
59.              Сидоренко В.А. «Кобзарь» Т.Г. Шевченко в библиотеке Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя /  Сидоренко В.А., Кучерявец В.Г. // Материалы ХІY Международного научного семинара «Тарас Шевченко и его петербургское окружение» (к 200-летию со дня рождения). – С.-Петербург, 2014. – С. 138-142.
60.              Готенко К.А. Дорогами української ліричної пісні (позакласний захід) / Готенко К.А., Палаєва М.В. // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 97-101.
61.              Шевчук Т.М. «Пісня про себе» – програмовий твір В.Вітмена (конспект спареного заняття зі світової літератури, 10 клас) / Шевчук Т.М. // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 75-77.
62.              Шевчук Т.М. Упровадження компетентністного підходу в освітній простір ліцею / Т. М. Шевчук // Світ виховання.  2014. – №4 (65) серпень.
63.              Шевчук Т. Формула присудження Нобелівської премії, або Чого бракує людству в ХХІ ст. / Т. Шевчук // Українська та світова література в сучасному контексті: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної  конференції. – Ніжин, 2015. – 13-17.
64.              Капленко О. Хроніка останнього літературного року / О. Капленко // Українська та світова література в сучасному контексті: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної  конференції. – Ніжин, 2015. – 7-13.
65.              Клунко Р.Ю. Теоретичні основи правового виховання старшокласників у історії вітчизняної педагогічної думки / Р.Ю. Клунко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – №1. – 2014.


 ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ДРУКУ:
Бутурлим Т.І.
1. Рівень розвитку ґендерної культури старшокласників (результати констатувального етапу педагогічного експерименту) (до зб. матеріалів Міжн. конф. «Треті Арватівські читання»).
2. Формування в студентів позитивної навчально-пізнавальної мотивації у процесі самопідготовки до практичних занять із педагогіки (до зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. «Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах»).
3. Характер ґендерних взаємин персонажів роману В. Підмогильного «Місто» (до журналу «Дивослово»).
4. Формування життєстверджуючих цінностей старшокласників у контексті ґендерного виховання засобами української літератури (на прикладі вивчення роману В. Підмогильного «Місто») (до «Вісника Чернігівського державного педагогічного університету»).
5. Формування позитивного мислення старшокласників у процесі вивчення української літератури: ґендерний аспект (до «Наукових записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя»).
Бронзенко Т.А.
6. Методика індивідуалізації творчої постаті В. Винниченка в уявленнях учнів старшої школи на уроках української літератури (до зб. матеріалів Міжн. конф. «Треті Арватівські читання»).
Міщенко О.В.
7. Методика вивчення оніричних елементів прозових творів на уроках української літератури в 10-11 класах.
8. Розвиток читацької компетенції старшокласників в контексті вивчення позасюжетних елементів прозового твору.
Кайдаш А.М.
9. Вияв почуття кохання в поезії Л. Костенко: семантико-стилістичний аспект.
10. Мовні маркери емоційно-почуттєвої сфери дитини в оповіданнях   М. Коцюбинського про дітей.
11. Демінутиви в поетичних творах Михайла Коцюбинського для дітей.
12. Використання національно маркованої лексики на уроках української мови.
Cидоренко В.О.
13. Лінгвістичний коментар і шкільний урок літератури (на матеріалі «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Нифировичем» М.В. Гоголя) // «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Нифировичем» М.В. Гоголя: лингвостилистический аспект. – Нежин, 2014.
14. «Художественное пространство как составляющая образа персонажа (на материале романа               Л. Улицкой «Медея и ее дети») (до зб. матеріалів Міжн. конф. «Треті Арватівські читання»).
Шевчук Т.М.
15. «Срібна доба» (до Науково-методичного вісника Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради).

            УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ:
Бутурлим Т.І.
1.        Всеукр. наук.-практ. конф. «Четверті Бугайківські читання» (Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2-3 жовтня 2014 р.
2.        Всеукр. наук.-практ. конф. «П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 29 жовтня 2014 р.).
3.        Всеукр. наук.-практ. конф. «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні» (Ніжин, Ніжинський обласний педагогічний ліцей  Чернігівської обласної ради).
4.        Міжнародна наукова конференція «Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних лінгвістичних парадигм» (27.02.2015, Ніжин, НДУ імені М. Гоголя) («Особливості ґендерного виховання старшокласників у процесі вивчення творчості Михайла Коцюбинського»).
5.        ІV Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (18.03.2015, Ніжин, Ніжинський обласний ліцей) («Презентація навчально-методичного посібника «Формування позитивного мислення  старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури»; «Проблема насильства в романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі»; «Шляхи вивчення сучасної української поезії в урочний та позаурочний час»).
6.        Міжнародна конференція «Треті Арватівські читання» («Рівень розвитку ґендерної культури старшокласників (результати констатувального етапу педагогічного експерименту)») (23-24.04.2015, Ніжин, НДУ імені М. Гоголя).
7.        Міжнародна наук.-практ. конференція «Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах» (23-24.04.2015, Ніжин, ВПНУБіТ України «Ніжинський агротехнічний інститут») («Формування в студентів позитивної навчально-пізнавальної мотивації у процесі самопідготовки до практичних занять із педагогіки»).
8.             Міжвузівська науково-практична конференція,  присвячена 201 річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-12.03.2015 р., м. Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка)
Дудченко О.С.
9.        ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку національного законодавства» (15-16 травня 2014 р., м. Київ).
10.    ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» (м. Полтава, 6 червня 2014 р.).
11.    X mezinarodni vedecko-prakticka konference «Nastoleni moderni vedy – 2014» (Praha).
12.    X International scientific and practical conference «Scientific horizons» (Sheffild)
13.    Міжн. наук.-практ. конф. «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (Запоріжжя, 3-4 жовтня 2014 року).
14.    Междун. научн.-практ. конф. «Правовые  реформы  в  Молдове,  Украине  и  Грузии  в  контексте  евроинтеграционных процессов» (Кишинев, 7-8 нояб. 2014 г.).
15.    X Междун. научн.-практ. конф. «Наука и образование без границ – 2014» (Przemysl).
16.    ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні»  (Ніжин, 21 листопада 2014 р.).
Міщенко О.В.
17.         Всеукраїнська наукова конференція «Шевченкове слово в українському мовному просторі» (21 лютого 2014 р., м. Ніжин).
18.         Міжвузівська науково-практична конференція «Шевченко і Чернігівщина» (2014 р., м. Чернігів).
19.         Всеукраїнська науково-пошукова конференція «Проектна діяльність учнів у системі компетентісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті» 2014 р., м. Київ ).
20.         V Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови» (2014 р., м. Київ).
21.         Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасного підручникотворення» (2014 р., м. Глухів).
22.         Всеукраїнська науково-практична конференція «Четверті Бугайківські читання» (2014р., м. Ніжин).
23.          Міжнародна наукова конференція «Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних лінгвістичних парадигм» (27 лютого 2015 р., м. Ніжин).
24.         Міжвузівська науково-практична конференці,  присвячена 201 річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-12 березня 2015 р., м. Чернігів).
25.         ІV Всеукраїнська науково-пошукова конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (18 березня 2015 р., м. Ніжин).
Сидоренко В.О.
26.  Всеукр. наук.-практ. конф. «Четверті Бугайківські читання» (Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2-3 жовтня 2014 р.).
27.  ІV Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» («Роняю голову на вымытую плаху…» (Людмила Улицкая о Наталье Горбаневской)» (18.03.2015, Ніжин, Ніжинський обласний ліцей).
28.  Міжнародна наукова конференція «Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних лінгвістичних парадигм» («Реалізація категорії художнього часу в новелах                                         М. Коцюбинського») (27.02.2015, Ніжин, НДУ імені  М. Гоголя).
29.  Міжнародна конференція «Треті Арватівські читання» («Реализация категории континуума в рассказе А.П. Чехова «Дама с собачкой») (23-24.04.2015, Ніжин, НДУ імені М. Гоголя).
30.  ХV Международный научный семинар в Санкт-Петербурге «Деятели науки и культурыРоссии и Украина» («Нестор Кукольник – випускник Нежинской высшей школы»).
Бронзенко Т.А.
31.     Міжнародна наукова конференція «Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних лінгвістичних парадигм» (27.02.2015, Ніжин, НДУ імені              М. Гоголя) («Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномену»).
32.    ІV Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (18.03.2015, Ніжин, Ніжинський обласний ліцей) («Презентація навчально-методичного посібника «Формування позитивного мислення  старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури»; «У просвітку між світами» (за «Автобіографією без дат  і майже без фактів» Галини Пагутяк)»).
33.    Міжнародна конференція «Треті Арватівські читання» («Методика індивідуалізації творчої постаті В. Винниченка в уявленнях учнів старшої школи на уроках української літератури») (23-24.04.2015, Ніжин, НДУ імені М. Гоголя).
Бойко Н.І
34.    «Українська діалектна лексикографія на тлі лексикологічних та лінгвогеографічних студій» (Київ, січень 2014).
35.     Всеукраїнська наукова конференція «Шевченкове слово в українському мовному просторі» (до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка).  – Ніжин, лютий 2014 року.
36.     Всеукраїнська наукова конференція «Олександр Довженко і українська культура: історія, традиції, сучасність» (Глухів,  вересень  2014).
37.    VII Міжнародна наукова конференція   «Славянская фразеология в синхронии и диахронии» (Білорусь,   Гомель,  жовтень 2014).
38.    Міжнародна наукова конференція «Функціональна природа тексту як лінгвосеміотичного, комунікативного і мовно-мисленнєвого утворення» (Київ,  жовтень  2014).
39.    Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження», присвячена пам’яті доктора  філологічних наук, професора Н.В. Гуйванюк (Чернівці, листопад 2014).
40.    Всеукраїнська наукова конференція «Українська мова як державна» (Київ, листопад 2014).
Сидоренко Т.М.
41.    Всеукр. наук.-практ. конф. «Четверті Бугайківські читання» (Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2-3 жовтня 2014 р.).
42.    Міжнародна наукова конференція «Функціональна природа тексту як лінгвосемі-отичного, комунікативного явища» (Київ, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова).
43.    Міжнародна наукова конференція «Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних лінгвістичних парадигм» (27.02.2015, Ніжин, НДУ імені  М. Гоголя).
Клунко Р.Ю.
    44. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні»  (Ніжин, 21 листопада 2014 р.).
Кайдаш А.М.
45. ІV Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (18.03.2015, Ніжин, Ніжинський обласний ліцей).
Шевчук Т.М.
46. ІV Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» («Формула присудження Нобелівської премії, або Чого потребує людство в ХХІ ст.» (18.03.2015, Ніжин, Ніжинський обласний ліцей).

РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ, МОНОГРАФІЙ
Бойко Н.І
1.    Лєснова В.В. Словник оцінних номенів людини в українських діалектах: монографія. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2013. – 304 с.
2.    Степаненко М. І. Мовознавча Полтавщина: монографія. –  Полтава, 2014. – 568 с.
Бондаренко Ю.І.
3. Борщ А. Виховання сімейних цінностей у процесі літературного діалогу зі старшокласниками та їхніми батьками.
Бутурлим Т.І.
4. Борщ А. Виховання сімейних цінностей старшокласників у процесі літературного діалогу з батьками: практикум.
Бутурлим Т.І., Бронзенко Т.А.
5. Борщ А. Виховання сімейних цінностей старшокласників у процесі літературного діалогу з батьками: практикум / А. Борщ. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – 56 с.
Бондаренко Ю.І., Бутурлим Т.І.
6. Борщ А. Виховання сімейних цінностей старшокласників у процесі літературного діалогу з батьками (науково-дослідницька робота).

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО САМООСВІТИ І
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:

УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ:
·        Українсько-канадський конкурс інноваційних проектів у галузі освіти імені Ореста Цапа (Т.М.Шевчук) (диплом І ступеня);
·        VІ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій (Черкаси) (Т.І.Бутурлим, Т.А.Бронзенко).
·                    Участь у “Дев’ятих Всеукраїнських педагогічних  читаннях з гуманної педагогіки” (Київ) (Т.М.Шевчук)
·        Участь у серпневій конференції працівників освіти Чернігівщини (Чернігів) (Т.М.Шевчук)
·        Участь у тренінговому занятті «Гуманний педагог» (Т.М.Шевчук).
·         VІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти -2015» («Інноваційні технології виявлення, навчання та підтримки розвитку обдарованих учнів ліцею» (срібна медаль, диплом колективу закладу за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти (співавтор творчої роботи)) (Київ) (Т.І.Бутурлим, Т.М.Шевчук).
·         ІV Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» (Київ) (Т.І.Бутурлим, Т.А.Бронзенко).

ПРОВЕДЕННЯ МІНІ-ТРЕНІНГУ «Формування акмеологічної позиції вчителя»  (Бутурлим Т.І.)

ВІДКРИТІ ЗАХОДИ
1.                  Організація та проведення ІV Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Українська та світова література в сучасному контекстіˮ (18.03.2015)   (Бутурлим Т.І.).
2.                  Х Регіональний конкурс учнівської поетичної творчості «Славні нащадки Тараса» (13.03.2015) (Кайдаш А.М.).
3.                  Театральна постановка за фарсом-фантасмагорією Н.Нежданої «Угода з янголом» (13.05.2015). (Павлов Ю.О.).
4.                  Організація та проведення Міжнародної конференції «Треті Арватівські читання» (Сидоренко В.О.).
ВИСТУПИ НА СЕМІНАРАХ, ЗАСІДАННЯХ КРУГЛОГО СТОЛУ
Бутурлим Т.І.
1. Презентація навчально-методичного посібника «Формування позитивного мислення  старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури» на засіданні круглого столу «Викладання укр. мови та літ. в школах та вищих навчальних закладах» (Київ, Київський славістичний університет).
2. Презентація результатів дослідження «Якості сучасного випускника» на семінарі «Вимоги до успішного випускника» (Ніжин, Ніжинський обласний педагогічний ліцей).
3. Виступ на семінарі «Теорія і практика впровадження інноваційних технологій в аграрному вищому навчальному закладі» (20.01.2015, Ніжин, ВПНУБіТ України «Ніжинський агротехнічний інститут») («Модельний підхід до навчання (на прикладі вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка»)).
Бронзенко Т.А.
4. Презентація навчально-методичного посібника «Формування позитивного мислення  старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури» на засіданні круглого столу «Викладання укр. мови та літ. в школах та вищих навчальних закладах» (Київ, Київський славістичний університет).
ВИСТУПИ НА ПЕДРАДАХ
1. Тренінг «Формування ситуації успіху у взаєминах учнів і вчителів» (Бутурлим Т.І.).
ОБМІН ДОСВІДОМ
1.    Презентація закладу на VІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2015» («Інноваційні форми підтримки розвитку обдарованих та здібних учнів ліцею») (Шевчук Т.М.) (06.04.2015).
2.    Виступ на спільному засіданні обласного педагогічного клубу «На крилах творчості» заступників директорів шкіл з ВР, директорів, методистів позашкільних навчальних закладів Чернігівської області та Дарницького району м. Києва з проблеми «Виховання патріотизму школярів у сучасних реаліях» («Упровадження в ліцеї активних форм роботи з патріотичного виховання» (Шевчук Т.М.).
3.    Презентація роботи кафедри на cвяті «День відкритих дверей» (Бутурлим Т.І.)
4.    Презентація фотоколажу «Із досвіду роботи Т.Бутурлим» (Бутурлим Т.І.)
5.    Презентація відеосюжету «Успішний учень у контексті взаємин із учителями» (Бутурлим Т.І.)
6.    Презентація відеоролика записів уроків зі світової літератури до Дня відкритих дверей» (Шевчук Т.М.).
7.    Презентація соціальної реклами про сучасну українську літературу: «Книга – шлях до сімейної гармонії» (Прочай М., Солодовник К., Бугай Т.), «Читайте сучасну українську літературу!» (Прочай М., Силенко К., Бугай Т.,  Осипенко Б.) (Бутурлим Т.І.)
8.    Подано 7 конспектів відкритих уроків для збірки матеріалів вчителів вищої категорії (Бутурлим Т.І. (2), Шевчук Т.М. (2), Кайдаш А. М. (1), Сидоренко Т.М. (2)).


ЗВІТ УЧИТЕЛІВ, ЩО АТЕСТУЮТЬСЯ, НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ 
(Бутурлим Т.І., Сидоренко Т.М)

МАТЕРІАЛИ, ПОДАНІ НА САЙТ ЛІЦЕЮ
(Т.М.Шевчук)
      про участь у Всеукраїнських Педагогічних читаннях «Учителю, вкажи шлях краси духу!»;
      про проведення засідання ПР №2;
      презентація ПР №2, відеозапис педради;
план роботи ліцею на 2014-2015 н.р.

ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ:
1. «Характер ґендерних взаємин персонажів роману В.Підмогильного «Місто»                (Бутурлим Т.І., 24.10.14).
2. «Слово і його лексичне значення. Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку» (Сидоренко Т.М.,18.11.14)

ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ УРОКІВ:
Бутурлим Т.І.
·      «Фонетика. Орфоэпия» (Павлов Ю.О., 21.10.14);
·      «Основні способи словотворення» (Готенко К.А., 02.12.14);
·      «Логарифмічні рівняння» (Шмаглій Т.М., 04.12.14);
·      «Многогранник. Піраміда» (Бойко Л.І., 08.12.14).
·         «Франція» (Гах І.М.).
·         «Зустріч із випускниками» (Павлов Ю.О.).
·         «День відкритих дверей» (Терещенко І.М.).
·         «Міс ліцею – 2015» (Гах І. М.).
·          «Угода з янголом» (театральна постановка за фарсом-фантасмагорією    Н. Нежданої) (Павлов Ю.О.).
·         «Культура Японії, Китаю, Індії» (Готенко К.А.).
Рябцева О.М.
«Характер ґендерних взаємин персонажів роману В.Підмогильного «Місто» (Бутурлим Т.І., 24.10.14).
Готенко К.А.
 «Характер ґендерних взаємин персонажів роману В.Підмогильного «Місто» (Бутурлим Т.І., 24.10.14).
Бронзенко Т.А.
«Характер ґендерних взаємин персонажів роману В.Підмогильного «Місто» (Бутурлим Т.І., 24.10.14).
 Кайдаш А.М.
«Слово і його лексичне значення» (Сидоренко Т.М., 18.11.14).
«Характер ґендерних взаємин персонажів роману В.Підмогильного «Місто» (Бутурлим Т.І., 24.10.14).
«Основні орфоепічні норми сучасної літературної мови. Засоби риторики тексту. Комунікативні ознаки мовлення» (Сидоренко Т.М., 21.10.14).
Сидоренко Т.М.
«Аналіз СБР» (Кайдаш А.М., 16.10.14).
           «Характер ґендерних взаємин персонажів роману В.Підмогильного «Місто» (Бутурлим Т.І., 24.10.14).
 «Їжа (здорова їжа). Узгодження часів» (Павлюк Л.М., 27.11.14).
Павлов Ю.О.
«Світове значення О.Довженка» (Готенко К.А., 12.12.14).
«Характер ґендерних взаємин персонажів роману В.Підмогильного «Місто» (Бутурлим Т.І., 24.10.14).
«Угода з ангелом» Н.Нежданої (Бутурлим Т.І.)
     Міщенко О.В.
«Характер ґендерних взаємин персонажів роману В.Підмогильного «Місто» (Бутурлим Т.І., 24.10.14).
Шевчук Т.М.(11)
Гах І, Павлюк Л., Бойок Л., Павлов Ю., Фесенко Н., Карпенко С., Шумейко Ж., Ігнатенко Т. + 62.
ВІДВІДУВАННЯ СЕМІНАРІВ
1. Міський семінар «Методика написання есе» (школа № 3) (Готенко К.А.).
2. Урок Біленко Т. О. «Національні й загальнолюдські проблеми крізь призму авторського бачення й оцінки в кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» (школа № 3) (Готенко К.А.).

              Створення календарних планів з української мови та літератури, світової літератури, історії, правознавства, російської мови (Бутурлим Т.І., Міщенко О.В., Сидоренко Т.М., Готенко К.А., Кайдаш А.М., Бронзенко Т.А., Шевчук Т.М., Дудученко О.С., Рябцева О.М., Павлов Ю.О.).
              Підготовка завдань для проведення олімпіади з української мови та літератури, історії (Бутурлим Т.І., Сидоренко Т.М., Міщенко О.В., Рябцева О.М.).
              Підготовка завдань для проведення директорських контрольних робіт з української мови та літератури, історії 2014 – 2015 н.р. (Бутурлим Т.І., Міщенко О.С.,Сидоренко Т.М., Готенко К.А., Бронзенко Т.А.), узагальнення результатів (Бутурлим Т.І., Рябцева О.М.).
              Участь у нарадах при директору, нарадах при заступнику директора з НВР (Шевчук Т.М., Бутурлим Т.І., Готенко К.А., Рябцева О.М., Павлов Ю.О.).
              Участь у педрадах (Шевчук Т.М., Бутурлим Т.І., Готенко К.А., Рябцева О.М., Павлов Ю.О., Міщенко О.С., Сидоренко Т.М., Бронзенко Т.А.).
               Участь у засіданнях науково-методичної ради (Бутурлим Т.І., Сидоренко Т.М.).
              Участь у педагогічних консиліумах з адаптації першокурсників (Шевчук Т.М., Рябцева О.М., Павлов Ю.О., Бутурлим Т.І., Сидоренко Т.М., Міщенко О.С., Бронзенко Т.А., Готенко К.А.).
              Участь у засіданнях Ради ліцею (Шевчук Т.М.).
              Участь у вебінарах з української мови та літератури, історії (Т.Бутурлим, О.Рябцева).
              Виступ на засіданні науково-методичної ради: «Новинки у методиці вивчення української мови та літератури», «Створення сприятливої психологічної атмосфери – запорука формування творчого колективу» (Бутурлим Т.І.)
              Створення органайзерів науково-методичної діяльності (Бутурлим Т.І., Готенко К.А., Сидоренко Т.М., Міщенко О.В., Сидоренко В.О., Кайдаш А.М., Рябцева О.М.).
              Планування й організація роботи з обдарованими учнями        (Бутурлим Т.І., Сидоренко Т.М., Кайдаш А.М.).
              Проведення практики з української мови та літератури  (Бутурлим Т.І., Сидоренко Т.М., Міщенко О.В.).
              Проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів історії при ЧОІППО (Рябцева О.М.).
              Розробка планів-конспектів та ПК-презентацій до уроків із української мови та літератури (Бутурлим Т.І., Міщенко О.С.).
              Розробка дидактичного матеріалу з історії (Рябцева О.М.).
Робота з обдарованими учнями:
Т.І.Бутурлим готувала Прочай М., Тертишник Н. до конкурсів міського та обласного етапів (ІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови та літератури, ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Т. Шевченка),  Т.І.Бутурлим, О.В.Міщенко - Міхієнко Ю. (ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Т. Шевченка), О.В.Міщенко,  Т.Сидоренко – Супрун А. (ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови та літератури), К. А. Готенко – Черняк А. (ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови та літератури) – А.Супрун, О.М. Рябцева - Ішмуратова Т., Нещерета А., Комара Б., Татарина І., Лукасевич (ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з історії).
УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯХ ПРЕДМЕТНОЇ КАФЕДРИ ЛІЦЕЮ
1.      Міні-тренінг «Формування особистості учня в контексті впровадження педагогіки успіху в навчально-виховний процес ліцею» (Бутурлим Т.І.).
2.      Про підготовку матеріалів до публікації навчально-методичного посібника «Формування позитивного мислення  старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури» (Бутурлим Т.І., Бронзенко Т.А.).
3.      Упровадження здоров’єзберігаючих технологій у навчально-виховний процес ліцею (Бутурлим Т.І, Шевчук Т.М., Сидоренко В.О., Сидоренко Т.М., Кайдаш А.М., Готенко К.А., Бронзенко Т.А., Міщенко О.В., Рябцева О.М.).
4.      Підготовка завдань для проведення директорських контрольних робіт з української мови та літератури, історії, художньої культури; проведення, перевірка та узагальнення (Бутурлим Т.І., Кайдаш А.М., Сидоренко Т.М., Готенко К.А., Бронзенко Т.А., Міщенко О.В., Рябцева О.М.).

КЕРІВНИЦТВО ГУРТКОВОЮ РОБОТОЮ «Основи наукових досліджень МАН»                      (Бутурлим Т.І.).
КЕРІВНИЦТВО ГУРТКОВОЮ РОБОТОЮ «Історія міст і сіл» (Клунко Р.Ю.).
УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
«Створення сприятливої психологічної атмосфери – запорука формування творчого колективу» (Бутурлим Т.І.)
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1. Підготовка завдань для проведення контрольної роботи з української мови та літератури для учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (Бутурлим Т.І.).
2. Оцінювання наукових робіт (Бутурлим Т.І., Бондаренко Ю.І., Капленко О.М., Бондаренко Ю.І., Кайдаш А.М., Сидоренко Т.М.)
3. Перевірка конкурсних робіт учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України     (Бронзенко Т.А., Готенко К.А.).
4. Створення наочного матеріалу до конференції
5. Залучення учнів до тижня укр. літ., іст., світ. літ. (Бутурлим Т.І, Міщенко О.В., Готенко К.А.)
ГРОМАДСЬКА РОБОТА:
1.      Виконання обов’язків голови кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (Бутурлим Т.І.).
2.      Виконання обов’язків голови Ніжинського міського осередку Міжнародного освітнього фонду ім.Ярослава Мудрого (Кайдаш А.М.).
3.      Випуск матеріалів ХІY Міжнародного наукового семінару «Тарас Шевченко и его петербургское окружение» (к 200-летию со дня рождения) (Сидоренко В.О.)
4.      Виконання функцій культорга (Павлов Ю.О.).
           5. Виконання обов’язків  секретаря кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (Готенко К.А.).

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО
1. Керівництво науковими роботами, підготовка до написання контрольної роботи з української мови та літератури МАН Бутурлим Т.І.:
·        Борщ А. (11 клас) «Виховання сімейних цінностей старшокласників у процесі літературного діалогу з батьками» (відділення «Філософії та суспільствознавства» (секція «Педагогіка»)).
·        Міхієнко Ю. (10 клас) «Презентація сучасної літератури в репертуарі Ніжинського драматичного театру імені М. Коцюбинського 2010-2015 рр.» (відділення «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство» (секція «Мистецтвознавство»)).
·        Линник О. (10 клас) «Технологія виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі» (відділення «Філософія та суспільствознавство» (секція «Педагогіка»)).
·        Зінченко Т. (10 клас) «Використання ефективних копінг-стратегій у підготовці старшокласників до ЗНО з української мови та літератури» (відділення «Філософія та суспільствознавство» (секція «Педагогіка»)).
2. Керівництво науковими роботами Кайдаш А.М.:
·         Тертишник Н. Сучасні молодіжні журнали як засіб формування успішної особистості.
·         Черства І. Концептуально-мовний аналіз українських дитячих періодичних видань.
·         Нойман В. Роль заголовків у статтях газет Ніжина й Чернігова.
·         Бородавко А. Спортивний блок новин у місцевій пресі: концептуально-мовний аналіз.
3. Керівництво науковими роботами Дудченко О.С.:
·         Романова А. Досудове провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності.
·         Харченко К. Історія села Макіївки Носівського району Чернігівської області (секція «Історичне краєзнавство»).
·         Хижняк В. Захист прав дитини у країнах Європейського Союзу (секція «Правознавство»).
·          Яковенко І. Особливості праці неповнолітніх осіб (секція «Правознавство»).
·         Ярош І. Філософсько-правове вчення про злочин (секція «Філософія»).
4. Керівництво науковими роботами Пономаревський С.Б.:
·      Шаулко Д. Чернігівська народна баллада: зміст, структура, функції (секція «Фольклористика»).
5. Керівництво науковими роботами Клунко Р.Ю.:
·         Величко Т. Зимова обрядовість Чернігівщини (секція «Історичне краєзнавство»).
·         Фабриченко А. Примусова репатріація українців до СРСР після Другої світової війни (секція «Всесвітня історія»).
6. Керівництво науковими роботами Сидоренко В.О.:
·         Власенко Б. Фунції пейзажу в романі «Медея і її діти» Л. Улицької (секція «Світова література»).
·         Семенченко А. Психологічний портрет головної героїні в романі П. Вєжинова «Бар’єр (секція «Світова література»).
·         Шматок О. Художній час в повісті О.С. Пушкіна «Капітанська дочка» (секція «Російська література»).
7. Керівництво науковими роботами Сидоренко Т.М.:
·         Коршок В. Економічна проблематика на сторінках місцевої преси 1989-1993 рр. ХХ ст. (секція «Журналістика»).
·         Лозова К. Формування образу «ворога народу» в місцевій пресі 30-х рр. ХХ ст.: семантико-стилістичний аспект (секція «Українська мова»).
·         Бовма Я. Преса діаспори як дієвий фактор об’єднання спільноти українців.
8. Керівництво науковими роботами Капленко О.М.:
·        Мелащенко А. Роман Володимира Лиса «Століття Якова»: особливості рецепції (секція «Українська література»).
·        Силенко К. Контекстуальний дискус роману Тараса Антиповича «Хронос» (секція «Українська література»).
9. Керівництво науковими роботами Бондаренко Ю.І.:
·        Момот А. Міфолого-символічний план драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» (секція «Українська література»).
·        Супрун А. (секція «Українська література»).
10. Керівництво науковими роботами Бойко Н.І.:
·        Прочай М. Онімний простір ідіолекту Василя Стуса (секція «Українська мова»).
11. Керівництво науковими роботами Давиденко Ю.М.:
·         Іваненко Я. Язичництво Київської Русі (секція «Релігієзнавство та історія релігії»).
·         Лукасевич А. Магдебурзьке право на території Чернігівщини (секція «Історія України»).
УЧАСТЬ УЧНІВ У КОНКУРСАХ
1. ІІІ Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) (Борщ А. Виховання сімейних цінностей у процесі літературного діалогу зі старшокласниками та їхніми батьками) (Бутурлим Т.І.)
2. Конкурс «Перші проби пера» в рамках ІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І., Міщенко О.В., Бронзенко Т.А., Готенко К.А.):
І – Грищенко О., Конончук М.; Силенко  К., Тертишник Н.;
ІІ – Гмиря Т., Шрамко М..; Дворнік Л.
ІІІ – Кебкал Ю., Войтенко В.; Нойманн В., Титорчук А.
3. Конкурс «Кращий знавець сучасної української та світової літератури» в рамках ІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.):
І – Грищенко О., Храпаль А., Борщ А., Титорчук А., Бринзей Л.;
ІІ – Силенко К., Качан Т.;
ІІІ – Редька Т.
4. Конкурс  «Найактивніший  учасник конференції» в рамках ІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Українська та світова література в сучасному контексті» (Міщенко О.В., Бутурлим Т.І.):
І – Борщ А., Харченко К.;
ІІ – Титорчук А., Сердюк А.;
ІІІ – Качан Т., Броско А.
5.  Конкурс  «Краща наукова стаття» в рамках ІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.):
І – Борщ А.;
ІІ – Вороченко О.;
ІІІ – Редька Т.
6.  Конкурс  «Краща презентація результатів наукового дослідження» в рамках ІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Українська та світова література в сучасному контексті» (Міщенко О.В., Бутурлим Т.І., Бронзенко Т.А.)::
І – Прочай М., Сердюк А.;
ІІ – Силенко К., Рудько В.;
ІІІ – Міхієнко Ю., Щітка І.
3.    Літературний конкурс «Краща літературна гра» (Супрун А., Гмиря Т., Міхієнко Ю., Зінченко Т., Рудько В., Федоренко І.) (Міщенко О.В.)
4.    Конкурс «Розкрилля душі» (секція «Літературна творчість») (Щітка І) (Міщенко О.В.)
5. Результати захисту науково-дослідницьких робіт:
- із педагогіки (Борщ А., диплом І ступеня ІІ етапу, диплом ІІ ступеня ІІІ етапу; наук. кер. – Т.І.Бутурлим);
- із журналістики (Тертишник Н., диплом І ступеня ІІ етапу, диплом учасника ІІІ етапу; Черства І., диплом ІІ ступеня ІІ етапу; Нойман В., диплом ІІІ ступеня І етапу; Бородавко А., диплом ІV ступеня І етапу; наук. кер. – А.М.Кайдаш);
- з української мови (Прочай М., диплом І ступеня ІІ етапу, диплом ІІ ступеня ІІ етапу; наук. кер. – Н.І.Бойко);
- з української літератури (Силенко К., диплом І ступеня ІІ етапу, диплом ІІ ступеня ІІ етапу; наук. кер. – О.М.Капленко);
- із правознавства (Романова А., диплом І ступеня І етапу; наук. кер. – О.С.Дудченко);
- з історичного краєзнавства (Харченко К., диплом І ступеня І етапу, учасник ІІ етапу; наук. кер. – О.С.Дудченко);
- з історії (Фабриченко А., диплом І ступеня І етапу, учасник ІІ етапу; наук. кер. – Р.Ю.Клунко);
- з літ. т-ті (Власенко Б., диплом І ступеня І етапу, учасник ІІ етапу; наук. кер. – О.Є.Гадзінський).
УЧАСТЬ УЧНІВ У ПРЕДМЕТНИХ
 ОЛІМПІАДАХ
Участь у ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад:
- з української мови та літератури (Прочай М., диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу; Лукасевич А., учасник ІІІ етапу; учитель – Т.І.Бутурлим; Супрун А., учасник ІІІ етапу; учитель – Т.М.Сидоренко; Черняк А., учасник ІІІ етапу; учитель – А.М.Кайдаш);
- з історії (Татарин І., диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу; Ішмуратов, учасник ІІІ етапу; Нещерет А., учасник ІІІ етапу; учитель – О.М.Рябцева);
- із російської мови та літератури (Шаулко Д., диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу; Міхієнко Ю., учасник ІІІ етапу; Романенко А., учасник ІІІ етапу; учитель – Ю.О.Павлов).
УЧАСТЬ УЧНІВ У КОНФЕРЕНЦІЯХ
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ УЧИТЕЛІВ
Бутурлим Т.І.
Участь учнів у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська та світова література в сучасному контексті»:
1.      Міхієнко Ю. Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Братів Богдана та Левка Лепких
2.      Линник О. Літературна премія імені Ірини Вільде.
3.      Зінич А. Внесок Юрія Винничука в українське літературознавство.
4.      Щітка І. Творчий портрет Андрія Бондаря.
5.      Савченко І. Життєвий і творчий шлях Юрія Щербака.
6.      Савченко І. Життєпис Олександра Вертіля.
7.      Сюр А. Життєпис Андрія Куркова.
8.      Рудько В. Життєвий і творчий шлях Юрія Іздрика.
9.      Демченко Є. Життєвий і творчий шлях Леся Подерв’янського.
10.  Сущенко В. Життєпис Олександра Кабанова.
11.  Федоренко І. Життєпис Софії Андрухович.
12.  Величко Т. Літературна премія фундації Івана Багряного.
13.  Вороченко О. Тернистий шлях до віднайдення сімейної гармонії (за фарсом-фантасмагорією Неди Нежданої «Угода з ангелом»).
14.  Редька Т. Професійне становлення особистості в романі Ганни Арсенич-Баран «Тиха вулиця вечірнього міста».
15.  Прочай М. Проблема добра і зла в романі Дари Корній «Гонихмарник».
16.  Бугай Т. Проблематика роману Євгенії Кононенко «Два квитки до опери».
17.  Силенко К. Національні особливості країн (за романом Ірен Роздобудько «Мандрівки без сенсу й моралі»).
18.  Храпаль А. Особливості періоду геронтогенезу (за повістю Софії Андрухович «Старі люди»).
19.  Безпала К. Проблематика збірки Тараса Прохаська «БотакЄ» («Непрості»).
20.  Борщ А. Проблема батьків і дітей у романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі».
21.  Титорчук А. Шевченко й Ніжин у драмі Олександра Забарного «Грішниця».
22.  Тертишник Н. Проблема духовності в драмі Олександра Забарного «Грішниця».
23.  Мелащенко А. Трагічне кохання Т. Шевченка в драмі Олександра Забарного «Грішниця».
24.  Мостова М. Психологія обману (за фарсом-фантасмагорією Неди Нежданої «Угода з ангелом»).
25.  Харченко К. Символіка роману Юрія Андруховича «Дванадцять обручів».
26.  Бринзей Л. Ліричний герой поезії Василя Герасим’юка.
27.  Сердюк А. Ліричний герой поезії Юрія Іздрика.
28.  Качан Тетяна. Ліричний герой поезії Сергія Жадана.
29.  Броско А. Любовні перепетії в романі Люко Дашвар «Молоко з кров’ю».
30.  Міхієнко Ю. Порівняльний аналіз літературної казки Ганса Хрістіана. Андерсена «Принцеса на горошині» та Євгена Тищука «Принцеса без горошини».
31.  Линник О. Технологія виконання домашніх завдань у процесі вивчення сучасної української літератури.
32.  Тертишник Н. Вірші.
33.  Дворнік Л.  «Град», або Спогади бійця АТО (на основі спогадів бійця Володимира Домнича).
34.  Борщ А. Війна сьогодення (есе).
35.  Нойманн В. Есе про війну.
36.  Силенко К. Обійми війни.
37.  Титорчук А. Боротись – значить жити.
38.  Тертишник Н. Новела про війну.
39.  Кошова Н. Символіка роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука».
40.  Онищенко Я. Творчість Галини Пагутяк.
Шевчук Т.М.
Участь учнів у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська та світова література в сучасному контексті»:
41.   Сердюк А. Власенко Богдан – лауреат Міської літературно-мистецької премії ім. Л. Забашти «квіт папороті».
42.  Зінич А. Лауреат Нобелівської премії в галузі літератури 2000 р.
43.  Харченко К.  Лауреат Нобелівської премії в галузі літератури 2013 р.
44.   Броско А. Лауреат Нобелівської премії в галузі літератури 2010 р.

Сидоренко В.О.
Участь учнів у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська та світова література в сучасному контексті»:
45.              Блищик Е. Антропонимы в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети»..
46.              Гончар А. Функции пейзажа в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети».
Участь учнів у Міжнародній конференції «Треті Арватівські читання»:
47. Гончар А. Особливості створення пейзажу в романі Л. Улицької «Медея та її діти».
48. Семенченко А. Психологічний портрет головної героїні в роман    і   П. Вєжинова «Бар’єр».
49. Шматок О.Особливості реалізації історичного часу в повісті О.С. Пушкіна «Капітанська дочка».
Участь учнів у XV Всеукраїнська наукова конференція для учнівської молоді, студентів і аспірантів «Від духовних джерел Візантії до сучасності»,   присвячена пам’яті трьох святителів Василя Великого, ІоанаЗолотоустого, Григорія Богослова у Київському славістичному університеті:
50. Гончар АПейзаж как элемент художественного пространства в романе Л. Улицкой "Медея и ее дети».
Міщенко О.В.
51.              Гмиря Т. «Знайди ключі, відкрий іржаві двері, почувши скрип замовчених думок…»: пластика віршів Юлії Алейнікової.
52.              Гмиря Т. Я  Напишу тобі відвертого листа.
53.              Кебкал Ю. Чернігівщино, краю веселковий.
54.                   Войтенко В. Вірш про кохання.
Кайдаш А.М.
55.                   Тертишник Н. Роль молодіжних ЗМІ у вихованні успішної особистості.
56.                   Черства І. Виховні аспекти ЗМІ для дітей (на прикладі журналів).
Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні» (Ніжин, 21 листопада 2014 р.)
О. Дудченко
57.  І. Ярош. Категорія «злочин» у працях Івана Франка.
58.  В. Хижняк. Захист прав дитини в країнах Європейського Союзу.
59.  А.С. Романова. Досудове слідство у справах про суспільно небезпечні діяння дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності.
Т. Бутурлим
60.  А. Борщ. Формування сімейних цінностей старшокласників у контексті правового виховання.
Р.Клунко
61.  А.Фабриченко.
Першій обласній історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді (м. Чернігів, 26 листопада 2014 року)
 О. Дудченко
62.  К.С. Харченко. Історія села Макіївки Носівського району Чернігівської області (від найдавніших часів – до середини ХХ ст.).
Р.Клунко
63.  А.Фабриченко.
Всеукраїнській краєзнавчій експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» (Київ, 2014 р.)
Р.Клунко
64.  А.Фабриченко.

ПУБЛІКАЦІЇ УЧНІВ
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ УЧИТЕЛІВ
Бутурлим Т.І.
1.      Борщ А. Виховання сімейних цінностей старшокласників у процесі літературного діалогу з батьками: практикум / А. Борщ. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – 56 с.
2.                  Борщ А. Виховання сімейних цінностей старшокласників у процесі літературного діалогу з батьками: практикум / А. Борщ. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – 56 с.
3.                  Бутурлим Т.І. Читають усі: і дорослі, і малі (гра для  старшокласників та їхніх батьків) / Бутурлим Т.І., А. Борщ // Наш укр. дім : наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2014.
4.                  Міхієнко Ю. Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Братів Богдана та Левка Лепких / Ю. Міхієнко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 22-23.
5.                  Линник О. Літературна премія імені Ірини Вільде / О. Линник // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 24.
6.                  Зінич А. Внесок Юрія Винничука в українське літературознавство /  А. Зінченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –                  С. 25-26.
7.                  Щітка І. Творчий портрет Андрія Бондаря / І. Щітка // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 26-28.
8.                  Савченко І. Життєвий і творчий шлях Юрія Щербака / І. Савченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 28-29.
9.                  Савченко І. Життєпис Олександра Вертіля / І. Савченко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 29-30.
10.              Сюр А. Життєпис Андрія Куркова / А. Сюр // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 31.
11.              Рудько В. Життєвий і творчий шлях Юрія Іздрика / В. Рудько // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 32-34.
12.              Демченко Є. Життєвий і творчий шлях Леся Подерв’янського /  Є. Демченко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 34-35.
13.              Сущенко В. Життєпис Олександра Кабанова / В. Сущенко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 36-37.
14.              Федоренко І. Життєпис Софії Андрухович / І. Федоренко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 37-39.
15.              Величко Т. Літературна премія фундації Івана Багряного / Т. Величко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 39-40.
16.              Вороченко О. Тернистий шлях до віднайдення сімейної гармонії (за фарсом-фантасмагорією Неди Нежданої «Угода з ангелом») / О. Вороченко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 61-62.
17.              Редька Т. Професійне становлення особистості в романі Ганни Арсенич-Баран «Тиха вулиця вечірнього міста» / Т. Редька // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 62-64.
18.              Прочай М. Проблема добра і зла в романі дари корній «Гонихмарник» / М. Прочай // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 65-66.
19.              Бугай Т. Проблематика роману Євгенії Кононенко «Два квитки до опери» / Т. Бугай // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 77-78.
20.              Силенко К. Національні особливості країн (за романом Ірен Роздобудько «Мандрівки без сенсу й моралі») / К. Силенко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 81-82.
21.              Храпаль А. Особливості періоду геронтогенезу (за повістю Софії Андрухович «Старі люди») / А. Храпаль // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 82-84.
22.              Безпала К. Проблематика збірки Тараса Прохаська «Ботакє» («Непрості») /    К. Безпала // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 84-86.
23.              Борщ А. Проблема батьків і дітей у романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі» /                  А. Борщ // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 86-88.
24.              Титорчук А. Шевченко й Ніжин у драмі Олександра Забарного «Грішниця» / А. Титорчук // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 88-90.
25.              Тертишник Н. Проблема духовності в драмі олександра Забарного «Грішниця» /                         Н. Тертишник // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 91.
26.              Мелащенко А. Трагічне кохання Т. Шевченка в драмі Олександра Забарного «Грішниця» / А. Мелащенко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 92.
27.              Бринзей Л. Ліричний герой поезії Василя Герасим’юка / Л. Бринзей // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 93-94.
28.              Качан Тетяна. Ліричний герой поезії Сергія Жадана / Т. Качан // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 95-98.
29.              Броско А. Любовні перепетії в романі Люко Дашвар «Молоко з кров’ю» / А. Броско // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 98-99.
30.              Міхієнко Ю. Порівняльний аналіз літературної казки ганса Хрістіана Андерсена «Принцеса на горошині» та Євгена Тищука «Принцеса без горошини» / Ю. Міхієнко // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер.                2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 100-101.
31.              Линник О. Технологія виконання домашніх завдань у процесі вивчення сучасної української літератури / О. Линник // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 128-131.
32.              Бутурлим Т. І. Виховання сімейних цінностей у процесі літературного діалогу зі старшокласниками та їхніми батьками /  Т. І. Бутурлим, А. С. Борщ
33.              Тертишник Н. Вірші / Н. Тертишник // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред.                        Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 157-160.
34.              Дворнік Л.  «Град», або Спогади бійця АТО (на основі спогадів бійця Володимира Домнича) / Л. Дворнік // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 160-166.
35.              Борщ А. Війна сьогодення (есе) / А. Борщ // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред.                        Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 167.
36.              Нойманн В. Есе про війну / В. Нойманн // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред.                          Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 167-168.
37.              Силенко К. Обійми війни / К. Силенко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред.                         Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 169-172.
38.              Титорчук А. Боротись – значить жити / А. Титорчук // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 172-173.
39.              Тертишник Н. Новела про війну / Н. Тертишник // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 173-176.
40.              Бутурлим Т.І. Символіка роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука» / Т. І. Бутурлим,                     Н. Кошова // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 78-80.
Шевчук Т.М.
41.              Сердюк А. Власенко Богдан – лауреат Міської літературно-мистецької премії                           ім. Л. Забашти «квіт папороті» / А. Сердюк // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер.  2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 40-43.
Сидоренко В.О.
42.              Блищик Е. Антропонимы в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети» / Е.  Блищик // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 102-104.
43.              Гончар А. Функции пейзажа в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети» /  А.  Гончар // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 105-107.
44.              Шматок О. «Художественное время и образ персонажа (на материале повести «Капитанская дочка» А.С.Пушкина)» / О. Шматок // Материалы Международной научно-практической конференции «Третьи Арватовские чтения».
Міщенко О.В.
45.              Гмиря Т. «Знайди ключі, відкрий іржаві двері, почувши скрип замовчених думок…»: пластика віршів Юлії Алейнікової / Т. Гмиря // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 108-111.
46.              Гмиря Т. Я  Напишу тобі відвертого листа / Т. Гмиря // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 155-156.
47.              Кебкал Ю. Чернігівщино, краю веселковий / Ю. Кебкал // Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –  С. 156.
48.                   Войтенко В. Вірш про кохання / В. Войтенко// Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –                   С. 157.
Дудченко О.С.
49.        1. Ярош І. Категорія «злочин» у працях Івана Франка / І. Ярош // Права та обов’язки людини і громадянина в Україні: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ніжин, 21 лист. 2014 р.) / заг. ред. О. Дудченко. – Ніжин, 2014.
50.  2. Хижняк В. Захист прав дитини в країнах Європейського Союзу / В. Хижняк // Права та обов’язки людини і громадянина в Україні: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ніжин, 21 лист. 2014 р.) / заг. ред. О. Дудченко. – Ніжин, 2014.
51.  3. Романова А. Досудове слідство у справах про суспільно небезпечні діяння дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності / А. Романова // Права та обов’язки людини і громадянина в Україні: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ніжин, 21 лист. 2014 р.) / заг. ред. О. Дудченко. – Ніжин, 2014.
52.  4. Харченко К.С. Історія села Макіївки Носівського району Чернігівської області (від найдавніших часів – до середини ХХ ст.) / К. Харченко // Перша обласна історико-краєзнавча конференція учнівської молоді: матеріали конф.
Кайдаш А.М.
53.  1. Тертишник Н. Тематично-композиційний аналіз сучасної молодіжної періодики (на прикладі журналу «Однокласник»).
54.  2. Черства І. Специфіка дитячих журналів пізнавального спрямування.

ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ МАН
(Бутурлим Т.І., Кайдаш А.М., Сидоренко Т.М., Міщенко О.В., Готенко К.А.)
НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО УЧНІВСЬКОЮ КОНКУРСНОЮ РОБОТОЮ Всеукраїнського історико-літературний конкурсу «Лицарі українського романтичного світосприйняття. М. Коцюбинський. С. Параджанов» (ІІІ етап, лауреат) (Бутурлим Т.І.)
Наукове керівництво учнівською конкурсною роботою Ю. Кебкал есе «Ми-європейці» (Сидоренко Т.М.).ПРОВЕДЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ ТИЖНІВ
Проведення декади української мови (03.11.14 – 15.11.14)
Т.І.Бутурлим провела лінгвістичний конкурс «Цікаві завдання з української мови» (І укр. філ.). Найбільш активними учасниками конкурсу були Безпала К., Мостова М., Вороченко О., Якуба М., Залога М. Також Тетяна Іванівна провела гру «Мовний Олімп ХХІ», де перемогла команда «Ерудит» (Кебкал Ю., Линник О., Сичова М., Татарин І., Щітка І.) (І укр. філ.) та «Інтелектуали» (Браксмайєр Ю.. Храпаль А., Грищенко А.) (ІІ ін. філ.).  Команди «Коліжанки»  (Гмиря Т., Величко Т., Зінченко Т., Лисовець О., Рудько В.) (І укр. філ.) та «Олімпійці» (Шевченко Р., Безпала К., Левчук В.) (ІІ ін. філ.) посіли ІІ місце. У конкурсі «Майстер української орфографії» перемогла Міхієнко Ю. (І укр. філ.). Вороченко О. та Мостова М.  – призери  конкурсу ребусів про українську мову «Моя рідна мова – українська!». Т.І.Бутурлим брала участь у перевірці робіт ІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (Ю.Міхієнко – 2 місце,  Д.Зазимко – 11 місце, М.Прочай – 6 місце, А.Черняк – 9 місце). Т.І.Бутурлим, Т.М.Сидоренко організували проведення І етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови та літератури: підготували завдання, здійснили контроль знань, умінь, навичок, перевірили конкурсні роботи, підготували звіт за результатами олімпіади, провели  індивідуальні консультації з переможцями конкурсу. Переможцями стали Супрун А. (І) Зазимко Д. (ІІ), Линник О. (ІІІ),  Татарин І. (ІІІ); Прочай М. (І), Черняк А. (ІІ), Силенко К. (ІІІ).
Т.М.Сидоренко організувала диспут «Чистота мови – чистота душі» (І укр. філ.). Під її керівництвом учні виступили з доповідями: «Мовленнєвий етикет українців» (Момот А.), «Вербальні та невербальні засоби спілкування» (Гончар А.),  «З історії походження розділових знаків» (Шаулко Д.).  Тетяна Михайлівна провела мовознавчий конкурс «За Україну! За її мову» (М. Вороний). Перемогу здобула команда учасників: Татарина І, Кубрак А., Лисовець О., Сичової М. Разом із К.Готенко брала участь у перевірці робіт ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Т. Шевченка (Ю.Міхієнко – 6 місце,  І. Щітка – 11 місце, Н. Тертишник – 2 місце, К. Силенко – Х місце).
А.М.Кайдаш провела фотоінсталяцію «Батьківщина О.Довженка» (ІІ укр. філ., ІІ фіз.-мат.). Під її керівництвом та за участю 3-х учнів (А.Сердюк, Н.Тертишник, В.Нойманн) було створено літературно-мистецький  календар, випущено «Вісник Наукового товариства юних філологів». Алла Миколаївна провела цикл уроків української мови, присвячених 120-річчю від дня народження О.Довженка. У конкурсі цитат, проведеному А.М.Кайдаш, найбільш активними були А.Сердюк, Н.Тертишник, В.Нойманн, І.Черства, А.Титорчук. Разом із О.Міщенко провела І етап Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Т. Шевченка. Переможці: Н.Тертишник (І), Ю.Міхієнко (І), О.Яловська (ІІ), М.Прочай (ІІ), І.Щітка (ІІ), Супрун А., Линник О. (ІІІ місце).А.Романенко (ІІІ), К.Силенко (ІІІ).
К.А.Готенко провела лінгвістичну гру «Кошик скарбів» (І фіз.-мат.). Разом із  Т.А.Бронзенко організували проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика: підготували завдання, здійснили контроль знань, умінь, навичок, перевірили конкурсні роботи, підготували звіт. Переможці: М.Прочай (І), А.Черняк (ІІ), Д.Антоненко (ІІІ), Л.Павлюк (ІV).
ПРОВЕДЕННЯ
ДЕКАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (02.03.1520.03.15)
1. Х Регіональний поетичний конкурс «Славні нащадки Тараса» (Кайдаш А.М.)
2. Конкурс стіннівок «Сучасний світ  української літератури» (Бутурлим Т.І., Готенко К.А.).
3. Презентація навчально-методичного посібника  «Формування позитивного мислення  старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури» (Бутурлим Т.І.,             Бронзенко Т.А.).
4.  «Конкурс прозових,  драматичних, поетичних творів «Літературний ліцей – 2015»                (Бутурлим Т.І., Бронзенко Т.А., Міщенко О.В., Готенко К.А.).
5. Літературний конкурс-змагання «Краща літературна ідея року» (Міщенко О.В.),  «Конкурс знавців сучасної української літератури» (Бутурлим Т.І.).
6. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному  контексті» (Бутурлим Т.І.).
7. Літературні конкурси: «Перші проби пера» (Бутурлим Т.І.)., «Краща наукова стаття» (Бутурлим Т.І.), «Краща презентація результатів наукового дослідження»  (Готенко К.А., Міщенко О.В., Бронзенко Т.А., Бутурлим Т.І.).
8. «Кращий знавець сучасної української та світової літератури» (Бутурлим Т.І.).
9. «Найактивніший учасник конференції» (Готенко К.А., Міщенко О.В., Бронзенко Т.А., Бутурлим Т.І.).
18 березня 2015 р. у Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті». Організатор конференції – Бутурлим Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, учитель української мови та літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  ВП НУБіТ України «Ніжинський агротехнічний інститут».
Конференція розпочалася вітальним словом директора ліцею Т.М.Шевчук. Потім Т.І.Бутурлим розповіла про актуальність проведення конференції, її тематичні напрямки, структуру, кількість учасників, регламент доповідей, умови та критерії літературних  конкурсів. Також були представлені дві соціальні реклами, підготовлені ліцеїстами: «Книга – шлях до сімейної гармонії» (Прочай М., Солодовник К., Бугай Т.), «Читайте сучасну українську літературу!» (Прочай М., Силенко К., Бугай Т., Осипенко Б.).
Далі робота конференції відбувалася за такими напрямами:
І. Новітні постаті в українській та світовій літературі ХХІ ст.
ІІ. Постмодерна інтерпретація художніх творів вітчизняного письменства ХХІ ст.
ІІІ. Психологічно-педагогічні та історико-правознавчі аспекти сучасної літератури.
VІ. Літературна творчість юних поетів, прозаїків, драматургів сучасності.
Кількість учасників – 56 чоловік. Серед них 38 – із  Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради; 5 – із НДУ імені Миколи Гоголя; 3 – із Київської гімназії східних мов №1; 2 – із ВП НУБіТ України «Ніжинський агротехнічний інститут»; 2 – із Львівської спеціалізованої школи № 69; 1 – із Музею історії НУБіП України; 1 – із Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка; 1 – із Бобровицької гімназії  Бобровицької районної ради Чернігівської області; 1 – із Ічнянської гімназії імені Степана Васильченка; 1 – із Бориспільської загальноосвітньої школи №8  І-ІІІ ступенів; 1 – із Житомирської гуманітарної  гімназії №23.
Наприкінці конференції кожен із учасників отримав сертифікат. За результатами планується надрукувати збірник матеріалів конференції.
Було оригінальне оформлення дошки  – у вигляді паперових книг із назвами етнографічних регіонів. На кожній із них – ключові представники сучасної української літератури. Оформлення було здійснене під керівництвом Т.І.Бутурлим за участю учнів ІІ курсу класу укр. філ. та ін. філ.
У рамках конференції проходили конкурси: «Перші проби пера», «Краща наукова стаття», «Краща презентація результатів наукового дослідження», «Кращий знавець сучасної української та світової літератури», «Найактивніший  учасник конференції».
Експертна комісія у складі Т.І.Бутурлим, Т.А.Бронзенко, О.В.Міщенко, К.А.Готенко визначила переможців:
«Кращий знавець сучасної української та світової літератури»:
І – Грищенко О., Храпаль А., Борщ А., Титорчук А., Бринзей Л.;
ІІ – Силенко К., Качан Т.;
ІІІ – Редька Т.
«Перші проби пера»:
 І – Грищенко О., Конончук М.; Силенко  К., Тертишник Н.;
ІІ – Гмиря Т., Шрамко М..; Дворнік Л.
ІІІ – Кебкал Ю., Войтенко В.; Нойманн В., Титорчук А.
«Найактивніший  учасник конференції»:
І – Борщ А., Харченко К.;
ІІ – Титорчук А., Сердюк А.;
ІІІ – Качан Т., Броско А.
 «Краща наукова стаття»
І – Борщ А.;
ІІ – Вороченко О.;
ІІІ – Редька Т.
 «Краща презентація результатів наукового дослідження»:
І – Прочай М., Сердюк А.;
ІІ – Силенко К., Рудько В.;
ІІІ – Міхієнко Ю., Щітка І.
Переможці були нагороджені дипломами.

ПРОВЕДЕННЯ
ТИЖНЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ (06.04.15-10.04.15)
Готенко К.А., Шевчук Т.М., Сидоренко В.О.
·         Література ХХ ст.: зорові асоціації (виставка робіт)
·         «І те, що приймаю я, приймете й ви…»
(спільний проект за творчістю В. Вітмена)
·         Екскурсія «Ніжин містичний, або там, де ходив Гоголь»
·         Презентація відеопроектів «Що і чому пам’ятають наші батьки та вчителі з курсу світової літератури»
·         Ліцеїсти вітають авторів або літературних героїв із Воскресінням Господнім
(спільний проект: світова література та технології)
Із 6 по 10 квітня 2015 р. в ліцеї відбувся тиждень світової літератури, протягом якого були проведені цікаві заходи: екскурсії, презентації відеопроектів, листівок, стіннівок. Розпочався тиждень із виставки робіт «Література ХХ ст.: зорові асоціації». Найактивнішими виявилися учні ІІ курсів (особливо класи української та іноземної філології). Уже наступного дня продемонструвати свої творчі здібності змогли учні І курсу класу української філології із презентацією спільного проекту «І те, що приймаю я, приймете й ви…» ( за творчістю В. Вітмена). 8 квітня усі першокурсники дружно поринули в таємничу атмосферу містики та фантазії, адже для них було проведено екскурсію «Ніжин містичний, або там, де ходив Гоголь». Під час прогулянки містом ліцеїсти не тільки глибше ознайомилися з творчістю М. Гоголя, а й краще пізнали місто, у якому навчаються. 9 квітня учні ІІ курсу фізико-математичного класу (Антоненко Дар’я, Костюк Анна, Мацько Наталія та Сорока Ярослав) презентували цікаву, креативну та клопітку роботу: відеопроект «Що і чому пам’ятають наші батьки та вчителі зі шкільного курсу світової літератури». Крім батьків та вчителів, діти опитали працівників університетської бібліотеки, театру, універмагу «Прогрес» і звичайних перехожих. Завершилося проведення тижня світової літератури виставкою листівок, які були незвичайними, адже наближалося свято Великодня, й учні І курсів привітали улюблених письменників та літературних героїв із Воскресінням Господнім. У цьому проекті було реалізовано міжпредметні зв’язки з предметом технології. Найкращі роботи виконали: Фесік В., Величко Т., Сущенко В., Супрун А., Молібог В., Ярешко В., Руденко А., Линник О. (учні І курсу класу української філології), Лукасевич А. (учениця І курсу класу іноземної філології), Волинко Є., Бовма Я., Шкода В., Сочивець М., Зазимко Д. (учні І курсу фізико-математичного класу).

ПРОВЕДЕННЯ ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
І семестр
Українська література
№ п/п
ПІБ учителя
Клас, курс
Кіль-кість учнів
Початковий рівень
%
Середній рівень
%
Достатній рівень
%
Високий рівень
%
1
Міщенко О.С.
І укр.філ
(1)30
0
0
3
10
13
45
13
45
2

Бронзенко Т.А.
І ін. філ.
(0)29
0
0
2
8
10
40
13
52
3
Бронзенко Т.А.
І фіз.-мат.
(0) 30
0
0
9
30
11
37
3
10
Разом
4
Бутурлим Т. І.
ІІ укр.філ
(2) 29
0
0
1
4
17
63
9
33
5
Бутурлим Т. І.
ІІ ін. філ.
(0) 31
0
0
0
0
3
10
28
90
6
Готенко К. А.
ІІ фіз.-мат.
(1) 29
0
0
1
4
13
46
14
50

Разом
(відсутні  учні ) Усього
(   ) 178
0
0
16
10
67
41
80
49

Директорська контрольна робота відбувалася у формі тестів. Більшість ліцеїстів володіє змістом літературних творів, теоретичними поняттями, 90 % показали високий і достатній рівень знань. Проте 10% учнів мають середній рівень знань із української літератури. Типовими помилками є труднощі у визначенні персонажів на основі їхньої характеристики чи самохарактеристики, установленні відповідності між художньо-виражальними засобами та прикладами, окресленні особливостей розвитку театру. Недостатні знання й уміння з української літератури показали Беретеньова А.. Сущенко В., Фесік В.; Власенко Б., Комар Б., Гурин О., Донець А., Котусенко В., Крилов В., Бовма Я., Кравченко В., Коломієць М., Дмитренко Д.
Рекомендації: використовувати в якості повторення вивчених творів цитатний диктант, тести на встановлення відповідностей між художніми персонажами та їхніми самохарактеристиками,  характеристиками іншими персонажами чи автором; періодично на уроках, консультаціях, спецкурсах повторювати художньо-виражальні засоби творення.
ІІ семестр
Українська література
№ п/п
ПІБ учителя
Клас, курс
Кіль-кість учнів
Початковий рівень
%
Середній рівень
%
Достатній рівень
%
Високий рівень
%
1
Міщенко О.С.
І укр.філ
(1) 30
0
0
4
14
21
72
4
14
2

Бронзенко Т.А.
І ін. філ.
(7) 29
0
0
4
18
14
64
4
18
3
Бронзенко Т.А.
І фіз.-мат.
(8) 30
3
14
10
46
4
18
5
23
Разом
(16) 89
3
4
18
25
39
53
13
18
4
Бутурлим Т. І.
ІІ укр.філ
(0) 29
0
0
3
10
18
62
8
28
5
Бутурлим Т. І.
ІІ ін. філ.
(2) 31
0
0
3
10
10
34
16
55
6
Готенко К. А.
ІІ фіз.-мат.
(10) 29
0
0
2
11
10
53
7
37

Разом
(12) 89
0
0
8
10
38
49
31
40
(відсутні  учні ) Усього
(28) 178
3
2
26
17
77
51
44
29
Директорська контрольна робота відбувалася у формі тестів та відповідей на розгорнуті питання. Більшість ліцеїстів володіє змістом літературних творів, теоретичними поняттями, 80% учнів показали високий і достатній рівень знань. Проте 17% учнів мають середній рівень знань із української літератури, 2% – початковий. Типовими помилками є труднощі в інтерпретації поетичного твору,  визначенні приналежності художнього твору до літературного роду, жанру, кульмінації прозового твору, виду художньо-виражальних засобів у поетичних рядках, віршового розміру, окресленні ознак неоромантизму як літературного напряму, невміння добирати приклади з художніх творів відповідно до певної цитати, установлювати відповідність між персонажами та художнім твором, твором та місцем подій. Недостатні знання й уміння з української літератури показали Беретеньова А., Кебкал Ю., Радченко Р., Сюр А.; Кравченко В., Крилов В., Бодак В.; Кебкал В., Гурин О., Донець А., Хуторний О., Колоша О., Очковський В., Сочивець М., Ткаченко А., Бордонос Д., Бочковський Ю.; Брей А., Негода В., Мартиненко Д., Мілейко Я.; Грищенко А., Кубрак А., Храпаль А.; Доктор К., Опанасенко Л.; Власенко Б., Мешок М.
Рекомендації: на консультаціях, спецкурсах повторювати теорію літератури, вивчені художні твори, зокрема їх жанр, композицію, приналежність до певного літературного напрямку.
Українська мова
І семестр

№ п/п
ПІБ учителя
Клас, курс
Кіль-кість учнів
Початковий рівень
%
Середній рівень
%
Достатній рівень
%
Високий рівень
%
1
Бутурлим Т. І.
І укр.філ.
(1)15
0
0
8
57
6
43
0
0
2

Сидоренко Т.М.
І укр.філ.
(0)15
0
0
3
20
10
67
2
13
3
Сидоренко Т.М.
І ін. філ.
(2)15
0
0
2
15
8
62
3
23
4
Готенко К. А.
І ін. філ.
(0)14
0
0
1
7
9
64
4
29
5
Готенко К. А.
І фіз.-мат.
(4) 30
0
0
2
8
12
46
12
46
Разом
(7) 89
0
0
16
20
45
55
21
26

6
Бутурлим Т. І.
ІІ укр.філ
(0) 15
0
0
6
40
8
53
1
7
7
Кайдаш А.М.
ІІ укр.філ
 (1) 14
0
0
2
15
9
69
2
15
8
Бутурлим Т. І.
ІІ ін. філ.
(0) 15
0
0
0
0
9
60
6
40
9
Готенко К. А.
ІІ ін. філ.
(0) 16
0
0
0
0
13
81
3
19
10
Кайдаш А.М.
ІІ фіз.-мат.
(1) 15
0
0
0
0
6
43
8
57

11
Готенко К. А.
ІІ фіз.-мат.
(1) 14
0
0
1
8
6
46
6
46
Разом
(3) 89
0
0
9
10
51
59
26
30
(відсутні  учні ) Усього
(10) 178
0
0
25
15
96
57
47
28

Директорська контрольна робота відбувалася у формі тестів. Більшість ліцеїстів (143 (85%)) продемонстрували високий і достатній рівень знань із української мови (25 (15%)) учнів – середній рівень).
Учні І курсу допускають переважно орфографічні помилки (подвоєння, подовження, спрощення, чергування приголосних, написання слів іншомовного походження, правопис знака м’якшення), стилістичні (порушення норм милозвучності української мови), орфоепічні помилки (уподібнення в групах приголосних). Недостатні знання й уміння з української мови показали  Рогожін І., Ганіч Ю., Гмиря Т., Котусенко В., Татарчук В ., Дмитренко Д., Брагінець К., Мартиненко Д., Величко Т., Демченко Є., Журба В., Молібог В., Радченко Р., Сергєєв Є., Сюр А.
При виконанні тестових завдань учні ІІ курсу найчастіше допускають теоретичні помилки з теми «Синтаксис простого та складного речення» та  пунктуаційні (кома при однорідних членах речення, відокремлених членах речення).   Недостатні знання й уміння з української мови показали Пузікова А., Власенко Б., Беретеньова А., Нещерет А., Опанасенко Л., Бичук А., Білим І., Бородавко А., Василенко Ю., Романова А., Феденко О.  
Рекомендації: використовувати на уроках орфографічні, пунктуаційні хвилинки з метою повторення вивченого матеріалу, подолання прогалин у знаннях учнів; на консультаціях повторити теми: «Фонетика», «Орфоепія», «Синтаксис».ІІ семестр
Українська мова
№ п/п
ПІБ учителя
Клас, курс
Кіль-кість учнів
Початковий рівень
%
Середній рівень
%
Достатній рівень
%
Високий рівень
%
1
Бутурлим Т. І.
І укр.філ.
(1) 15
0
0
0
0
7
50
7
50
2

Сидоренко Т.М.
І укр.філ.
(0) 15
0
0
2
14
9
64
3
22
3
Сидоренко Т.М.
І ін. філ.
(0) 15
0
0
2
13
13
87
0
0
4
Готенко К. А.
І ін. філ.
(0) 14
0
0
0
0
5
36
9
64
5
Готенко К. А.
І фіз.-мат.
(4) 30
0
0
12
44
13
48
2
7
Разом
(5) 89
0
0
16
19
47
56
21
25

6
Бутурлим Т. І.
ІІ укр.філ
(1) 15
0
0
0
0
8
57
6
43
7
Кайдаш А.М.
ІІ укр.філ
 (1) 14
0
0
3
23
10
77
0
0
8
Бутурлим Т. І.
ІІ ін. філ.
(2) 15
0
0
0
0
4
31
9
69
9
Готенко К. А.
ІІ ін. філ.
(3) 16
0
0
0
0
5
38
8
62
10
Кайдаш А.М.
ІІ фіз.-мат.
(8) 15
0
0
0
0
3
43
4
57

11
Готенко К. А.
ІІ фіз.-мат.
(4) 14
1
10
4
40
3
30
2
20
Разом
(19) 89
1
1
7
10
33
47
29
41
(відсутні  учні ) Усього
(24) 178
1
1
23
15
80
52
50
32
Директорська контрольна робота відбувалася у формі тестів, граматичних завдань і власного висловлення чи стилістичного аналізу тексту. Більшість ліцеїстів (84%) продемонстрували високий і достатній рівень знань із української мови, проте 15% учнів мають середній рівень, 1% - початковий.
Недостатні знання й уміння з української мови показали Рогожін І., Беретеньова А.; Мартиненко Д., Постол А.; Броско А., Доктор К., Опанасенко Л.; Веселов В., Вовнянко І., Пузікова А., Роговцов Б., Салтан І.; Бочковський Ю., Головенко К., Гурин А., Гурин О., Кравченко В., Крилов В., Очковський В., Плодієнко О., Ткаченко А., Хуторний О., Котусенко В., Кебкал В.
При виконанні тестових і граматичних завдань учні ІІ курсу найчастіше допускають пунктуаційні (кома при однорідних членах речення, відокремлених членах речення, вставних конструкціях, між частинами складного речення), орфографічні (правопис прислівників, спрощення приголосних), граматичні (відмінювання іменників, числівників, узгодження прикметників з іменниками, визначення ступенів порівняння прикметників, відмін іменників, розрядів прикметників), лексичні (тавтологія, добір спільнокореневих слів), стилістичні помилки (аналіз стилістичних особливостей тексту, чергування у – в, і – й, з – із – зі). Спостерігаються помилки, пов’язані із визначенням видів складного речення, визначенням розрядів прикметників, числівників, відмін іменників. При написанні власного висловлення спостерігається нечіткість формулювання тези, невідповідність чи недоречність аргументів тезі.
Рекомендації: використовувати на уроках орфографічні, пунктуаційні хвилинки з метою повторення вивченого матеріалу, подолання прогалин у знаннях учнів; на консультаціях повторити теми: «Пунктуація», «Орфографія», «Морфологія», «Стилістика».
            Історія України
№ п/п
ПІБ учителя
Клас, курс
Кіль-кість учнів
Початковий рівень
%
Середній рівень
%
Достатній рівень
%
Високий рівень
%
1
Рябцева О.М.
І укр.філ
(3) 30
0
0
7
26
14
52
6
22
Разом
(3) 30
0
0
7
26
14
52
6
22
2
Рябцева О.М.
ІІ укр.філ
(11) 29
0
0
5
28
7
39
6
33
Разом
(11) 29
0
0
5
28
7
39
6
33
(відсутні  учні ) Усього
(14) 59
0
0
12
27
21
47
12
27
Немає коментарів: