Пам’ятка щодо написання власного висловлення


·      Удома напишіть мінімум 5 власних висловлень, щоб запам’ятати структуру твору, визначити необхідний обсяг (200 – 250), час.
·     На ЗНО уважно кілька разів прочитайте тему висловлення, визначте головну думку.
·      Сформуйте власну позицію до теми.
·     Пригадайте все, що знаєте про дану проблему.
·   Оберіть один із способів формування власного висловлення: вступ, аргумент 1, приклад, аргумент 2, приклад, висновок; вступ, аргумент 1, аргумент 2, приклади, висновок.
·     Послідовно пишіть власне висловлення відповідно до структури.
·     Вступ не має повторювати тезу.
·    Доречно наводити один приклад із літератури чи інших видів мистецтва, інший – з історії, суспільно-політичного життя або із власного життя.
·     Зміст художніх творів не потрібно переказувати.
·     Перечитайте написане, виправте помилки.
·   Уважно переписуйте власне висловлення з чернетки на чистовик, не забувайте про культуру писемного мовлення, правила перенесення слів.
·     Не закреслюйте, не користуйтеся коректором.
·    Робота, яка має менше 100 слів, не перевіряється й оцінюється в 0 балів.
·  Теза, аргумент, приклади грамотність, висновок оцінюється від 0 до 2 балів, грамотність – 12 балами (6 б. – за орфографічні, пунктуаційні помилки, 6 б. – за лексичні, граматичні, стилістичні помилки). Максимальна кількість балів – 24.
У власному висловленні кожен із аргументів потрібно підтвердити прикладами з української чи зарубіжної літератури, історії, художньої культури, власного життя. Пропоную вам дібрати приклади з української літератури відповідно до певної теми, а також скласти алгоритм цього процесу.

Немає коментарів: