Для учнів 11 класу

"Мова як особлива система знаків. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.
Українська мова в контексті української культури та світі": підготувати усне повідомлення (презентацію на 5 слайдів) про одного з мовознавців: П. Житецький, І. Огієнко,
О. Шахматов,  А. Кримський, О. Потебня,  В. Русанівський, М. Жовтобрюх, І. Ющук,  М. Плющ,  Г. Удовиченко, П.Ковальов, Л.Булаховський, О.Мельничук, І.Білодід, Л.Мацько, О.Пономарів; опрацювати експрес-уроки О. Авраменка №1-3, виписати складні випадки слововживання.
"Словосполучення": написати вдома власне висловлення про необхідність вивчення рідної мови; на електронну пошту tanya_buturlim@mail.ru відправити виконаний аналіз трьох словосполучень за розглянутою у відеоуроці схемою; скласти міні-промову, що апелює до розуму, емоцій, моралі слухачів, на тему Весь сенс життя полягає в нескінченному завоюванні невідомого, у вічному зусиллі пізнати більшеˮ (Еміль Золя), виписати з промови 5 словосполучень та зробити їх повний синтаксичний аналіз.
"Члени речення": створити у формі тексту бажаний образ майбутньої сім’ї; підкреслити в написаному тексті члени речення, визначити їхній тип; одне з речень зашифрувати (1 – підмет, 2 – присудок, 3 – означення, 4 – додаток, 5 – обставина) та відправити в коментарі до відеоуроку; вивчити вірш С. Гриценка “Про пам’ять” та підкреслити в ньому члени речення, визначити вид головних та другорядних членів речення.
«Просте речення»: скласти програму розвитку власних ораторських здібностей; зробити повний синтаксичний аналіз одного короткого простого речення у вигляді соціальної реклами.
«Складносурядне речення»написати відгук на прочитаний художній твір сучасного автора та створити коротку супроводжуючу електронну презентацію з музикою; зробити повний синтаксичний аналіз використаного ССР. 
«Складнопідрядне речення з однією підрядною»: скласти електронний тест на вивчену тему, добираючи речення із сучасної української літератури. 
«Складнопідрядне речення з кількома підрядними»: візуалізувати свій рівень морального розвитку з допомогою малюнка/графіки/скрайбінгу або представити його в поетичній/прозовій формі, створивши супроводжуючу електронну презентацію; надати рекомендації власному «Я» в письмовому вигляді; зробити повний синтаксичний аналіз використаного СПР.
«Безсполучникове складне речення»: створити відеоколаж висловлювань про кохання; зробити повний синтаксичний аналіз використаного СПР. 
«Складне речення з різними видами зв’язку»створити електронну презентацію з позитивною афірмацією про успішну особистість, дібрати відповідний музичний супровід; побудувати схему трьох використаних складних речень із різними видами зв’язку.

Немає коментарів: