Звіт кафедри за 2015-2016 н.р.

ЗВІТ


КАФЕДРИ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РОБОТУ ЗА 2015-2016 Н.Р.
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ВЧИТЕЛІВ
Робота над науково-методичною проблемою ліцею «Упровадження педагогіки успіху в навчально-виховний процес ліцею»

Упровадження інноваційної педагогічної технології «Створення ситуації успіху» (автор – А. Бєлкін)
ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ:
Посібники, навчальні програми
1.   Борисюк С. О. та інші. Практикум із самовиховання : навч.-метод. посібник / С. О. Борисюк, Т. І. Бутурлим, Г. Бейгер, О. В. Лісовець. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 149 с.
2.  Господарське право : навч.-метод. посіб. / уклад.: О.С. Дудченко. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2015. – 171 с.
3.   Городецька І.А., Дудченко О.С. Правознавство : [навчальний посібник, видання друге, перероблене і доповнене] / І.А. Городецька, О.С. Дудченко / [Електронне видання]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 319 с.
4.   Методичні рекомендації до написання курсових робіт з правознавчих дисциплін / укладачі: І.В.Геєць, І.А. Городецька, О.С. Дудченко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 32 с.
5.   Трудове право : навч.-метод. посіб. для студентів напрямку підготовки: 7.02030201 – Історія* / Укладач О. С. Дудченко. [Електронне видання]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 91 с.
6.  Трудове право : навч.-метод. посіб. для магістрів напрямку підготовки: 8.02030201 – Історія* / Укладач О. С. Дудченко. [Електронне видання]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 97 с.
7.  Програма навчальної дисципліни «Господарське право» для студентів напрямку підготовки: 6.020302 – Історія* / Укладач О. С. Дудченко. [Електронне видання]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 25 с.
8.  Програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів напрямку підготовки: 6.020302 Історія; 6.020303 Філологія* (українська мова і література); 6.020303 Філологія* (російська мова і література); 6.020303 Філологія* (англійська мова і література); 6.020303 Філологія* (німецька мова і література); 6.020303 Філологія (переклад); 6.010101 Дошкільна освіта; 6.010102 Початкова освіта; 6.010106 Соціальна освіта; 6.020202 Хореографія*; 6.020204 Музичне мистецтво*;6.030102 Психологія; 6.030102 Практична психологія; 6.040101 Хімія*; 6.040101 Біологія*; 6.040104 Географія*;6.130102 Соціальна робота / Укладач О. С. Дудченко. [Електронне видання]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 33 с.
9.  Програма навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів напрямку підготовки: 7.02030201 – Історія* / Укладач О. С. Дудченко. [Електронне видання]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 29 с.
Статті
1. Бутурлим Т. І. Підвищення ґендерної компетентності вчителів / Т. І. Бутурлим // Научные открытия – путь к развитию общества: материалы Х (LХІІ) Междунар. научн.-практ. конф. по философ., филолог., юрид., пед., экон., псих., социол., полит. наукам (Украина, г. Киев, 30 октября 2015 г.) – Горловка : ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2015. – С. 38–44.
2. Бутурлим Т. І. Характер гендерних взаємин персонажів роману Валер’яна Підмогильного «Місто» / Т. І. Бутурлим // Дивослово. – 2015. – № 9 (672). – С. 6 – 10.
3. Бутурлим Т. І. Рівень розвитку ґендерної культури старшокласників (результати констатувального етапу педагогічного дослідження) / Т. І. Бутурлим // Треті Арватівські читання: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (23-24 квітня 2015 р.). – С. 156 – 166.
4.  Бутурлим Т. І. Тренінг «Підвищення компетентності старшокласників щодо шляхів подолання стресу в навчально-виховному процесі» / Т. І. Бутурлим, Т. А. Зінченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 27–35.
5.  Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей виконання старшокласниками домашніх завдань з української літератури / Т. І. Бутурлим, О. С. Линник // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 36–39.
6.  Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей рецепції старшокласниками сучасної шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко //Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 43–45.
7.  Бутурлим Т. І. Виховний потенціал шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 39–43.
8.  Бутурлим Т. І. Боротьба за виживання маленької людини у світі насильства (розробка заняття за романом Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі») / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 15–26.
9.    Бутурлим Т. І. Ґендерне виховання старшокласників у контексті педагогіки успіху /  Т. І. Бутурлим // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: зб. матеріал. міжн. конф. (Ніжин, 5-6 травня 2016 р.) / Заг. заг. ред. О. О. Лісовця. – С. 26 – 28.
10.   Бутурлим Т. І. Тропи (соціокультурна змістова лінія: національно-патріотичне виховання, формування потреби бути успішною особистістю) (урок української мови в 10 класі) / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2016. – Випуск 1 (9) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2016. – С. 7 – 20.
11.  Бутурлим Т. І. Ґендерна компетентність педагога в процесі формування андрогінності старшокласників / Т. І. Бутурлим // Наука в современном мире: сб. материал. междунар. конф. (Київ, 19 лютого 2016 р.). – С. 100–103.
12.  Бутурлим Т. І. Формування сімейних цінностей старшокласників / Т. І. Бутурлим // Развитие науки в XXI веке: сб. материал. междунар. конф. (Харків, 15 лютого 2016 р.). – С. 21–26.
13.  Бутурлим Т. І. Позитивна афірмація як засіб ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим //  Гендер і євроінтеграційні прагнення України: зб. матеріал. міжн. конф. (Дніпропетровськ, 18 квітня 2016 р.). – С. 11–12.
14. Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей використання копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: ґендерний аспект / Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми розвитку світової науки. Ч. І: зб. матеріал. міжн. конф.  (Київ, 30 березня 2016 р.). –                         С. 35–38.
15.  Бутурлим Т. І. Виховання сімейних цінностей старшокласників засобами української літератури через співпрацю з  батьками /Т. І. Бутурлим // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку: зб. матеріал. всеукр. конф. (Запоріжжя,17-18 березня 2016). – С. 136 – 138.
16.  Бутурлим Т. И. Модельный подход к изучению учебной дисциплины «Педагогика»: гендерный аспект / Т. И. Бутурлим // Гендерные исследования в гуманитарных науках: сб. ст. по матеріалам ІІІ междунар. заочной научн.-практ. конф. (Россия, Новосибирск, 2015 г.). – Новосибирск: АНС «СибАК», 2015. – 40-44.
17. Бронзенко Т.А. Міфологічний типи мислення Б.-І. Антонича / Т.А. Бронзенко // Славянская мифология и этнолингвистика: сборник материалов конф. – Гомель, 2015. – С. 36–38.
18.    Бронзенко Т. Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномена / Т. Бронзенко // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 2. – 64 с. – С. 35–38.
19. Бронзенко Т. А. Міфопоетичний тип мислення Б.-І. Антонича / Славянская мифология и этнолингвистика : сборник научных статей / редкол. : В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т                    им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорині, 2015. – С. 36–39.
20.  Бондаренко Ю. І. Дослідження функціональності образів-персонажів літературного твору / Ю. І. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2016.  №1. – С. 23 – 28.
21.   Готенко К. А. Псевдопатріотизм і його прояви (година спілкування) / К. А. Готенко, Т. М. Котляр // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 136–140.
22.  Дудченко О.С. Правові засади формування органів державного управління охороною культурної спадщини УСРР в 1920-х рр. / О.С. Дудченко // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 3–4 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2015. – С. 10–12.
23.  Дудченко О.С. Еволюція принципу поєднання єдиноначальності та колегіальності в діяльності органів державного управління України / О.С. Дудченко // Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез ХМіжнар. наук. конгресу, 23 квітня 2015 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С. 42–44.
24.  Дудченко О.С. Конституційне визначення поняття «орган держави» та «орган державної влади» / О.С. Дудченко // «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 24–25 квітня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 17–19.
25.   Дудченко О.С. Правове регулювання формування та діяльності народних комісаріатів УСРР в першій половині 1920-х рр. / О.С. Дудченко // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 26–30. (Міжнародна науково-метрична база Hein Online, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Варшава, Польща)).
26.   Дудченко О.С. Методичні вимоги щодо розв’язування задач (ситуацій) з теми «Цивільне право України» (за програмою «Правознавство. Рівень стандарту / Академічний рівень, 10 клас) / О.С. Дудченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науко-методичний збірник]. – 2015. – Випуск № 1 (7) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 55–58.
27.   Дудченко О.С. Правові засади діяльності народних комісаріатів УСРР на початку 1920-х рр. / О.С. Дудченко // Právna veda a prax v treťom tisícročí : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / 27. – 28. február 2015. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachPrávnická fakultaKošiceKošice 2015 – S. 10–12.
28.   Самарина С.И. Значение дидактических ситуаций в процессе формирования правосознания студентов / С.И. Самарина, О.С. Дудченко // Научно-теоретический и практический журнал  «Оралдың ғылым жаршысы » (Казахстан). – Серия педагогические науки. – Уральск, 2015. – № 8 (139). – С.70–74.
29.   Дудченко О.С. Визначення понять «орган держави», «орган державної влади» та «орган державного управління» в нормативно-правових актах радянської України / О.С. Дудченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», 2015.  № 6.
30.   Дудченко О.С. Технологія застосування юридичних задач (ситуацій) під час вивчення приватного права / О.С. Дудченко // Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 червня 2015 р. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 35–39.
31.   Дудченко О.С. Правовий статус Ради народних комісарів відповідно до Конституції УСРР 1929 року / О.С. Дудченко // Право і суспільство. – № 5, частина 3. – 2015. – С. 18 – 23.
32.    Дудченко О.С. Конституційне визначення понять «орган держави», «орган державної влади» та «орган державного управління» у 1920–1930-х рр. / О.С. Дудченко // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5–6 червня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 13–15.
33.  Дудченко О.С. Способи застосування юридичних задач (ситуацій) під час вивчення трудового права України / О.С. Дудченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науко-методичний збірник]. – 2015. – Випуск № 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 55–59.
34.   Дудченко О.С. Нормативне забезпечення створення та діяльності народних комісаріатів УСРР в першій половині 1920-х рр. / О.С. Дудченко // Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov», Bratislava, Slovenská republika, 27-28 novembra 2015 r.
35.   Дудченко О.С. Трудове право. трудовий договір (10 клас) / О.С. Дудченко // Калейдоскоп відкритих уроків. – Ніжин, 2015.
36.  Дудченко О. С. Способи застосування юридичних задач (ситуацій) під час вивчення трудового права України / О. С. Дудченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 55–58.
37.  Кайдаш А.М. Функціональне навантаження заголовків у статтях регіональної преси / А.М. Кайдаш // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Книга 3. – Ніжин, 2015. – С.   62-64.
38.   Кайдаш А.М. Заголовковий комплекс у структурі медіатексту  (на матеріалі регіональної періодики) / А.М. Кайдаш // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Книга 3. – Ніжин, 2015. – С.  65-69.
39.    Кайдаш А.М. Міфологічна основа українських поезій для дітей про пори року / А.М. Кайдаш // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Слов’янська міфологія та етнолінгвістика». – Гомель, 2015. – С. 113-116.
40.  Міщенко О.В. Науковий внесок професора Ю. І. Бондаренка в методику вивчення позасюжетних елементів художнього твору / О.В. Міщенко // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред проф. Коваленко Є.І.]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015.
41.  Сидоренко В.А. «Я думаю по-русски…» // Материалы ХY Международного научного семинара«Деятели науки и культуры России и Украина» – С.-Петербург, 2015. – С. 186-188.
42.   Сидоренко Т. М.  Дієслівні одиниці з нульовою фазовістю в сучасній українській літературній мові / Т. М. Сидоренко // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки – Черкаси: Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015 – № 76 – С. 132 – 138.
43.  Шевчук Т. М. ««Срібна доба» російської поезії» (конспект спареного заняття із зарубіжної літератури, 11клас) / Т. М. Шевчук // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 98–102.
РЕДАГУВАННЯ ПРАКТИКУМІВ, ЗБІРНИКІВ МАТЕРІАЛІВ:
1.  Зінченко Т. А. Використання ефективних копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: [практикум] / Т. А. Зінченко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 78 с.
2.  Міхієнко Ю. В. Естетика шкільної форми старшокласників: [практикум] / Ю. В. Міхієнко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 50 с.
3.   Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науко-методичний збірник]. – 2015. – Випуск № 1 (7) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015.
4.   Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науко-методичний збірник]. – 2015. – Випуск № 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015.
5.   Калейдоскоп відкритих уроків [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин, 2015.
ПОДАНО ДО ДРУКУ:
1. Бутурлим Т. І. Формування партнерських взаємин між хлопцями та дівчатами раннього юнацького віку в контексті педагогіки успіху /                     Т. І. Бутурлим // Наукові записки НДУ. Серія: Психолого-педагогічні науки.
2. Бутурлим Т. І.  Сімя в умовах кризової ситуації в Україні (за романом Ліни Костенко «Записки українського самашедшего») /                          Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України.
3.   Бутурлим Т. І. Формування відповідального ставлення до створення майбутньої сім’ї (за романом Ірен Роздобудько «Ґудзик») /                     Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України.
4.   Бутурлим Т. І. Ролі-маски: за і проти (за фарсом-фантасмагорією Неди Нежданої «Угода з ангелом») / Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України.
5.    Бутурлим Т. І. Літературна гра «Кращий знавець сучасної української літератури» / Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України.
6.  Бутурлим Т. І. Майстер-клас для вчителів «Формування партнерських взаємин між хлопцями та дівчатами раннього юнацького віку в контексті педагогіки успіху» /  Т. І. Бутурлим // Шкільний світ.
7.   Бутурлим Т. І. Художнє моделювання форменого одягу для старшокласників / Т. І. Бутурлим,  Ю. В. Міхієнко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
8.  Бутурлим Т. І. Дослідження патріотичної культури старшокласників / Т. І. Бутурлим,  В. В. Нечипоренко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
9.  Бутурлим Т. І. Особливості виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі / Т. І. Бутурлим,  О. С. Линник // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
10.  Бутурлим Т. І. Як мислити позитивно в складних соціально-політичних умовах ХХІ ст. (за поезією Сергія Жадана) // Дивослово.
11.  Бутурлим Т. І. Утвердження життєвих цінностей у поезії Олександра Ірванця // Дивослово.
12. Бутурлим Т. І. Роль позитивного  мислення в життєвому сценарії Тараса й Лукерії (за драмою Олександра Забарного «Грішниця») // Дивослово.
13. Бутурлим Т. І. Тропи // зб. матеріалів обл. семінару «Застосування на уроці методик педагогіки успіху як стратегії радісного навчання».
14. Сидоренко В.А. Грецизмы в терминосистеме руського язика // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
15.Кайдаш А.М. Імена діячів культури в художньому мовленні Івана Драча.
16.  Кайдаш А.М. Лінгводидактична позиція Софії Русової в контексті педагогіки успіху.
17. Шевчук Т. М. «А що ми знаємо про лице України?..» (образ України у творчості Р. Рільке, Г. Аполлінера, В. Маяковського)» // зб. матеріалів обл. семінару «Застосування на уроці методик педагогіки успіху як стратегії радісного навчання».
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО САМООСВІТИ
Й ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
ПРОВЕДЕННЯ МАЙСТЕР-КЛАСУ «Формування партнерських взаємин між хлопцями та дівчатами раннього юнацького віку в контексті педагогіки успіху» для учасників Міжнародної наукової конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» (НДУ імені М. Гоголя, 05.05.2016) (Т.І.Бутурлим).
Основною метою заходу було підвищення інтересу педагогів до проблеми ґендерного виховання учнів; розвиток ґендерної компетентності вчителів-практиків; ознайомлення їх з інтерактивними формами й методами формування ґендерної культури старшокласників засобами української мови, літератури, правознавства в контексті педагогіки успіху. Майстер-клас розпочався позитивною афірмацією. Потім Тетяна Іванівна шляхом використання цікавих інтерактивних методів і форм ознайомила присутніх із поняттями «ґендер», «ґендерні взаємини», «ґендерна гармонія/дисгармонія», «ґендерна культура», «ґендерна коректність/некоректність»; запропонувала кожному оцінити рівень розвитку власної ґендерної культури шляхом спеціально розробленої методики. Науковці, вчителі, практичні психологи, соціальні педагоги, студенти працювали в мікрогрупах, перебуваючи в ролі старшокласників: досліджували ознаки партнерських взаємин між чоловіком та жінкою та прояви  ґендерного насильства у художніх творах, текстах сучасних українських пісень, анекдотів, прислів’їв, приказок, історіях із життя видатних зірок. Учасники представляли результати своєї роботи у формі міні-досліджень, «законопроектів», рольових ігор. Наприкінці майстер-класу було проведено релаксацію, зорієнтовану на побудову ґендерної гармонії в сім’ї, а також усі присутні обмінялися побажаннями та рекомендаціями щодо формування партнерства у взаєминах хлопців і дівчат раннього юнацького віку.
ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН «МОДЕЛЬ ТА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО УРОКУ» (грудень 2015) (Т.І.Бутурлим).
ВИСТУП НА ПЕДАГОГІЧНІЙ РАДІ «УРОК В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІКИ УСПІХУ» (05.04.2016) (Т.М.Шевчук,Т.І.Бутурлим, Ю.І.Бондаренко, Т.М.Сидоренко).
ВИСТУП НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ (РОБОТА З УЧНЯМИ ТА БАТЬКАМИ) (18.03.2016) (Т.І.Бутурлим).
УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ:
1.                Международная заочная научно-практическая конференция «Гендерные аспекты гуманитарных наук» (Росія, Новосибірськ) (Т.І.Бутурлим).
2.                Х (LХІІ) Международная научно-практическая конференция «Научные открытия – путь к развитию общества» (Україна, Київ, 30 жовтня 2015 г.) (Т.І.Бутурлим).
3.                Обласна учнівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні» (11 листопада 2015 р.) (Т.І.Бутурлим, Т.М.Шевчук, О.С.Дудченко).
4.                X Міжнародна конференція «Развитие науки в XXI веке» (Україна, Харків, 15 лютого 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
5.                VІ Міжнародна наукова конференція «Наука в современном мире» (Україна, Київ, 19 лютого 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
6.                Міжнародна наукова конференція «Гендер в євроінтеграційних прагненнях України: економіка, політика, культура» (Україна, Дніпропетровськ, 18 квітня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
7.                Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку світової науки» (Україна, Київ, 30 березня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
8.                Міжнародна науково-практична конференція «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» (5-6 травня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
9.                ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (Запоріжжя,17-18 березня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
10.           2.      Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Філологічна наука: проблеми й перспективи» (Ніжин, 26 квітня 2016 р.) (В.О.Сидоренко, Т.І.Бутурлим).
11.           Міжнародна конференція «Ніжинська вища школа: історія і сучасність (1805-2015)» (7-8. 10. 2015 р., Ніжин) (А.М.Кайдаш, О.В.Міщенко).
12.           Міжрегіональна науково-практична конференція «Формування духовності засобами мови» (12-13 листопада 2015 р., Чернігів) (А.М.Кайдаш).
13.           Міжнародна наукова  конференція «Слов’янська міфологія та етнолінгвістика» (2-3 грудня 2015 р., Гомель) (А.М.Кайдаш).
14.           Звітна конференція викладачів НДУ імені Миколи Гоголя (жовтень, 2015, Ніжин) (А.М.Кайдаш).
15.    ХXV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго (А.М.Кайдаш).
16.           Серпнева конференція працівників освіти області (серпень, 2015 Чернігів) (Т.М.Шевчук).
17.           Всеукраїнський круглий стіл з питання «Консолідація громадської думки: соціально-психологічні механізми технології» (грудень, Київ) (Т.М.Шевчук).
18.           VII Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» (доповідач круглого столу «Шляхи удосконалення професійної компетентності учителя в умовах модернізації освіти в Україні» (жовтень, Київ) (Т.М.Шевчук).
19.           Международная научная конференция «Славянская мифология и этнолингвистика» (Білорусія, Гомель, 2-3 декабря 2015) (Т.А.Бронзенко).
20.            Всеукраїнська наукова конференція «Місцеве самоврядування: історія та сучасність, до 390-ї річниці магдебурзького права в Ніжині», 26 березня 2015 р., м. Ніжин (О.С.Дудченко).
21.            Звітна конференція молодих науковців Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (О.С.Дудченко).
22.            Звітна конференція викладачів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (О.С.Дудченко).
23.           Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення», 3–4 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ (О.С.Дудченко).
24.            ХМіжнар. наук. конгрес «Публічне управління: стратегія реформ 2020», 23 квітня 2015 р. (О.С.Дудченко).
25.            Міжнародна науково-практична конференція «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії», м. Ужгород, 24–25 квітня 2015 р. (О.С.Дудченко).
26.            Medzinárodnej vedeckej konferencie «Právna veda a prax v treťom tisícročí», 27. – 28. február 2015 (О.С.Дудченко).
27.            ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»,  Полтава, 4 червня 2015 р. (О.С.Дудченко).
28.            Міжнародна науково-практична конференція «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу», м. Херсон, 5–6 червня 2015 р. (О.С.Дудченко).
29.           Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov», Bratislava, Slovenská republika, 27-28 novembra 2015 r. (О.С.Дудченко).
30. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві»,  Львів, 30 – 31 жовтня 2015 р. (Т.М.Сидоренко).
31. Всеукраїнська конференція до 125-річчя від дня народження П.Г. Тичини» (лютий  2016 р., м. Чернігів) (О.В. Міщенко).
32. Всеукраїнська науково-практична конференція «Павло Тичина у вимірах сучасності» (11-12 січня, 2016, Чернігів) (Ю. І. Бондаренко).
33. Міжнародна наукова конференція «Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних лінгвістичних парадигм» (27 лютого, Ніжин) (Ю. І. Бондаренко).
34. Міжрегіональна науково-практична конференція «Ідеї національної єдності та ідентичності у творчій спадщині Т.Г.Шевченка» (12 березня, Чернігів) (Ю. І. Бондаренко).
35.  V Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу» (19-20 травня, Черкаси) (Ю. І. Бондаренко).
36.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Четверті Волошинські читання»(20-21 травня, Чернігів) (Ю. І. Бондаренко).

УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ:
·  «Учитель року – 2016» (О.М.Рябцева) (переможець І етапу)
· Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» (Т.І.Бутурлим, Л.М.Павлюк, Л.І.Петренко, С.М. Сліпак, Т.М.Шевчук) (Київський Палац дітей та юнацтва, 20–22 жовтня 2015 р., золота медаль).
·  VІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2016» (творча робота «Інновації закладів освіти в роботі з молоддю в позанавчальний час»)  (Київ, 2015 р., срібна медаль) (Т.М.Шевчук,Т.І.Бутурлим та ін.)
УЧАСТЬ УЧИТЕЛІВ У СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ «ДНЯ НАУКИ» (23.12.15) (Т.І.Бутурлим, О.М.Рябцева, О.С.Дудченко, А.М.Кайдаш, Т.М.Сидоренко, О.В.Міщенко, О.М.Капленко, О.В.Сидоренко, Ю.М.Давиденко, Н.І.Бойко, Р.Ю.Клунко).
УЧАСТЬ У МІСЬКИХ ТА ОБЛАСНИХ СЕМІНАРАХ:
·  Семінар для директорів та методистів ММК з проблеми «Науково-методичний супровід створення інноваційного освітнього простору в умовах сучасного навчального закладу» (листопад, Чернігів) (Т.М.Шевчук).
·  Семінар, присвячений творчості М. Коцюбинського (школа № 15) (К.А.Готенко).
·  Участь у вебінарі «Національно-патріотичне виховання на уроках гуманітарного циклу» (ЧОІППО ім.. К. Д. Ушинського) (К.А.Готенко).
·  Обласний семінар «Застосування на уроці методик педагогіки успіху як стратегії радісного навчання» (Т.М.Шевчук, Т.І.Бутурлим, О.М.Рябцева, Т.А.Бронзенко, Ю.І.Бондаренко, Т.М.Сидоренко).
· Участь у спільній нараді з підготовки НПЗ учнів на базі Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (Т.М.Шевчук).

ПРОВЕДЕННЯ 8 ВІДКРИТИХ УРОКІВ:
1.      «Тропи» (Т.І.Бутурлим).
2.      «Повторення вивченого з української мови та літератури» (Т.І.Бутурлим).
3. «Образ України у творчості Р.Рільке, Г.Апполінера, В.Маяковського»  (Т.М.Шевчук).
4. СРСР та Україна в роки загострення радянської системи (О.М.Рябцева).
5. «Світоглядний конфлікт у повісті О.Кобилянської «Земля»(Ю. І. Бондаренко).
6.      «Життєвий і творчий шлях Л. Костенко. Аналіз віршів «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…», «Хай буде легко. Дотиком пера…» (Т.А.Бронзенко).
7. «Узагальнення та систематизація знань із теми «Головні члени речення» (Т.М.Сидоренко).
8. «Поезія французького символізму» (К.А.Готенко).
ПІДГОТОВКА ДОВІДОК ПРО СТАН ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (Т.І.Бутурлим, О.М.Рябцева), ПРАВОЗНАВСТВА (Т.І.Бутурлим, О.С.Дудченко), УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Т.І.Бутурлим).
ПІДГОТОВКА ХАРАКТЕРИСТИК ПРО РОБОТУ Н.І.БОЙКО, О.М.КАПЛЕНКО (Т.І.Бутурлим, Н.І.Бойко, О.М.Капленко).
ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ/ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ:
1. «Образ України у творчості Р.Рільке, Г.Апполінера, В.Маяковського»  (Т.Шевчук) (03.03.2016) (Т.І.Бутурлим).
2.  Психологічний тренінг у рамках семінару (03.03.2016) (Т.І.Бутурлим).
3. ХІ Регіональний конкурс учнівської творчості «Славні нащадки Тараса» (10.03.2016) (Т.І.Бутурлим).
4. «Наука. Винаходи і винахідники» (С.О.Потебня) (14.03.2016) (Т.І.Бутурлим).
5.  Презентація соціального проекту (Л.М.Павлюк) (06.04.2016) (Т.І.Бутурлим, К.А.Готенко).
6.  «Безсполучникові складні речення» (К.А.Готенко) (Т.М.Сидоренко).
7. «Антропоцентрична та теоцентрична картини світу в повісті О. Кобилянської «Земля» (Ю. І. Бондаренко) (К.А.Готенко).
8.  «Життєвий і творчий шлях Л. Костенко. Аналіз віршів «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…», «Хай буде легко. Дотиком пера…» (Т. А. Бронзенко) (К.А.Готенко, Ю.І.Бондаренко).
9.   «Тропи» (Т.І.Бутурлим) (А.М.Кайдаш).
10. «Узагальнення та систематизація знань із теми «Головні члени речення» (Т.М.Сидоренко) (А.М.Кайдаш).
11.  Колесник О. М. «Основні типи складнопідрядних речень» (К.А.Готенко).
12.  Жайворонок Н. О. «Сонцепоклонник української літератури» (школа № 15) (К.А.Готенко).
13. Святковий концерт до Дня знань, Дня науки (Т.І.Бутурлим, К.А.Готенко, Т.М.Сидоренко, А.М.Кайдаш).
УЧАСТЬ УЧИТЕЛІВ У ПЕРЕВІРЦІ КОНКУРСНИХ РОБІТ НА МІСЬКОМУ ЕТАПІ:
Всеукраїнський конкурс знавців української мови імені П. Яцика (К.А.Готенко, Т.М.Сидоренко).
Всеукраїнський конкурс з української мови ім. Т. Шевченка (Т.І.Бутурлим).
ПІДГОТОВКА КОНКУРСНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ І ЕТАПУ:
·        олімпіади (Т.І.Бутурлим, А.М.Кайдаш, О.М.Рябцева);
·        МАНу (Т.І.Бутурлим, О.М.Рябцева);
·        Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені П. Яцика (К.А.Готенко, Т.М.Сидоренко).
·        Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Т. Шевченка (О.В.Міщенко, Т.А.Бронзенко).
ПІДГОТОВКА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (Т.І.Бутурлим, А.М.Кайдаш, К.А.Готенко, Т.М.Сидоренко, О.В.Міщенко, Т.А.Бронзенко, О.М.Рябцева)
ПЕРЕВІРКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ УЧАСНИКІВ І ЕТАПУ МАН (К.А.Готенко, Т.А.Бронзенко).
ПРОХОДЖЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:
Н.І.Бойко (№22 від 18.09.15, ЧОІППО), О.М.Капленко (№21 від 18.09.15, ЧОІППО).
СТАЖУВАННЯ:
1. Стажування на кафедрі правознавства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 10 березня – 08 травня 2015 р. («Історія держави і права України), свідоцтво про підвищення кваліфікації № 438/2015 від 15 травня 2015 р. (О.С.Дудченко).
2. Стажування в Центрі тренінгових технологій навчального центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 15 січня – 15 вересня 2015 р. («Організація дистанційного навчання з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки), свідоцтво про підвищення кваліфікації № 478/2015 р. від 15 вересня 2015 р. (О.С.Дудченко).
3. Закордонне стажування на тему: «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», організаторами якого є Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Польща у співпраці з Університетом Інформатики (WSInf), Лодзь, Польща та Центром Європейських Фондів (BFE), (7 по 13 листопада 2015 р.,  місто Лодзь, Республіка Польща) (О.С.Дудченко).
НАГОРОДЖЕННЯ:
1. Подяка Міністерства освіти і науки України за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, досягнуті успіхи усправі навчання і виховання підростаючого покоління (Т.І.Бутурлим).
2. Подяка Київської гімназії східних мов №1 за вагомий внесок розвиток творчої співпраці з розвитку обдарованої та талановитої учнівської молоді (18.03.2015) (Т.І.Бутурлим).
3Подяка Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради за підготовку призерів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури та  ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України (Т.І.Бутурлим).
4. . Подяка Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради за підготовку конкурсної роботи на VІ Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти – 2015» (Т.І.Бутурлим).
5. Подяка Голови Чернігівської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 210-ї річниці від дня заснування Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Жовтень 2015 р. (О.С.Дудченко).
6. Грамота виконавчого комітету Ніжинської міської ради за високі наукові досягнення, успіхи у вихованні студентської молоді, активну життєву позицію, небайдужість та з нагоди Дня молоді, 26 червня 2015 р., м. Ніжин. (О.С.Дудченко).
7. Грамота за сумлінне виконання своїх обов’язків, високі досягнення в науково-педагогічній діяльності та з нагоди Міжнародного жіночого дня, НДУ ім. Миколи Гоголя, Ніжин, 2015. (О.С.Дудченко).
8. Подяка Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради за підготовку призера ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства м. Ніжин, 2015 р. (О.С.Дудченко).
ВИСТУПИ НА БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРАХ (І семестр – Т.І.Бутурлим, К.А.Готенко, Т.М.Сидоренко, А.М.Кайдаш, Т.М.Шевчук, Ю.О.Павлов; ІІ семестр – Т.М.Шевчук, Т.І.Бутурлим, О.М.Рябцева, К.А.Готенко, А.М.Кайдаш, Т.М.Сидоренко).
УТОЧНЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ, ІСТОРІЇ (Т.М.Шевчук, Т.І.Бутурлим, О.М.Рябцева, К.А.Готенко).
МАТЕРІАЛИ, ПОДАНІ НА САЙТ ЛІЦЕЮ:
·          про декаду української мови (Т.І.Бутурлим, Т.М.Сидоренко);
·          про тиждень правознавства (О.С.Дудченко);
·          про конференцію з правознавства (О.С.Дудченко).
ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ О.М.РЯБЦЕВОЇ (Т.І.Бутурлим).
ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Т.М.Сидоренко,  К.А.Готенко, А.М.Кайдаш).
ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Т.І.Бутурлим).
ГУРТКОВА РОБОТА:
«Основи наукового дослідження» (Т.І.Бутурлим).
 «Історія міст і сіл України» (Р.Ю. Клунко).
ГРОМАДСЬКА РОБОТА
1.                Керівництво кафедрою вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (Т.І.Бутурлим).
2.    Проведення нарад при директорові, педрад, загальних зборів колективу, спільних засідання ПР та Ради ліцею (Т.М.Шевчук).
3.                Редагування газети «Коридорами ліцею», «Науково-методичного вісника Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради» (К.А.Готенко).
4.                Організація Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філологічна наука: проблеми та перспективи» (В.О.Сидоренко).
5.                Редагування матеріалів ХY Международного научного семинара «Деятели науки и культуры России и Украина» (С.-Петербург) (В.О.Сидоренко).
6.                Редагування збірника поезій «Стежка до Шевченка»                   (А.М. Кайдаш).
7.                Редагування сайту ліцею для участі у конкурсі веб-сайтів (К.А.Готенко).
8.                Координування Наукового товариства юних філологів (А.М.Кайдаш).
9.                 Керівництво театральним гуртком (Павлов Ю.О.).
10.           Супровід учнів на екскурсію до Національного музею народної архітектури та побуту України «Пирогово» (26.09.2015 р.) (К.А.Готенко).
11.           Супровід учнів на екскурсію до Музею рідкісної книги Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (23.12.2015 р.) (К.А.Готенко).
12.           Супровід учнів на екскурсію до краєзнавчого музею «Ніжин початку XX ст. у фотографіях та документах» (Т.М.Шевчук).
13.           Супровід учнів на екскурсію до Національного ботанічного саду                          М. М. Гришка (К.А.Готенко).
14.           Супровід учнів для участі у ІІ етапі  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (Т.І.Бутурлим, К.А.Готенко).
15.           Супровід учнів для участі у ІІІ етапі  предметних олімпіад (Т.М.Сидоренко).
16.           Відповідальність за житлово-комунальну сферу ліцею (К.А.Готенко).
17.           Відповідальність за культурно-масову сферу ліцею (Ю.О.Павлов).
РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИМИ РОБОТАМИ:
Міхієнко Юлія. Дизайн шкільної форми старшокласників (диплом І ступеня ІІ етапу МАН, диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу МАН) (Т.І.Бутурлим).
Зінченко Тетяна. Використання ефективних копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури (диплом ІІІ ступеня ІІ етапу МАН) (Т.І.Бутурлим).
Линник Ольга. Технологія виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі (диплом ІІІ ступеня ІІ етапу МАН) (Т.І.Бутурлим).
Лозова Катерина. Образ ворога в мові місцевої преси Ніжина 40-х років ХХ ст. : семантичний та функціонально-стиліс-тичний аспекти (диплом ІІ ступеня ІІ етапу МАН) (Т.М.Сидоренко).
Бовма Ярослава. Преса діаспори як дієвий фактор створення позитивного іміджу України (диплом ІІ ступеня ІІ етапу МАН) (Т.М.Сидоренко).
Нечипоренко Віолетта. Педагогічні умови реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в процесі вивчення української мови (Т.І.Бутурлим).
Шелест Н. Заголовковий комплекс у статтях регіональної преси (А.М.Кайдаш).
Волошина Д. Громадське телебачення в Україні: перспективи розвитку (А.М.Кайдаш).
УЧАСТЬ УЧНІВ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ:
Обласна учнівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні» (11 листопада 2015 р.)
1.    Міхієнко Юлія. Патріотичне виховання старшокласників засобами шкільної форми (Т.І.Бутурлим).
2.    Линник Ольга. Виховання патріотизму старшокласників у процесі виконання домашніх завдань з української літератури (Т.І.Бутурлим).
3.  Зінченко Тетяна. Правове виховання  старшокласників у процесі підготовки  до ЗНО з української мови та літератури (Т.І.Бутурлим).
4. Нечипоренко Віолетта. Національно-патріотичне виховання старшокласників у процесі вивчення української мови (Т.І.Бутурлим).
5.  Лукасевич Анна. Місцеве самоврядування на теренах Чернігово-Сіверщини в контексті становлення магдебурзького права перша половина XVII ст. (Ю.М. Давиденко).
6.   Шевченко Альона. Правове становлення польських земель після поділів Речі Посполитої ХVІІІ ст. (Ю.М. Давиденко).
7.   Волошина Дарина. Феномен Польської Підпільної Держави 1939–1944 рр. (Ю.М. Давиденко).
8.    Терес Юлія. Зовнішня політика Гетьманату П.Скоропадського : прорахунки та здобутки (Ю.М. Давиденко).
9.  Величко Тетяна. Ніжинська міська комунальні кінна залізниця у 1920-1922 роках (Р.Ю. Клунко).
10.  Татарин Ігор. Державотворчі процеси І тисячоліття до н.е. в Північному Причорномор'ї. Велика Скіфія (О.М. Рябцева).
11.  Мироненко Надія. Державно-правові погляди Миколи Міхновського (О.М. Рябцева).
12.  Лозова Катерина. Формування образу «ворога народу» в місцевій пресі Ніжина 30 – 60 років ХХ ст.: семантико-стилістичний аспект               (Т.М. Сидоренко).
13.  Лукасевич Анна. Правові засади створення  та діяльності органів юстиції радянської України в 1918-1956 рр. (О.С. Дудченко).
14.  Люленко Максим. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх за вчинення крадіжки (О.С. Дудченко).
15. Ярош Іванна. Історичний розвиток правових форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (О.С. Дудченко).
16. Сорокіна Оксана. Правове регулювання діяльності молодіжних організацій в Україні (О.С. Дудченко).
17. Хижняк Валерія. Особливості кримінальної відповідальності за викрадення дитини (О.С. Дудченко).
18. Попаденко Марія. Правові аспекти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України (О.С. Дудченко).
19. Глухенька Вікторія. Юридична відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (О.С. Дудченко).
20. Кирій Дарина. Захист трудових прав жінок (О.С. Дудченко).
21. Журбін Валерія. Правове регулювання порядку призначення й виплати допомоги при народженні дитини (О.С. Дудченко).
22. Лапко Марія. Юридичні категорії «злочин» і «покарання» у романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара» (Т.М.Шевчук).
23. Гмиря Тетяна. Еволюція правового становища жінки на прикладі п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім» (Т.М.Шевчук).
24.  Волошина Дарина. Цивільні категорії в повісті О. де Бальзака «Гобсен» (Т.М.Шевчук).
Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Філологічна наука: проблеми й перспективи» (Ніжин, НДУ  ім. М. Гоголя) (Ніжин, 26 квітня 2016 р.)
25.  Нечипоренко В. В. Дослідження патріотичної культури старшокласників (Т.І.Бутурлим).
26.  Линник О. С. Особливості виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі (Т.І.Бутурлим).
27.  Міхієнко Ю. В. Художнє моделювання форменого одягу для старшокласників (Т.І.Бутурлим).
28. Зінченко Т. А. Виховання вмінь старшокласників застосовувати продуктивні копінг-стратегії в процесі підготовки  до ЗНО з української мови та літератури (Т.І.Бутурлим).
29. Гончар А. Пейзаж в романі Л. Уліцької «Медея та її діти» (В. О. Сидоренко).
30. Семенченко А. Психологічний портрет у повісті П. Вежинова «Бар’єр» (В. О. Сидоренко).
31.  Шматок О. Категорія континууму в повісті О.С. Пушкіна «Капітанська дочка» (В. О. Сидоренко).
XVІ Всеукраїнська наукова конференція для учнівської молоді, студентів і аспірантів «Від духовних джерел Візантії до сучасності», присвячена пам’яті трьох святителів Василя Великого, Іоана Золотоустого, Григорія Богослова у Київському славістичному університеті.
32.  Гончар А. Интертекстуальность романа Л. Улицкой «Медея и ее дети» (В. О. Сидоренко).
ПУБЛІКАЦІЇ УЧНІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ УЧИТЕЛІВ:
Т.І.Бутурлим
1.    Міхієнко Ю. В.  Естетика шкільної форми старшокласників: [практикум] / Ю. В. Міхієнко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 50 с.
2.    Зінченко Т. А. Використання ефективних копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: [практикум] / Т. А. Зінченко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 78 с.
3.    Бутурлим Т. І. Виховний потенціал шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 39–43.
4.    Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей рецепції старшокласниками сучасної шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 43–45.
5.    Бутурлим Т. І. Підвищення компетентності старшокласників щодо шляхів подолання стресу в навчально-виховному процесі (тренінг) / Т. І. Бутурлим, Т. А. Зінченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 27–35.
6.    Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей виконання старшокласниками домашніх завдань з української літератури / Т. І. Бутурлим, О. С. Линник // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 27–35.
7.    Линник О. Технологія виконання домашніх завдань у процесі вивчення сучасної української літератури / О. Линник // Українська та світова література в сучасному контексті: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2014. – С. 128–131.
8. Линник О. С. Технологія виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі: [практикум] / О. С. Линник; за заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 70 с.
9. Бутурлим Т. І. Художнє моделювання форменого одягу для старшокласників / Т. І. Бутурлим,  Ю. В. Міхієнко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
10.  Бутурлим Т. І. Дослідження патріотичної культури старшокласників / Т. І. Бутурлим,  В. В. Нечипоренко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф. (Ніжин, 26 квітня 2016).
11.  Бутурлим Т. І. Особливості виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі / Т. І. Бутурлим,  О. С. Линник // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
О.С. Дудченко
12.   Хижняк В. Викрадення дитини: міф чи реальність / В. Хижняк // Ніжинський вісник. – № 16, 18 квітня 2015.
УЧАСТЬ УЧНІВ У КОНКУРСАХ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ УЧИТЕЛІВ:
1.                Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика (ІІ етап – Зазимко Д.  (ІІІ місце), Ярош І. (V місце); учителі:  К.А.Готенко, Т.А.Бронзенко).
2.                Всеукраїнський конкурс з української мови ім. Т. Шевченка (ІІ етап – Міхієнко Ю.  (І місце), Александренко А. (ІІІ місце); ІІІ етап – Міхієнко Ю.  (учасник); учителі:  Т.І.Бутурлим, А.М.Кайдаш).
3.                І етап Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (К. Солодовник – І місце, І.Татарин – ІІ місце, Д. Зазимко – ІІІ місце; Н. Мироненко – І місце, В. Нечипоренко – ІІ місце, В. Харченко – ІІІ місце; учителі:  Т.І.Бутурлим, Т.М.Сидоренко, К.А.Готенко, Ю.І.Бондаренко, Т.А.Бронзенко).
4.                І етап Всеукраїнської олімпіади з історії (І. Татарин – І місце, А. Лукасевич – ІІ місце; Д. Цилюрик – І місце, О. Сірик – ІІ місце).
5.                І етап Всеукраїнської олімпіади із правознавства (Я. Усенко – І місце – ІІ місце, Н. Мироненко, О. Омельченко – ІV місце; О. Сірик А. Лукасевич – І місце, А. Гончар – ІІ місце, О. Шматок – ІІІ місце).
6.                Обласний конкурс есе «Я – європеєць» (І. Федоренко; учитель – Т.І.Бутурлим).
7.                ІІІ Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (номінація «Наукова робота») (А. Борщ, диплом І ступеня; учитель – Т.І.Бутурлим).
8.    Всеукраїнський літературний конкурс «Розкрилля душі», присвячений 85-річчю від дня народження Ліни Костенко (Щітка І., диплом ІІІ ступеня;  учитель – О.В.Міщенко).
9.    Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини і сучасні виклики України» (Міхієнко Ю., диплом учасника; учитель – О.В.Міщенко).
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З УЧНЯМИ:
·                   Т. Зінченко, Ю. Міхієнко, О. Линник, Н. Мироненко, В. Нечипоренко, Ю. Світящук, Н.  Світящук – Т. І. Бутурлим;
·                   В. Хижняк, В. Шкода, О. Яловська, О. Шматок, Б. Кобизька – К.А. Готенко;
·                   А. Александренко, Д. Волошина, О. Сорокіна, Д. Бойко, Д. Домме, В. Дудко, Ю. Мекшун, Д. Волошина, Ю. Терес, А. Шевченко,               Н. Шелест – А.М.Кайдаш;
·                   А.Супрун, О. Линник, І.Татарин, Ю. Міхієнко, І. Щітка,                           І. Федоренко, А. Руденко, Ю. Міхієнко – О.В.Міщенко.
ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Т. І. Бутурлим).
ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Ю.І.Бондаренко).
ПРОВЕДЕННЯ ДЕКАДИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (9-21.11.15):
Із 9 по 21 листопада в Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради пройшла декада української мови.
Було проведено І етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Супрун А. ознайомила ліцеїстів із життєвим шляхом мецената П. Яцика. Переможцями конкурсу стали Сорокіна Оксана (І), Волошина Дарина (ІІ), Пабат Наталія (ІІІ), Зазимко Дмитро (І), Ярош Іванна (ІІ), Бовма Ярослава (ІІІ). Сорокіна Оксана та Зазимко Дмитро зайняли ІІІ місце на міському етапі.
Призери ліцейського етапу Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Т. Шевченка (Нечипоренко Віолетта (І), Александренко Анастасія (ІІ); Міхієнко Юлія (І), Татарин Ігор (ІІ)) взяли участь у ІІ етапі, де Ю. Міхієнко зайняла І місце, А. Александренко – ІІІ.
Ліцеїсти взяли участь у конкурсі стіннівок «Особливості функціонування укр. мови на сучасному етапі розвитку». Переможцями стали Світящук Ю. та Світящук Н. (І), Усенко Я. (ІІ), Оксимець Т., Маляренко М., Кліноцька Ю., Желдак А., Корнул Н. (ІІІ).
Учителі-філологи ліцею провели лінгвістичні заходи: мовну вікторину «Слово наше рідне – слово українське!» (К.А.Готенко), лігвістичну хвилинку (А.М.Кайдаш), усний журнал «Витоки українського слова» (Т.М.Сидоренко), конкурс «Цікаві завдання з української мови» (Т.І.Бутурлим), конкурс гуморесок «Як я готуюсь до уроку української мови» (Т.І.Бутурлим), виховний захід «Звучи, рідна мово!» (К.А.Готенко), мовний диспут «Захисти солов'їну – збережи Україну» (К.А.Готенко), брейн-ринг «Мовний експрес» (К.А.Готенко).
Вийшов черговий випуск «Вісника Наукового товариства юних філологів» (А.М.Кайдаш).
Під науковим керівництвом Т.І.Бутурлим Т.А.Зінченко провела для учнів ІІ курсу тренінги, пов’язані із ЗНО: «Виховання асертивності старшокласників у процесі вивчення укр. мови та літ.», «Формування вміння раціонально використовувати час для підготовки до ЗНО з укр. мови та літ.», «Виховання вміння використовувати ефективні копінг-стратегії щодо формування стресостійкоті в процесі вивчення укр. мови», «Формування позитивного загальноемоційного стану старшокласників під час складання ЗНО з укр. мови та літ.», «Розвиток конструктивної моделі поведінки старшокласників після складання ЗНО з укр. мови та літ.»
ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ПРАВОЗНАВСТВА (7-11.12.15):
Проведено конкурс стіннівок «Права людини та громадянина», уроки правознавства (інформаційні повідомлення учнів, присвячені правам людини в Україні); організована Всеукраїнська мандрівна виставка «Кожен має право знати свої права» (проект Громадської організації "MART", що була створена в рамках Всеукраїнської освітньої програми "Розуміємо права людини" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та ПРООН); проведена правова вікторина серед учнів І та ІІ курсів; організований конкурс кросвордів «Правопорушення та юридична відповідальність».
У рамках тижнях правознавства проведено Обласну учнівську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні» (11.12.15).
ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (09-18.2016)
Із 9 по 18 березня 2016 р. в ліцеї відбулася декада української літератури, протягом якої були проведені різноманітні заходи. Відкриття традиційно розпочалося із виставки стіннівок, які були присвячені творчості письменників Чернігівщини. Серед найкращих варто зазначити роботи ІІ курсу класу української філології та І курсу фізико-математичного класу, які представили цікаву інформацію про О. Довженка, М. Коцюбинського, Л. Глібова, В. Забілу. Також ліцеїсти взяли активну участь у проведенні поетичного флешмобу, брейн-рингу «Знавці української літератури», поетичного конкурсу «Найкращий декламатор». Проявити креативність учні мати змогу завдяки виставці фотографій «Книга в серці назавжди». Але справжньою родзинкою тижня безсумнівно став ХІ регіональний конкурс учнівської творчості «Славні нащадки Тараса.
ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  (11-15.04.2016)
Із 11 по 15 квітня 2016 р. в ліцеї відбувся тиждень зарубіжної літератури, протягом якого були проведені цікаві заходи. Розпочався тиждень із розповсюдження реклами кращих творів англійської та американської літератури англійською та українською мовами, а також творів, що ввійшли до скарбниці вітчизняної та світової художньої літератури (І курси, класи української та іноземної філології). Уже наступного дня продемонструвати свої творчі здібності учні змогли завдяки виставці малюнків до творів Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, В. Вітмена, Р. М. Рільке. Також цього дня відбулося засідання літературного клубу «Почитаємо разом», у якому взяли участь учні ІІ курсу класу іноземної філології, студенти та викладачі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У середу учні І курсу фізико-математичного класу радо запросили педагогічний колектив та учнів ліцею до літературної вітальні «Поезія французького символізму», де ознайомили присутніх із творчістю Ш. Бодлера, П. Верлена та А. Рембо. У четвер відбулася виставка календарів-реклам художніх творів, що вивчаються в 10-11 класах та закладок до шкільних підручників. Завершився тиждень зарубіжної літератури переглядом відеоролику бліцопитування, яке провели учні І курсу фізико-математичного класу. Ліцеїстів цікавило, наскільки люди обізнані в літературі, цікавляться класикою та щоб змінили в нинішній програмі із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Діти опитали не тільки учнів та викладачів ліцею, а й звичайних перехожих на вулиці.
ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАХОДІВ:
Обласна учнівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні» відбулася за підтримки та участі Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, кафедри політології та права Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді». Метою даного наукового заходу було проведення дискусії з питань історії, сучасного стану і перспектив розвитку держави й права в умовах розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.
У конференції  взяли участь майже  50 учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл області, які цікавляться становленням держави і права в Україні .
Робота конференції розпочалась  із привітального музичного слова учнів ліцею. Відкрила пленарне засідання Шевчук Тетяна Михайлівна – директор ліцею.Із науковою доповіддю виступив доктор політичних наук, професор, в.о. завкафедрою політології та права Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Ф.В. Барановський «Виконання критеріальних вимог щодо членства в Європейському Союзі  як чинник розбудови демократичної та правової держави в Україні». С.В. Колесник, начальник сектору Ніжинського ВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області, ознайомила присутніх із відновним правосуддям як одним із напрямків захисту неповнолітніх, а директор відділу соціальної роботи Ніжинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Н.М. Кучеровська розповіла про чинне законодавство у роботі центрів соціальних служб. М.П. Шкурко, директор Благодійного фонду «Ніжен» закликав присутніх не забувати, що «Питання мови – справа буття нації». Л.О. Дудка, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та права Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя ознайомила з громадянською освітою в Україні. Завершила пленарне засідання кандидат педагогічних наук, вчитель української мови та літератури,  Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради Т.І. Бутурлим із доповіддю «Ґендерний підхід як засіб побудови паритетного суспільства»
Подальша робота конференції була продовжена за двома напрямами:
•        Становлення та розвиток держави і права в Україні: національна традиція та міжнародна практика.
•        Людина, громада, суспільство в українському правовому полі.
На засіданнях секцій юні науковці змогли презентувати свої роботи та отримати кваліфіковані консультації від викладачів НДУ імені Миколи Гоголя та методиста ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді» Л.М.Яркової. За підсумками роботи усі учні та їх наукові керівники  отримали сертифікати учасників конференції.
Усі роботи, надіслані на конференцію, будуть безкоштовно опубліковані у збірнику матеріалів конференції, автори кращих робіт (учні у співавторстві з науковими керівниками), чиї роботи додатково відзначені, отримають запрошення до (безкоштовної) публікації статті (обсяг до 7 сторінок) у «Науково-методичному віснику Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради» (випуск № 1 2016 року), усім учням, які навчаються в 9-ому класі, будуть надіслані особисті запрошення на День відкритих дверей у Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради, який відбудеться у березні 2016 року, усім учням, які навчаються в 10-ому та 11-ому класах і візьмуть участь у конференції, будуть надіслані особисті запрошення на День відкритих дверей у Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, який відбудеться у квітні 2016 року.
 Регіональний конкурс учнівської творчості «Славні нащадки Тараса»
Захід почався з майстер-класів від поетів Анатолія Шкуліпи та Олександра Гадзінського. Потім усі учасники заходу вирушили до пам’ятника Тарасові Шевченку в парку. Тут звучала композиція у виконанні лауреата ХХІІІ Всеукраїнського відкритого конкурсу читців ім. Тараса Шевченка Наталії Демидко. Потім виступив директор Благодійного фонду «Ніжен» Микола Шкурко. Присутні поклали квіти до пам’ятника Кобзареві. Продовження заходу відбулося в гостинній і затишній залі Ніжинського будинку дітей та юнацтва. Гостей і учасників свята вітали заступник голови Ніжинської районної державної адміністрації Оксана Мелашенко, начальник аналітичного відділу Ніжинської районної ради Євгеній Коваленко, директор Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради Тетяна Шевчук, переможець VІІ, VІІІ та ІХ Регіонального конкурсу «Славні нащадки Тараса» Марина Лапай, демонструвалося відеопривітання з Канади переможця І Регіонального конкурсу учнівської творчості «Славні нащадки Тараса» Мирослави Уніат. Оскільки 2016-ий оголошено Президентом роком англійської мови в Україні, то цього дня зі сцени звучали Тарасові вірші англійською. Їх виконували учениці ліцею Оксана Сорокіна та Ірина Бабіч. На заході власні твори читали учасники конкурсу. Цьогоріч у ньому взяли участь учні загальноосвітніх навчальних закладів Ніжина та Ніжинського району (Крут, Григоро-Іванівки, Перемоги, Сального, Липового Рогу, Світанка), Ладана, Ріпок, Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова, Києва. Попередньо ознайомившись із роботами конкурсантів, журі визначило переможців у двох вікових категоріях – «Середні класи» та «Старші класи». Поки члени журі готувалися до нагородження лауреатів і переможців, гості й учасники мали можливість ознайомитися з творчістю музичних талантів Ніжина. Так, звучали пісні (у виконанні ліцеїсток Кристини Береславської та Яни Постол, студентки факультету культури і мистецтв імені Миколи Гоголя Ірини Шевченко) та музичні композиції («Прелюд» (В. Косенко) у виконанні студентки факультету культури і мистецтв імені Миколи Гоголя Поліни Глиняної; «Коломийка» (О. Науменко) у виконанні фортепіанного ансамблю «Tutti Frutti» в складі учнів Школи мистецтв при КВНЗ «Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Марини Іванової та Вадима Глиняного; українська народна пісня «Ніч яка місячна» (в обробці А. Фісунова) та «Висячий міст» (муз. – К. Соколов, сл. – М. Петренко) у виконанні тріо бандуристок Школи мистецтв при КВНЗ «Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької»).
Перед нагородженням до слова був запрошений декан філологічного факультету НДУ імені Миколи Гоголя Олександр Забарний. 21 учасник конкурсу був нагороджений дипломом лауреата, 2 – отримали спеціальні відзнаки від Ніжинської районної ради (учень І курсу фізико-математичного класу Ніжинського обласного педагогічного ліцею Василь Семенченко (у номінації «Проза») та учениця 8 класу Крутівської ЗОШ І-ІІІ ст. Альона Гришко (за оригінальністьу вирішенні поетичної теми).
Переможцями конкурсу стали:
1) у віковій категорії «Середні класи»:
І місце – не визначене членами журі;
ІІ місце – учениця 6-А класу Ніжинської гімназії № 3 Єлизавета Овчинникова;
ІІІ місце – учениця 6 класу Світанківської ЗОШ І-ІІІ ст. Єлизавета Москаленко, учень 7 класу Перемозької ЗОШ І-ІІІ ст. Богдан Кулинко, учениця 7-Б класу Ніжинської гімназії № 3 Вероніка Рєпіна;
2) у віковій категорії «Старші класи»:
І місце – учениця 11-А класу Київської гімназії східних мов № 1 Марина Конончук;
ІІ місце – учениця 11 класу Прилуцької ЗОШ № 9 Ярослава Ворчак, учениця 11 класу Ніжинської гімназії № 3 Олександра Лучнікова;
ІІІ місце – учениця 11 класу Ніжинськоїї гімназії № 3 Вікторія Черненко, учениця І курсу класу іноземної філології Ніжинського обласного педагогічного ліцею Альона Шевченко, учень ІІ курсу класу іноземної філології Ніжинського обласного педагогічного ліцею Тимофій Зезюлькін.
Переможці конкурсу отримали Грамоти та квіти від Ніжинської районної державної адміністрації, торт від ПАТ «Ніжинський хліб» і м’яку іграшку від ПП «Копиця».
Переможець цьогорічного конкурсу Марина Конончук виконала пісню на власні слова під гру на бандурі. Колектив Ніжинського обласного педагогічного ліцею отримав Подяки від Ніжинської районної ради та Київської гімназії східних мов № 1.
Завершився конкурс «Гімном ліцею» (автори тексту – П. Дробот, А. Кугук) у виконанні хору нашого навчального закладу. Упродовж заходу панувала доброзичлива, родинна атмосфера.
Оргкомітет висловлює щиру вдячність усім небайдужим людям, які всіляко сприяли в організації та проведенні заходу, присвяченому Шевченківським дням.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Українська мова
І семестр

№ п/п
ПІП учителя
Клас, курс
Кіль-кість учнів
Початковий рівень
%
Середній рівень
%
Достатній рівень
%
Високий рівень
%
1
Бутурлим Т. І.
І укр.філ.
(2)15
0
0
0
0
7
54
6
46
2
Кайдаш А.М.
І укр.філ.
(3)14
0
0
0
0
8
73
3
27
3
Кайдаш А.М.
І ін. філ.
(4)15
0
0
0
0
8
73
3
27
4
Бутурлим Т. І.
І ін. філ.
(0)15
0
0
0
0
10
67
5
33
5
Готенко К. А.
І фіз.-мат.
(8) 30
0
0
1
5
17
77
4
18
Разом
(17) 89
0
0
1
1
50
69
21
29
6
Бутурлим Т. І.
ІІ укр.філ
(2) 15
0
0
2
13
7
54
4
27
7
Сидоренко Т.М.
ІІ укр.філ
 (2) 15
0
0
2
15
9
70
2
15
8
Сидоренко Т.М.
ІІ ін. філ.
(1) 16
0
0
0
0
12
80
3
20
9
Готенко К. А.
ІІ ін. філ.
(1) 14
0
0
1
8
7
54
5
38
10
Готенко К. А.
ІІ фіз.-мат.
(2) 30
0
0
13
46
12
43
3
11
Разом
(8) 90
0
0
18
22
47
57
17
21
(відсутні  учні ) Усього
(25) 179
0
0
19
12
97
63
38
25
Директорська контрольна робота з української мови проводилася у формі тестів та власного висловлення. Більшість ліцеїстів (135 (88%)) продемонстрували високий і достатній рівень знань, 19 (12%) – середній рівень.
Учні допускають переважно стилістичні (порушення норм милозвучності української мови), лексичні (тавтологія), пунктуаційні (кома в простому ускладненому реченні, кома між частинами складного речення), орфоепічні (наголошування слів), граматичні (закінчення в особових формах дієслова), орфографічні помилки (уживання апострофа, знака м’якшення, правопис складних слів, слів іншомовного походження, чергування приголосних у процесі словотворення, спрощення в групах приголосних, подовження приголосних, уживання великої літери у власних назвах). Учні допускають помилки при визначенні уподібнення в групах приголосних, частиномовної приналежності слів, видів односкладних речень, складних речень, синтаксичної функції членів речення, також не дотримуються структури власного висловлення, не послідовно виражають свої думки.
ІІ семестр
Українська мова

№ п/п
ПІП учителя
Клас, курс
Кіль-кість учнів
Початковий рівень
%
Середній рівень
%
Достатній рівень
%
Високий рівень
%
1
Бутурлим Т. І.
І укр.філ.
(1)15
0
0
1
7
11
79
2
14
2
Кайдаш А.М.
І укр.філ.
(1)14
0
0
1
8
8
62
4
30
3
Кайдаш А.М.
І ін. філ.
(2)15
0
0
0
0
10
77
3
23
4
Бутурлим Т. І.
І ін. філ.
(3)15
0
0
0
0
6
50
6
50
5
Готенко К. А.
І фіз.-мат.
(3) 30
1
4
12
44
13
48
1
4
Разом
(10) 89
1
1
14
18
48
61
16
21
6
Бутурлим Т. І.
ІІ укр.філ
(0) 15
0
0
1
7
6
40
8
53
7
Сидоренко Т.М.
ІІ укр.філ
 (0) 15
0
0
4
27
7
46
4
27
8
Сидоренко Т.М.
ІІ ін. філ.
(0) 16
0
0
0
0
7
44
9
56
9
Готенко К. А.
ІІ ін. філ.
(0) 14
0
0
1
7
5
36
8
57
10
Готенко К. А.
ІІ фіз.-мат.
(1) 30
1
3
6
21
15
52
7
24
Разом
(1) 90
1
1
12
13
40
45
36
40
(відсутні  учні ) Усього
(11) 179
1
1
26
15
88
52
52
31
Директорська контрольна робота з української мови проводилася у формі тестів, виконання граматичних завдань, написання власного висловлення. Більшість ліцеїстів (140 (83%)) продемонстрували високий і достатній рівень знань, 26 (15%) – середній рівень, 1 (1%) – початковий рівень.
Учні допускають переважно стилістичні (порушення норм милозвучності української мови), лексичні (тавтологія), пунктуаційні (кома в простому ускладненому реченні, кома між частинами складного речення), орфографічні помилки (зміни приголосних при словотворенні, правопис складних слів), граматичні (утворення імен по батькові, морфологічний аналіз іменника, прикметника, відмінювання іменників, визначення роду незмінюваних іменників, визначення видів односкладних простих  речень, синтаксичної ролі членів речення). Також деякі учні не дотримуються структури власного висловлення, недостатньо чітко аргументують власну думку.
Українська література
І семестр

№ п/п
ПІБ учителя
Клас, курс
Кіль-кість учнів
Початковий рівень
%
Середній рівень
%
Достатній рівень
%
Високий рівень
%
1
Бондаренко Ю.І.
І укр.філ
(6)30
2
8
3
13
6
25
13
54
2
Бондаренко Ю.І.
І ін. філ.
(6)30
0
0
0
0
9
38
15
63
3
Бутурлим Т.І.
І фіз.-мат.
(5) 30
0
0
0
0
4
16
21
84
Разом
(17) 90
2
3
3
4
19
26
49
67
4
Міщенко О.С.
ІІ укр.філ
(830
0
0
1
3
10
33
11
37
5
Бронзенко Т.А.
ІІ ін. філ.
(4) 30
0
0
6
23
9
35
11
42
6
Бронзенко Т.А.
ІІ фіз.-мат.
(9) 30
2
10
10
48
6
29
3
14
Разом
(21) 90
2
3
17
25
25
36
25
36
Разом
(відсутні  учні ) Усього
(38) 180
4
3
20
14
44
31
74
52
Директорська контрольна робота з української літератури проводилася у формі тестів та розгорнутих відповідей. Більшість ліцеїстів (118 (83 %)) продемонстрували високий і достатній рівень знань, 20 (14 %) – середній рівень. Результати контрольної роботи показали, що учні класу орієнтуються в особливостях як художнього матеріалу (засвоєння змісту літературних творів), так й історико-літературного та теоретичного. Проте припускаються помилок при встановленні відповідності між назвою художнього твору та його темою, персонажами, текстуальними цитатами.
ІІ семестр
Українська література

№ п/п
ПІБ учителя
Клас, курс
Кіль-кість учнів
Початковий рівень
%
Середній рівень
%
Достатній рівень
%
Високий рівень
%
1
Бондаренко Ю.І.
І укр.філ
(2)30
0
0
4
14
21
75
3
11
2
Бондаренко Ю.І.
І ін. філ.
(3)30
0
0
1
4
10
37
16
59
3
Готенко К.А.
І фіз.-мат.
(4) 30
1
4
5
19
12
46
8
31
Разом
(9) 90
1
1
10
12
43
53
27
33
4
Міщенко О.С.
ІІ укр.філ
(030
0
0
2
7
7
23
21
70
5
Бронзенко Т.А.
ІІ ін. філ.
(0) 30
0
0
2
7
2
7
26
86
6
Бронзенко Т.А.
ІІ фіз.-мат.
(1) 30
0
0
9
31
10
34
10
34
Разом
(1) 90
0
0
13
3
19
21
57
64
Разом
(відсутні  учні ) Усього
(10) 180
1
1
23
14
62
36
84
49
Директорська контрольна робота з української літератури проводилася у формі тестів та написання розгорнутих відповідей. Більшість ліцеїстів (146 (85 %)) продемонстрували високий і достатній рівень знань, 23 (14 %) – середній рівень, 1 (1 %) – початковий рівень. Результати контрольної роботи показали, що учні класу орієнтуються в особливостях як художнього матеріалу (засвоєння змісту літературних творів), так й історико-літературного, теоретичного. Проте спостерігаються деякі труднощі у визначенні провідного художнього засобу, композиційних елементів твору, літературних напрямів, установленні відповідності між персонажами одного твору, письменником і висловленням про нього, жанровим різновидом і персонажем, твору автором і цитатою з його твору, інтерпретації особливостей імпресіонізму в тексті.
Історія України
І семестр
Високий рівень – 35%, достатній – 37%, середній – 25%, початковий – 3%.
ІІ семестр
Історія України

№ п/п
Клас, курс
ПІБ вчителя
Кількість  учнів
Писало
0-3 б.
4-6 б.
7-9 б.
10-12 б.
% якості
% успішність
учнів
%
учнів
%
учнів
%
учнів
%
учнів
%
учнів
%
1
І інозем.
філол.
О.М.Рябцева
30
18
0
0
5
28
8
44
5
28
13
72
18
100
2
І укр.
філол.
О.М.Рябцева
29
24
0
0
7
29
16
67
1
4
17
71
24
100
3
І фіз.-мат.
О.М.Рябцева
30
27
0
0
11
41
11
41
5
18
16
59
27
100
4
ІІ інозем. філол.
О.М.Рябцева
30
24
0
0
1
4
15
63
8
33
23
96
24
100
5
ІІ укр. філол.
О.М.Рябцева
30
25
0
0
9
36
8
32
8
32
16
64
25
100
6
ІІ фіз.-мат.
О.М.Рябцева
30
29
0
0
10
34
17
59
2
7
19
66
29
100
Усього
179
147
0
0
43
29
75
51
29
20
104
71
147
100
Результати зрізів знань свідчать про високий рівень якості знань 20% учнів, достатній – 51%. Аналіз результатів зрізу знань з історії України показав, що ліцеїсти ефективно виконали тестові завдання. Проте найскладнішими виявилися завдання на встановлення відповідностей та завдання з короткою відповіддю множинного вибору.


Немає коментарів: