Для учнів 10 класу

"Мова як суспільне явище.   Основні функції мови": виконати одне із завдань - скласти вірш або ребус, намалювати малюнок про українське слово; створити відеоколаж про укр. мову; дібрати цікаві факти про укр. мову.
"Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовний «суржик». Мовленнєва ситуація": короткий діалог із творчості І. Нечуя-Левицького, проаналізувати мовленнєву ситуацію; підкреслити в діалозі члени речення та визначити частиномовну приналежність слів.
"Українська мова як одна із індоєвропейських мов.  Культура усного й писемного мовлення": проаналізувати культуру усного мовлення виступаючого https://www.youtube.com/watch?v=0HDjxLfJMBw

Немає коментарів: