Звіт про роботу гуртка за 2015-2016 н.р.

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГУРТКА
«ОСНОВИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАН»
В НІЖИНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ЛІЦЕЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
за 2015-2016 н.р.
Керівник гуртка – Бутурлим Тетяна Іванівна,
канд. пед. наук, учитель вищої категорії Ніжинського обласного педагогічного ліцею
Чернігівської обласної ради

1. Консультування учнів щодо написання наукової роботи (Т. Зінченко, О. Линник, Ю. Міхієнко, Т. Величко, А.Супрун, В. Нечипоренко).
2. Підготовка трьох науково-дослідницьких робіт:
Міхієнко Юлія. Дизайн  шкільної форми старшокласників  (секція «Мистецтвознавсто») (диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу МАН).
Зінченко Тетяна. Використання ефективних копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури (секція «Педагогіка») (диплом ІІІ ступеня ІІ етапу МАН).
Линник Ольга. Технологія виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі (секція «Педагогіка») (диплом ІІІ ступеня ІІ етапу МАН).
Нечипоренко Віолетта. Педагогічні умови реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в процесі вивчення української мови (секція «Педагогіка»).
3. Участь учнів у науково-практичних конференціях:
 Обласна учнівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні» (Ніжин. обл. пед. ліцей, 11 листопада 2015 р.).
Міхієнко Юлія. Патріотичне виховання старшокласників засобами шкільної форми.
Линник Ольга. Виховання патріотизму старшокласників у процесі виконання домашніх завдань з української літератури.
Зінченко Тетяна. Правове виховання  старшокласників у процесі підготовки  до ЗНО з української мови та літератури.
         Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Філологічна наука: проблеми й перспективи» (Ніжин, НДУ ім. М. Гоголя, 26 квітня 2016 р.)).
Нечипоренко В. В. Дослідження патріотичної культури старшокласників.
Линник О. С. Особливості виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі.
Міхієнко Ю. В. Художнє моделювання форменого одягу для старшокласників.
Зінченко Т. А. Виховання вмінь старшокласників застосовувати продуктивні копінг-стратегії в процесі підготовки  до ЗНО з української мови та літератури.

4.  Підготовка учнів до конкурсів:
1.     І етап Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (Н. Мироненко – І місце, В. Нечипоренко – ІІ місце, В. Харченко – ІІІ місце, М.Попаденко – ІV місце, А.Павлюк – VІ місце, Ю.Світящук VІ місце, М.Люленко – V місце В.Семенченко –VІІ місце; І.Щітка – ІV місце, Ю. Міхієнко – VІ місце, О.Линник – VІІІ місце, А.Супрун – VІІІ місце); ІІІ етап Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови та літератури (Ю.Міхієнко).
2.                Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика (Пабат Н. – ІІІ місце, Мироненко Н., Богдан А. –VІ місце, Нечипоренко В. – ІХ місце, Люленко М. –Х місце, Світящук Н. – ХІ місце, Світящук Ю. – ХІІ місце, Харченко В. – VІІІ місце).
3.                Всеукраїнський конкурс з української мови ім. Т. Шевченка етап:        В. Нечипоренко – І місце, Світящук Н. – ІV місце М., Попаденко – V місце,          В. Семенченко – VІ місце; Міхієнко Ю. – І місце, І. Федоренко – ІІІ місце, Т.Зінченко – ІV місце; ІІ етап: Ю.Міхієнко – І місце; ІІІ етап – Ю.Міхієнко  (учасник)).
4.                Обласний конкурс есе «Я – європеєць» (І. Федоренко).
5.                ІІІ Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (номінація «Наукова робота») (А. Борщ, диплом І ступеня).
5. Залучення учнів до проведення декади української мови (9-21.11.15):
Ліцеїсти взяли участь у конкурсі стіннівок «Особливості функціонування укр. мови на сучасному етапі розвитку» (Світящук Ю. та Світящук Н. (І), Усенко Я. (ІІ));  конкурсі «Цікаві завдання з української мови»; конкурсі гуморесок «Як я готуюсь до уроку української мови».
Т.А.Зінченко провела для учнів ІІ курсу тренінги, пов’язані із ЗНО: «Виховання асертивності старшокласників у процесі вивчення укр. мови та літ.», «Формування вміння раціонально використовувати час для підготовки до ЗНО з укр. мови та літ.», «Виховання вміння використовувати ефективні копінг-стратегії щодо формування стресостійкоті в процесі вивчення укр. мови», «Формування позитивного загальноемоційного стану старшокласників під час складання ЗНО з укр. мови та літ.», «Розвиток конструктивної моделі поведінки старшокласників після складання ЗНО з укр. мови та літ.».

6. Публікації учнів:
1.    Міхієнко Ю. В.  Дизайн шкільної форми старшокласників: [практикум] / Ю. В. Міхієнко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 50 с.
2.    Зінченко Т. А. Використання ефективних копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: [практикум] / Т. А. Зінченко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 78 с.
3.    Линник О. С. Технологія виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі: [практикум] / О. С. Линник; за заг. ред.Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 70 с.
4.    Бутурлим Т. І. Виховний потенціал шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 39–43.
5.    Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей рецепції старшокласниками сучасної шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 43–45.
6.    Бутурлим Т. І. Підвищення компетентності старшокласників щодо шляхів подолання стресу в навчально-виховному процесі (тренінг) / Т. І. Бутурлим, Т. А. Зінченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 27–35.
7.    Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей виконання старшокласниками домашніх завдань з української літератури / Т. І. Бутурлим, О. С. Линник // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 27–35.
8.    Линник О. Технологія виконання домашніх завдань у процесі вивчення сучасної української літератури / О. Линник // Українська та світова література в сучасному контексті: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2014. – С. 128–131.
9.    Бутурлим Т. І. Художнє моделювання форменого одягу для старшокласників / Т. І. Бутурлим,  Ю. В. Міхієнко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
10.     Бутурлим Т. І. Дослідження патріотичної культури старшокласників / Т. І. Бутурлим,  В. В. Нечипоренко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
11.    Бутурлим Т. І. Особливості виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі / Т. І. Бутурлим,  О. С. Линник // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
  
7. Підготовка буклетів до «Дня науки» (Ю.Міхієнко, О.Линник, Т.Зінченко).
8. Підготовка усних виступів, ПК-презентацій для участі учнів у І-ІІІ етапах МАН (Ю.Міхієнко, О.Линник, Т.Зінченко).
9. Підготовка завдань для проведення контрольних робіт учасників І етапу МАН.

10. Відкриті уроки:
«Тропи»«Повторення вивченого з української мови та літератури».

11. Дослідження типових мовних помилок на білбордах, вивісках магазинів, торгових центрів, організацій м. Ніжина. Вироблення практичних рекомендацій щодо шляхів їх усунення.

12. Результати роботи вчителя щодо реалізації науково-методичної проблеми «Упровадження педагогіки успіху в процес вивчення української мови та літератури»:
Опубліковані праці
1.  Борисюк С. О. та інші. Практикум із самовиховання : навч.-метод. посібник / С. О. Борисюк, Т. І. Бутурлим, Г. Бейгер, О. В. Лісовець. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 149 с.
2. Бутурлим Т. І. Підвищення ґендерної компетентності вчителів / Т. І. Бутурлим // Научные открытия – путь к развитию общества: материалы Х (LХІІ) Междунар. научн.-практ. конф. по философ., филолог., юрид., пед., экон., псих., социол., полит. наукам (Украина, г. Киев, 30 октября 2015 г.) – Горловка : ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2015. – С. 38–44.
3.  Бутурлим Т. І. Характер гендерних взаємин персонажів роману Валер’яна Підмогильного «Місто» / Т. І. Бутурлим // Дивослово. – 2015. – № 9 (672). – С. 6 – 10.
4. Бутурлим Т. І. Рівень розвитку ґендерної культури старшокласників (результати констатувального етапу педагогічного дослідження) / Т. І. Бутурлим // Треті Арватівські читання: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (23-24 квітня 2015 р.). – С. 156 – 166.
5.  Бутурлим Т. І. Ґендерне виховання старшокласників у контексті педагогіки успіху /      Т. І. Бутурлим // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: зб. матеріал. міжн. конф. (Ніжин, 5-6 травня 2016 р.) / Заг. заг. ред. О. О. Лісовця. – С. 26 – 28.
6. Бутурлим Т. І. Тропи (соціокультурна змістова лінія: національно-патріотичне виховання, формування потреби бути успішною особистістю) (урок української мови в 10 класі) / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2016. – Випуск 1 (9) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2016. – С. 7 – 20.
7.  Бутурлим Т. І. Ґендерна компетентність педагога в процесі формування андрогінності старшокласників / Т. І. Бутурлим // Наука в современном мире: сб. материал. междунар. конф. (Київ, 19 лютого 2016 р.). – С. 100–103.
8. Бутурлим Т. І. Формування сімейних цінностей старшокласників /Т. І. Бутурлим // Развитие науки в XXI веке: сб. материал. междунар. конф. (Харків, 15 лютого 2016 р.). – С. 21–26.
9.  Бутурлим Т. І. Позитивна афірмація як засіб ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим //  Гендер і євроінтеграційні прагнення України: зб. матеріал. міжн. конф. (Дніпропетровськ, 18 квітня 2016 р.). – С. 11–12.
10.  Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей використання копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: ґендерний аспект / Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми розвитку світової науки. Ч. І: зб. матеріал. міжн. конф.  (Київ, 30 березня 2016 р.). – С. 35–38.
11.  Бутурлим Т. І. Виховання сімейних цінностей старшокласників засобами української літератури через співпрацю з  батьками /Т. І. Бутурлим // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку: зб. матеріал. всеукр. конф. (Запоріжжя,17-18 березня 2016). – С. 136 – 138.
12.  Бутурлим Т. І. Тренінг «Підвищення компетентності старшокласників щодо шляхів подолання стресу в навчально-виховному процесі» / Т. І. Бутурлим, Т. А. Зінченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 27–35.
13. Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей виконання старшокласниками домашніх завдань з української літератури / Т. І. Бутурлим, О. С. Линник // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 36–39.
14. Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей рецепції старшокласниками сучасної шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко //Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 43–45.
15.  Бутурлим Т. І. Виховний потенціал шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 39–43.
16.  Бутурлим Т. І. Боротьба за виживання маленької людини у світі насильства (розробка заняття за романом Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі») / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 15–26.
17. Бутурлим Т. И. Модельный подход к изучению учебной дисциплины «Педагогика»: гендерный аспект / Т. И. Бутурлим // Гендерные исследования в гуманитарных науках: сб. ст. по матеріалам ІІІ междунар. заочной научн.-практ. конф. (Россия, Новосибирск, 2015 г.). – Новосибирск: АНС «СибАК», 2015. – 40-44.

Подано до друку:
1.  Бутурлим Т. І. Формування партнерських взаємин між хлопцями та дівчатами раннього юнацького віку в контексті педагогіки успіху / Т. І. Бутурлим // Наукові записки НДУ. Серія: Психолого-педагогічні науки.
2.  Бутурлим Т. І.  Сім’я в умовах кризової ситуації в Україні (за романом Ліни Костенко «Записки українського самашедшего») / Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України.
3. Бутурлим Т. І. Формування відповідального ставлення до створення майбутньої сім’ї (за романом Ірен Роздобудько «Ґудзик») / Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України.
4. Бутурлим Т. І. Ролі-маски: за і проти (за фарсом-фантасмагорією Неди Нежданої «Угода з ангелом») / Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України.
5. Бутурлим Т. І. Літературна гра «Кращий знавець сучасної української літератури» /       Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України.
6. Бутурлим Т. І. Майстер-клас для вчителів «Формування партнерських взаємин між хлопцями та дівчатами раннього юнацького віку в контексті педагогіки успіху» / Т. І. Бутурлим // Шкільний світ.
7. Бутурлим Т. І. Художнє моделювання форменого одягу для старшокласників / Т. І. Бутурлим,  Ю. В. Міхієнко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
8. Бутурлим Т. І. Дослідження патріотичної культури старшокласників /Т. І. Бутурлим,  В. В. Нечипоренко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
9. Бутурлим Т. І. Особливості виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі / Т. І. Бутурлим,  О. С. Линник // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016).
10.  Бутурлим Т. І. Як мислити позитивно в складних соціально-політичних умовах ХХІ ст. (за поезією Сергія Жадана) («Дивослово»).
11.  Бутурлим Т. І. Утвердження життєвих цінностей у поезії Олександра Ірванця («Дивослово»).
12.  Бутурлим Т. І. Роль позитивного  мислення в життєвому сценарії Тараса й Лукерії (за драмою Олександра Забарного «Грішниця») («Дивослово»).

13. Результати роботи щодо самоосвіти й підвищення професійної майстерності вчителя:
Проведення майстер-класу «Формування партнерських взаємин між хлопцями та дівчатами раннього юнацького віку в контексті педагогіки успіху» для учасників Міжнародної наукової конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» (НДУ імені М. Гоголя, 05.05.2016).
Основною метою заходу було підвищення інтересу педагогів до проблеми ґендерного виховання учнів; розвиток ґендерної компетентності вчителів-практиків; ознайомлення їх з інтерактивними формами й методами формування ґендерної культури старшокласників засобами української мови, літератури, правознавства в контексті педагогіки успіху. Майстер-клас розпочався позитивною афірмацією. Потім Тетяна Іванівна шляхом використання цікавих інтерактивних методів і форм ознайомила присутніх із поняттями «ґендер», «ґендерні взаємини», «ґендерна гармонія/дисгармонія», «ґендерна культура», «ґендерна коректність/некоректність»; запропонувала кожному оцінити рівень розвитку власної ґендерної культури шляхом спеціально розробленої методики. Науковці, вчителі, практичні психологи, соціальні педагоги, студенти працювали в мікрогрупах, перебуваючи в ролі старшокласників: досліджували ознаки партнерських взаємин між чоловіком та жінкою та прояви  ґендерного насильства у художніх творах, текстах сучасних українських пісень, анекдотів, прислів’їв, приказок, історіях із життя видатних зірок. Учасники представляли результати своєї роботи у формі міні-досліджень, «законопроектів», рольових ігор. Наприкінці майстер-класу було проведено релаксацію, зорієнтовану на побудову ґендерної гармонії в сім’ї, а також усі присутні обмінялися побажаннями та рекомендаціями щодо формування партнерства у взаєминах хлопців і дівчат раннього юнацького віку.

Проведення педагогічного тренінгу для вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін «Модель та структура сучасного уроку» (грудень 2015).
Виступ на педагогічній раді «Урок в системі педагогіки успіху» (05.04.2016).
Виступ на Дні відкритих дверей (робота з учнями та батьками) (18.03.2016).
Участь у конференціях:
1.  Международная заочная научно-практическая конференция «Гендерные аспекты гуманитарных наук» (Росія, Новосибірськ).
2.  Х (LХІІ) Международная научно-практическая конференция «Научные открытия – путь к развитию общества» (Україна, Київ, 30 жовтня                 2015 г.).
3.   Обласна учнівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні» (11 листопада              2015 р.).
4.   X Міжнародна конференція «Развитие науки в XXI веке» (Україна, Харків, 15 лютого 2016 р.)
5. VІ Міжнародна наукова конференція «Наука в современном мире» (Україна, Київ, 19 лютого 2016 р.)
6.  Міжнародна наукова конференція «Гендер в євроінтеграційних прагненнях України: економіка, політика, культура» (Україна, Дніпропетровськ, 18 квітня 2016 р.).
7.   Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку світової науки» (Україна, Київ, 30 березня 2016 р.).
8.    Міжнародна науково-практична конференція «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» (5-6 травня 2016 р.).
9.    ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (Запоріжжя,17-18 березня 2016 р.).
10.   Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Філологічна наука: проблеми й перспективи» (Ніжин, 26 квітня 2016 р.)

Участь у конкурсах:
Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» (співавтор творчої роботи) (Київський Палац дітей та юнацтва, 20–22 жовтня 2015 р., золота медаль).
VІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2016» (співавтор творчої роботи «Інновації закладів освіти в роботі з молоддю в позанавчальний час»)  (Київ, 2015 р., срібна медаль)
Участь в обласному семінарі «Застосування на уроці методик педагогіки успіху як стратегії радісного навчання».

Підготовка довідок про стан вивчення історії України, всесвітньої історії, правознавства, української мови.

Підготовка характеристик про роботу Н.І.Бойко, О.М.Капленко.

Взаємовідвідування занять/виховних заходів:
1.  «Образ України у творчості Р.Рільке, Г.Апполінера, В.Маяковського»  (Т.Шевчук) (03.03.2016).
2.  Психологічний тренінг у рамках семінару (03.03.2016).
3.  ХІ Регіональний конкурс учнівської творчості «Славні нащадки Тараса» (10.03.2016).
4. «Наука. Винаходи і винахідники» (С.О.Потебня) (14.03.2016).
5.  Презентація соціального проекту (Л.М.Павлюк) (06.04.2016).

Виступи на батьківських зборах

Уточнення критерії оцінювання вступних випробувань з української мови, літератури, історії .

Перевірка конкурсних учнівських робіт ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу  з української мови ім. Т. Шевченка

14. Громадська діяльність:
Керівництво кафедрою вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін.

        15. Нагородження:
1. Подяка Міністерства освіти і науки України за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, досягнуті успіхи усправі навчання і виховання підростаючого покоління.
2. Подяка Київської гімназії східних мов №1 за вагомий внесок розвиток творчої співпраці з розвитку обдарованої та талановитої учнівської молоді (18.03.2015).
3. Подяка Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради за підготовку призерів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури та  ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України.
4. Подяка Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради за підготовку конкурсної роботи на VІ Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти – 2015».

Немає коментарів: