Участь у науково-практичних конференціях та (не)конференціях

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях
1. «Ніжинська філологічна школа: минуле, сьогодення, майбутнє» (Ніжин, 2004).
2. «Сучасна молодь: крок у майбутнє» (Суми, 2008).
3.«Виховання у сім’ї та суспільстві» (Чернігів, 2008).
4. «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 2009).
5. «Наука і вища освіта» (Запоріжжя, 2010).
6. «Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» (Тернопіль, 2011).
7. «Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє» (Київ, 2011).
8. «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми» (Вінниця, 2012).
9. «Другі Арватівські читання» (Ніжин, 2013).
10. «Інновації у вищій школі» (Ніжин, 2013 р.).
11. «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (Тернопіль, 2014 р.).
12. «Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних лінгвістичних парадигм»  (Ніжин, 2015 р.);
13. «Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах»  (Ніжин, 2015 р.).
14. «Гендерные аспекты гуманитарных наук» (Росія, Новосибірськ, 2015 р.).
15. «Научные открытия – путь к развитию общества» (Україна, Київ, 2015 р.).
16. «Развитие науки в XXI веке» (Україна, Харків, 2016 р.).
17. «Наука в современном мире» (Україна, Київ, 2016 р.)
18. «Гендер в євроінтеграційних прагненнях України: економіка, політика, культура» (Україна, Дніпропетровськ, 2016 р.).
19. «Актуальні проблеми розвитку світової науки» (Україна, Київ, 2016 р.).
20. «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» (Україна, Ніжин,  2016 р.).
21. «Особистість та її історія» (м. Ніжин, 16-17 листопада 2017 р.).
Участь у всеукраїнських  науково-практичних конференціях
1. «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (Харків, 2008).
2. «Перші Бугайківські читання» (Ніжин, 2008).
3. «Формування національних та загальнолюдських цінностей на заняттях історії та суспільних дисциплін» (Ніжин, 2008).
4. «Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні «Гендерні студії» (Суми, 2009).
5. «Теоретико-методологічні та прикладні аспекти психології особистості» (Кіровоград, 2009).
6. «Другі  Бугайківські читання» (Ніжин, 2010).
7. «Перші Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2010 р.).
8. «Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки і практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти» (Умань, 2010).
9. «Проблеми та перспективи сучасної психології» (Запоріжжя, 2010).
10. «Молода наука України – третє тисячоліття» (Дніпропетровськ, 2011).
11. «Перший крок у науку» (Луганськ, 2011).
12. «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку» (Київ, 2011).
13. «Українська та світова література в сучасному контексті» (Ніжин, 2012).
14. «Треті Бугайківські читання» (Ніжин, 2012).
15. «Актуальні проблеми педагогічної наукиˮ (Миколаїв, 2012).
16. «Інформаційні технології в креативному навчанні творчо обдарованих старшокласниківˮ (Київ, 2012).
17. «Вплив соціального середовища на виховання та формування особистості: класичні та інноваційні підходи до вивчення проблематикиˮ (Донецьк, 2012).
18.  «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні» (Ніжин, 2013).
19. «Українська та світова література в сучасному контексті» (Ніжин, 2013).
20. «Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації» (Умань, 2014).
21. «Шевченкове слово в українському мовному просторі» (Ніжин, 2014).
22. «Українська та світова література в сучасному контексті» (Ніжин, 2014).
23. «Четверті Бугайківські читання» (Ніжин, 2014);
24.  «П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання»  (Чернігів, 2014);
25.  «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні» (Ніжин, 2014);
26.  «Українська та світова література в сучасному контексті» (Ніжин, 2015).
27.  «Треті Арватівські читання»  (Ніжин, 2015).
28.  «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (Запоріжжя, 2016).
29.  Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Філологічна наука: проблеми й перспективи» (Ніжин, 2016).
30.  Всеукраїнська науково-практична конференція «П’яті Бугайківські читання» (Ніжин, 29–30 вересня 2016 р.).
31.  Всеукраїнський круглий стіл з онлайн трансляцією «Формування патріота у вимірі Революції гідності та пріоритетів «Нової школи» (Суми, 16-17 лютого 2017 р.). 
32.  ІІ Всеукраїнська наукова шкільна конференція «Крок у науку» (Дніпро, 27-28 квітня 2017 р.).
33. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів «Наукова Україна» (Дніпро, 25-26 травня 2017 р.).

34.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні» (Луганськ, 27 квітня 2017 р.).
35. Всеукраїнські Грищенківські читання (Ніжин, 6 жовтня 2017 р.).
36. ХІІ Всеукраїнські педагогічні читання з гуманної педагогіки «Сім’я – лоно культури людства» (м. Київ, 16-17 грудня 2017 р.).
Участь у вузівських конференціях
1. «Конференція молодих науковців» (Ніжин, 2008, 2009);
2. «Звітна наукова конференція викладачів університету» (Ніжин, 2009, 2010); 
Участь у міжвузівських конференціях
1. «Інтеграція змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів»               (Євпаторія, 2010);
Участь у регіональних конференціях 
1. «Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів у навчально-виховному процесі на основі особистісно зорієнтованої системи навчання та виховання» (Ніжин, 2008).
2. «Формування життєвих компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання» (Ніжин, 2014).
3.  «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні» (Ніжин, 2015).
4.  «Актуальні проблеми та перспективи вивчення іноземної мови: досвід минулого - погляд у майбутнє» (Ніжин, 2016).
5.   Обласна серпнева конференція педагогічних працівників, секційне засідання суспільно-гуманітарних дисциплін (Ніжин, 2017).
УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯХ, ФЕСТИВАЛЯХ
1. «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання» (освітній проєкт "На урок", 11.04.2020 р.).
2. «Мислення логічне, креативне, критичне» (освітній проєкт "На урок", 11.04.2020 р.)
3. «Щасливий бути вчителем» (11.04.2020 р.).
4. «Як бути жінці в умовах кризи?» (11.04.2020 р.).

УЧАСТЬ У (НЕ)КОНФЕРЕНЦІЯХ

1. «Нова українська школа», «Співучителювання та оцінювання», «Інклюзія і недискримінація освіти») (Харків, ІV Національна (не)конференція для шкільних педагогів EdcampUkraine, 2-3 липня 2018 р.).

2.   «Учительcтво й учнівство – мистецтво бути разом. Forfuture!» (Чернігів, (не)конференція міні-EdCamp, 30 березня 2018 р.);

3. «Вчительство у реаліях Нової Української Школи: професійне перезавантаження» (Ніжин, (не)конференція міні-EdCamp, 21 квітня 2018 р.);

4.  «Школа успіху: учитель-натхненник = учень-лідер» (Конотоп, (не)конференція міні-EdCamp, 28 квітня 2018 р.);

5. Серпнева (не)конференція EdCampKonotop(Конотоп, (не)конференція міні-EdCamp, вересень 2018 р.);

6. «Використання літературних метафоричних карток у навчально-виховному процесі»)(Суми, 15 грудня 2018 р.);

7. Серпнева (не)конференція EdCampNizhyn 2018 (виступ «Особливості використання онлайн-тестів у навчально-виховному процесі») (ПедХаб, «Школа успіху», Ніжин, серпень 2018 р.);

8. Серпнева (не)конференціяNizhyn 2018 (виступ «Організовуємо цікаве тестування та опитування учнів: Classtime» (серпень 2018 р.));

9.  «Академія ігрових технологій» (Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, (не)конференція міні-EdCamp, жовтень 2018 року);

10. «Ідеальна школа: параметри виміру» (Київ, (не)конференція міні-EdCamp, грудень   2018 р.);

11.  «Трансформація свідомості в процесі реалізації НУШ» (Чернігів, (не)конференція міні-EdCamp, березень 2019 р.);

12. «Новий формат освіти: мистецтво вчити та вчитися» (Ніжин, (не)конференція міні-EdCamp, травень 2019 р.).

13. Усеукраїнський фестиваль «Щасливий бути вчителем» (07.12.2019 р.)
14. Усеукраїнська цифрова майстерня з інформаційної безпеки (11.02.2020 р.)
15. Антикризовомий національний онлайн-EdCamp - 2020 (13-17.04.2020 р.)
16. ХІІІ Всеукраїнський онлайн-фестиваль «Щасливий бути вчителем» (13.06.2020 р.)
17. «Онлайн-толока EdCamp: для розуму і серця #2. Перезавантаження: зміст і форма» (01.07.2020 р.)
18. «Онлайн-круїз на лайнері від «Академія цифрового розвитку» (11.07.2020 р.)

Немає коментарів: