Формування патріотичної культури учнів

ЛІТЕРАТУРА
1.     Алєксєєнко Т. Роль національно-духовних цінностей у соціалізації особистості / Т. Алєксєєнко // Світ виховання. – 2007. – № 6 (25). – С. 5 – 8.
2.                Бех І. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Шкільний світ. – 2007. – № 13 (381), квітень. – С. 2 – 13.
3.     Болгаріна В. Прилучення учнів до національної культури / В. Болгаріна, Я. Журецький // Рідна школа. – 1998. – № 2. – С. 52 – 55.
4.   Вишневський О. Орієнтири національного виховання / О. Вишневський // Рідна школа. – 1997. – № 5. – С. 42 – 46.
5.     Гарнійчук В. Прогностична модель виховання / В. Гарнійчук // Рідна школа. – 2008. – № 11 (948), листопад. – С. 30 – 33.
6.      Дмитренко Т. Національна самоідентифікація / Т. Дмитренко // Диретор школи. ­­­–  2007.­­­­­ – № 17 (449), травень. – С. 6 – 9.
7.    Іванова А. Українське національне виховання / А. Іванова // Педагогічна газета. – 2002. – № 8 – 9 (97 – 98), серпень – вересень. – С. 7.
8.  Косарєва Н. Формування почуття совісті як важливої риси громадянина-гуманіста / Н. Косарєва // Світ виховання. – 2007. – № 2 ( 21 ). – С. 12 – 15.
9.   Красовська О. С. Національна символіка і формування ціннісних орієнтацій української молоді / О. С. Красовська // Шкільний світ. –1999. – № 21 (53), листопад. – С. 4 – 5.
10.           Кутова А. Національне виховання – джерело особистісного розвитку дитини / А. Кутова // Початкова школа. – 2002. – № 2. – С. 14 – 16.
11.    Лазор І. Військово-патріотичне виховання учнів у навчальному процесі / І. Лазор // Директор школи. – 2004. – № 27 – 28 (315 –316), липень. – С. 102 – 108.
12.           Лебідь І. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи / І. Лебідь // Рідна школа. – 2001. – № 11 (862), листопад. – С. 15 – 16.
13.           Лутовинов В. И. Гражданско-патриотическое воспитание сегодня / В. И. Лутовинов // Педагогика. – 2006. – № 5. – С. 52 – 59.
14.           Манорик Л. Виховання національної свідомості учнів у гуртках аграрного профілю / Л. Манорик, Л. Шехтер // Рідна школа. – 2006. – № 8 (919), серпень. – С. 18 – 21.
15.           Мартинюк І. В. Національна система виховання: шляхи реалізації / І. В. Мартинюк // Рідна школа. – 1994. – № 3 –4 (772 – 773), березень – квітень. – С. 13 – 17.
16.           Микрюков В. Патриотизм: к определению понятия  / В. Микрюков // Воспитание школьников. – 2001. – № 5. – С. 2 – 8.
17.           Петронговський Р. Р. Динаміка розвитку почуття патріотизму у старшокласників / Р. Р. Петронговський // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. – № 7 – 8. – С. 2 – 8.
18.           Петронговський Р. Р. Патріотизм старшокласників: новітні технології виховання / Р. Р. Петронговський // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. – № 11 – 12. – С. 2 – 4.
19.           Петронговський Р. Структура почуття патріотизму старшокласників / Р. Петронговський // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. – № 3. – С. 2 – 7.
20.           Погрібний А. Ще раз про національне виховання / А. Погрібний // Освіта. – 2000. – 27 вересня – 4 жовтня. – С. 7.
21.      Постовий В. Г. Про концепцію національної ідеї та механізм її впровадження / В. Г. Постовий // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1 (46). – С. 19 – 24.
22.      Сліпченко С. Роль свободи в розвитку громадянських ціннісних орієнтацій старшокласників / С. Сліпченко // Рідна школа. – 2008. – № 5 (941), травень. – С. 20 – 22.
23.   Стьопіна О. Патріотичне виховання: теорія та практика / О. Стьопіна // Шкільний світ. – 2007. – № 42 (410), листопад. – С. 6 – 8.
24.           Теленик С. С. Національна ідея та національне виховання молоді в Україні / С. С. Теленик, О. С. Авершин // Наука. Релігія. Освіта. – 2004. – № 2. –С. 56 – 63.
25.           Ухач В. « Боротьба за національне навчання і виховання боротьбою за державність ». Діяльність ОУН / В. Ухач // Рідна школа. –1998. – № 2. – С. 24 –25.
26.   Черкашенко В. Країні потрібний не штучний патріотизм / В. Черкашенко // Управління освітою. – 2007. – № 23 (167), грудень. – С. 12 – 16.
27.           Шмалько Г. Національне виховання як цілісна система / Г. Шмалько // Рідна школа. – 2000. – №7 (847) липень. – С. 32 – 33.
28.    Щербань П. Українська національна ідея і сучасні проблеми виховання учнівської та студентської молоді / П. Щербань // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С. 62 – 67.


Немає коментарів: